Neke ki te tumu manako rikiriki

UI TE AU MAPU E

E Manea Ainei Au?

E Manea Ainei Au?

 Eaa koe ka manako ei i te kakau taau e aao ra? No te mea ka akakite mai toou kakau i toou tu. Eaa ta toou kakau e akakite maira no runga ia koe?

 E toru tarevake no runga i te kakau e akapeea me kopae i te reira

Tarevake #1: Tuku e na te media e akakite mai eaa taau ka aao.

 Karanga te mapu ko Theresa, “Tetai taime, ka inangaro au i te au kakau ou no te mea te akaariia ra te reira i runga i te tivi. Me kite koe e maata te au tangata e aao ra i tetai tu kakau, ka inangaro katoa rai koe i te reira.”

 Kare ko te tamariki tamaine ua te akakeuia ra e teia tu. “Ka tupu katoa teia ki te tamariki tamaroa,” i karanga ai te puka The Everything Guide to Raising Adolescent Boys. “Mei to ratou meangiti anga mai, te akakeuia ra ratou e te aronga okooko o te au pitiniti.”

 Ravenga meitaki atu: Karanga te Pipiria: “Te akarongo ra te kite kore i te au tuatua katoa ra: te akara meitaki ra te tangata akono ra i tona takainga.” (Maseli 14:15) Kia tau ki teia kaveinga, e akamanako meitaki i taau e kite ra i roto i te media. Ei akaraanga, me kite koe i te au kakau ou tei karangaia e “sassy,” “hot,” e te “sexy,” e ui kia koe uaorai:

  •  ‘Koai te ka puapingaia me oko au i teia tu kakau?’

  •  ‘Eaa te tu oraanga ta teia e akanooia nei noku?’

  •  ‘Te akaari ra ainei teia oraanga i toku tu tikai e taku e irinaki ra?’

 Ei tauturu: No te okotai epetoma, akara meitaki i te au akaariarianga no te au kakau i roto i te media. Eaa te tu oraanga ta ratou e akakite nei? E karere ainei tetai te ka maani ia koe kia manako e ka anoano koe i teia kakau ou? “Te maroia nei te au mapu kia akamanea ia ratou, kia aao i te au kakau ou te ka akaariari i to ratou kopapa ‘manea,’” i karanga ai te mapu ko Karen. “Kua kite te au pitiniti e ka rauka ua ia ratou i te akakeu i te au mapu.”

Tarevake #2: Āriki anga i te tu kakau kia aiteitei ki te katoatoa.

 Karanga te mapu ko Manuel, “Me e tu kakau tetai e rekaia nei e te tangata, ka akamata te katoatoa i te aao i te reira. Me kare koe e aao i te reira, ka tuatuaia koe e te tangata.” Kua aite katoa te manako o te mapu ko Anna. Karanga aia, “Kare ko te tu kakau te mea puapinga, mari ra kia ārikiia mai e te katoatoa.”

 Ravenga meitaki atu: Karanga te Pipiria: “Eiaa e akatau atu i teianei ao.” (Roma 12:2) Kia tau ki teia irava, e akara i toou au kakau katoatoa e te ui kia koe uaorai:

  •  ‘Eaa te akakeu ra iaku kia oko i toku au kakau?’

  •  ‘E puapinga ainei kia rauka mai te au kakau tei maaniia e te au pitiniti rongonui?’

  •  ‘Te tauta ra ainei au i te akamareka i tetai ke?’

 Ei tauturu: Auraka e manako e e rua rai ikianga​—te kakau ou (e tei rekaia) me kore te kakau taito (e tei reka koreia)​—e tamata i te toru o te ikianga: kakau manea e te tau ua. Me mareka koe i toou tu akamanea anga, kare koe e manata kia aiteitei ki te katoatoa.

Tarevake #3: Kia manako e ‘meitaki atu te akara anga sexy.’

 “Te tika, i tetai taime e timataia ana au kia aao i te au kakau potopoto tikai, te kakau pipiri e te akaariari kopapa,” i karanga ai te tamaine ko Jennifer.

 Ravenga meitaki atu: Karanga te Pipiria: “To kotou akamanea, eiaa ko te manea ki vao ua ra . . . ko te tangata ngaro ra ko te ngakau te akamanea.” (1 Petero 3:3, 4) Kia tau ki teia irava, e akamanako eaa te mea puapinga atu​—ko te kakau manea me ko te manea o te ngakau.

 Ei tauturu: Ko te tu tau te mea meitaki rava atu me iki i toou kakau. Inara, kare te maataanga e reka ana i teia tuatua. E akamanako ana i teia:

 Kua pukapuka ana ainei koe ki tetai tangata tei tuatua ua no runga iaia uaorai? Te mea akaaroa, penei kare aia i kite e kare koe e reka ana iaia!

Ko toou kakau, mei tetai pukapuka anga, ka akamou te reira ki runga ‘ia koe uaorai’ e ka akamareka kore i te aronga takapini ia koe

 Me aao koe i te au kakau tau kore, kua aite rai toou tu ki te reira. Te akakite ra toou kakau e ‘e akara mai iaku,’ e ka akaari mai e e tangata ekoko koe, te manako ua ra ia koe uaorai​—me kore nga mea e rua ravaʼi. Ka akaari katoa mai e te inangaro ra koe i te tangata kia reka ia koe.

 No reira e mea meitaki kia tauta i te akaari i te tu tau. Karanga te mapu ko Monica, “Ko te tu tau, kare ko te aiteanga e kia aao koe i te au kakau mei toou mama ruau rai. Ko tona aiteanga, kia akangateitei koe ia koe uaorai e tetai ke.”