Neke ki te tumu manako rikiriki

Angaanga Karape

Akara eaa te au angaanga karape e te au tu puapinga taau ka anoano kia riro mai ei aronga mamaata meitaki.

Controlling Emotions

Akapeea Au me Kopae i te Manako Tarevake?

Ka rauka ia koe te akaari ua rai te manako papu na te aru anga i teia au manako tauturu.

Akapeea Au me Tāmaru i te Taitaia?

E ono takainga te ka tauturu ia koe me tupu ake te taitaia.

Akapeea Au me Patoi i te Timatanga?

Akara e toru takainga kia autu i te au anoano tau kore.

Time and Money

Akapeea Au me Akanoo Meitaki i Toku Taime?

E rima tauturu eiaa e kaimoumou i te taime.

Akapeea Au me Akakore i te Burnout?

Eaa te akatupu ra i teia tu? Tupu ra ainei teia kia koe? Me koia ia, eaa taau ka rave?

Ta Toou au Oa i Karanga—Eiaa e Tavarevare

Akarongo eaa ta teia nga mapu i tuatua no runga i te tu tavarevare e te puapinga me taangaanga meitakiia toou taime.

Personal Development

E Tu Ketaketa Ainei Toku?

I te mea ka tupu te kino, e puapinga kia akatupu i te tu ketaketa noatu me tupu te manamanata iti e te maata.

Akapeea Au me Akamou i Toku Manako?

Akamanako ana e toru akaraanga ka tavarenga te technology ia koe e akapeea koe me akamou i toou manako.

Social Life

Akapeea me Tuke Au Mei te Katoatoa?

E puapinga ainei kia aite koe ki tetai aronga kare e meitaki ana to ratou turanga me kia aru i toou tu tikai?

Eaa ra Au ka Tuatua ua ai i te Mea Tarevake?

Eaa te ka tauturu ia koe kia akamanako i taau ka tuatua?

Patoi i te Tangata Rave Kino ma te Marū

Apii eaa te tumu i tupu ei te rave kino e akapeea me ariu atu ki te reira.