Neke ki te tumu manako rikiriki

UI TE AU MAPU E

E Tarevake Ainei te Oraanga Homosexual?

E Tarevake Ainei te Oraanga Homosexual?

 “Iaku e maata maira, ko tetai mea ngata roa atu iaku i te akaruke ko toku inangaro i te piri ki te tane. Manako au e ka kore te reira, inara te vai ua nei rai teia au manako.”​—David, 23.

 E Kerititiano a David e te inangaro ra i te akamareka i te Atua. Ka rauka ainei iaia i te akamareka i te Atua noatu tona inangaro i te piri ki te tane? Eaa tikai to te Atua manako no runga i te oraanga homosexual?

 Eaa ta te Pipiria e karanga ra?

 Tukeke te manako no runga i te oraanga homosexual mei tetai peu ki tetai me kore tetai tuatau ki tetai tuatau. Kare te au Kerititiano e tuku i te manako o te katoatoa kia akaaere ia ratou me kore kia “akapeke aereia e te matangi ra, i tera tuatua i tera tuatua.” (Ephesia 4:​14) Mari ra, ka akatumu ratou i to ratou manako no runga i te pirianga homosexual (e tetai atu au tu pirianga) ki te au turanga tei akanooia i roto i te Pipiria.

 Taka meitaki te au turanga a te Pipiria no te au peu homosexual. Karanga ra te Tuatua a te Atua:

  •  “Auraka koe e moe i te tane, mei te moe i te vaine ra: e mea viivii roa ïa.”​—Levitiku 18:22.

  •  “I akaruke ei te Atua ia ratou, kia rave ua i te ravenga viivii i te anoano i to ratou uaorai ngakau, . . . i tuku uaʼi ia ratou ki te anoano viivii ra; na ta ratou au vaine oki i ruri ke i te mea tika ra i te mea tika kore.”​—Roma 1:​24, 26.

  •  “Auraka e vavare: kare te kanga, e te akamori idolo, e te akaturi, e te akavaine, e te aronga sodoma, E te keia, e te noinoi apinga, e te konā kava, e te akakino, e te āru, kare anake ïa e noo i te basileia o te Atua.”​—1 Korinetia 6:​9, 10.

 Ko te tika, ka tau teia au turanga a te Atua ki te au tangata ravarai, me e inangaro to ratou i te tane e te tane, vaine e te vaine me kore tane e te vaine. Tika rai, ka tauta pakari te katoatoa i te akaari i te tu akakoromaki me tupu mai te inangaro kare te Atua e mareka ana.​—Kolosa 3:5.

 Ko te aiteanga ainei e . . . ?

 Ko te aiteanga ainei e te apii ra te Pipiria e kia makitakitaia te aronga homosexual?

 Kare. Kare te Pipiria e apii ana e kia makitakitaia tetai ua atu​—me e aronga homosexual me e kare. Tera ra, te akakite maira te Pipiria kia tatou e kia “umuumu i te au i te tangata katoa nei,” noatu eaa te tu o to ratou oraanga. (Ebera 12:14) No reira, kare e tau kia rave i te tu kino, tu makitakita, me kore tetai ua atu tu takinokino anga ki te aronga homosexual.

 Ko te aiteanga ainei e ka patoi atu te au Kerititiano i te au ture te akatika ra kia akaipoipo te tane e te tane, vaine e te vaine?

 Te akaari maira te Pipiria e te umuumu ra ta te Atua turanga i te akaipoipo ei pirianga tane okotai e te vaine okotai. (Mataio 19:​4-6) Inara, e ravenga poritiki te au manako no te au ture a te tangata no te pirianga akaipoipo tane e te tane, vaine e te vaine, kare i te tu manako tau. Te akakite maira te Pipiria ki te au Kerititiano e kia vai takake ua ratou mei te angaanga porotiki. (Ioane 18:36) No reira, kare ratou e māro me kore e patoi i te au ture a te kavamani no runga i te akaipoipo tane e te tane, vaine e te vaine me kore i te tu homosexual.

 Akapeea ra me . . . ?

 Akapeea ra me te rave nei tetai tangata i te tu homosexual? Ka rauka ainei i taua tangata ra i te taui i tona tu?

 Ae. No te mea, kua akaruke tetai papaki o te anere mataiti mua i te reira tu! I muri ake te akakite mai anga e kare te aronga tei aru i te oraanga homosexual e noo i te Patireia o te Atua, te karanga ra te Pipiria: “Mei te reira oki tetai papaki o kotou na.”​—1 Korinetia 6:​11.

 Ko te aiteanga ainei e ko te aronga tei akamutu i te rave i te tu oraanga homosexual kare e inangaro i te oki akaou atu ki to ratou oraanga o mua ana? Kare. Karanga ra te Pipiria: “E kua akatangata ou, ko tei akaouia i te kite.” (Kolosa 3:​10) Ka anoanoia te tauianga i roto i te oraanga i te au taime ravarai.

 Akapeea me te inangaro ra tetai tangata i te akono i ta te Atua turanga e te vai ra rai te anoano no te oraanga homosexual?

 No runga i tetai ua atu anoano, ka iki te reira tangata e kare aia e akatupu me kore e rave i te reira au anoano. Ka akapeea ra? Karanga ra te Pipiria: “E akono i ta te Vaerua ra, e auraka e akatupu i to te kopapa ra inangaro.”​—Galatia 5:​16.

 Akamanako ana e kare te irava e karanga ra e kare o te tangata inangaro i te pae kopapa. Kareka ra, na roto i tetai akapapaanga meitaki i te apii i te Pipiria e te pure, tei runga iaia te maroiroi i te akaruke i taua au inangaro ra.

 Ko ta David teia i kite mai, tei taikuia i te akamataanga​—i muri ake te akakite anga aia ki tona nga metua Kerititiano i tona manamanata. “Pumaana tikai au no taku i rave,” i karanga ai aia, “e naringa au i akakite takere i te reira kia raua papu e kua mataora au i toku mapu anga mai.”

 I te openga, ka mataora tatou me aru tatou i ta Iehova turanga i akanoo. Papu ia tatou e “e mea tika ïa, e rekarekaʼi te ngakau,” e “tei te akono i te reira te tutaki maata.”​—Salamo 19:​8, 11.