Neke ki te tumu manako rikiriki

UI TE AU MAPU E

Akapeea Au me Tuatua ki Toku Nga Metua no Runga i ta Raua Ture?

Akapeea Au me Tuatua ki Toku Nga Metua no Runga i ta Raua Ture?

 “Tau tikai te au ture a toku nga metua i toku 15 mataiti, inara e 19 oku mataiti i teianei e toku manako kia maata atu taku ka akatikaia kia rave.”​—Sylvia.

 Aiteite ainei toou manako ki to Sylvia? Me koia, ka tauturu teia atikara ia koe kia uriuri i toou manako ki toou nga metua.

 Taau ka tau kia kite

 Mua ake ka tuatua koe ki toou nga metua no runga i ta raua au ture, e akamanako i teia:

  •  Marikonga kore te oraanga me kare e ture. Akamanako i tetai mataara e maata te apinga akaoro e na reira ana. Eaa toou manako ka tupu me kare e akairo i runga i te mataara, kare e mori tapu i te motoka e kare e kotingaia me akaoro? Aite katoa ki te au ture o te ngutuare, ka tauturu kia akaaere meitaki i te oraanga ngutuare.

  •  Te akaari maira te au arai anga i te inangaro o toou nga metua noou. Naringa kare raua i tuku i tetai au ture, tera te aiteanga kare raua e manata me rokoia koe e te tumatetenga. Ka inangaro ainei koe i te nga metua mei teia te tu?

 KUA KITE AINEI KOE? E au ture tetai no te au metua! Me te ekoko ra koe, e tatau ia Genese 2:​24; Deuteronomi 6:6, 7; Ephesia 6:4; e 1 Timoteo 5:8.

 Akapeea me manako rai koe e kare e tau ana te au ture a toou nga metua?

 Taau ka rauka i te rave

 E akamanako i mua ake ka tuatua ai. E peea ana koe me tuku mai toou nga metua i te ture, ka akarongo ua ainei koe? Me kare koe e akarongo ana, kare i te taime meitaki no te pati kia raua kia taui i te reira. Mari ra, e tatau i te atikara, “How Can I Gain My Parents’ Trust?”

 Me akarongo ana koe ki toou nga metua, akapapa i taau ka tuatua kia raua. Me akapapa i toou manako i mua ake ka pati ei, ka tauturu ia koe kia kite me e tau rai taau patianga. E oti, pati i toou nga metua kia akanoo i tetai taime e te ngai ka noo maru ua kotou e ka māmā ua te uriuri manako. Me aravei i reira kotou, e akamaara:

 Akaari i te tu akangateitei. Karanga te Pipiria: “Kareka te tuatua akakoko ra, ko te riri ïa te tupu.” (Maseli 15:1) No reira e matakite: Me tauetono koe ki toou nga metua e me akaapa ia raua no te pakari roa ta raua ture, ka viviki te pukapuka anga i te aere ke.

 “Te maata atu taku akangateitei anga i toku nga metua, te maata atu ta raua akangateitei noku. E māmā ake te āriki i te manako o tetai me raveia na roto i te tu akangateitei.”​—Bianca, 19.

 E akarongo. Akakite te Pipiria “kia rapurapu ua te tangata ravarai i te akarongo, kia tavarevare i te tuatua.” (Iakobo 1:​19) E akamaara, te uriuri manako nei koe e toou nga metua, kare e te oronga ako anga kia raua.

 “Me mamaata mai tatou, penei ka manako e e maata atu to tatou kite i to tatou metua, inara e tarevake tera manako. Mea meitaki i te akarongo ki ta ratou ako e te aratakianga.”​—Devan, 20.

 Akaari te tu tangi. Tauta kia mārama i te manako o toou nga metua. E aru i te akoanga Pipiria “auraka te tangata e akono i tona anake uaorai au mea, e akono katoa ra i to etai ke ra au mea”​—koia ko toou nga metua.​—Philipi 2:4.

Toou manako, ko teea ravenga ka puapingaia?

 “Mua ana kua manako au e nga enemi toku nga metua kare i te oa. Teia taime ra, kua mārama au e te apiipii ra raua i te tiaki iaku mei iaku rai e apiipii ra i toku tu. Te au angaanga ravarai ta raua i rave, no to raua inangaro.”​—Joshua, 21.

 Oake i te au ravenga. Ei akaraanga, akamanako ana kua akanoo toou nga metua i tetai ture: kare koe e akatikaia i te akaoro e tai ora, kia tae ki tetai tamataoraanga taau ka inangaro i te aere. Kimi eaa ta raua mea e manata ra​—ko te akaoro mamao ainei me ko te tamataoraanga?

  •   Me ko taau akaoro anga, ka akamanako akaou raua i ta raua ikianga me aru koe i tetai tangata tukatau i te akaoro?

  •   Me ko te tamataoraanga, eaa te akapapuanga taau ka rauka i te oronga atu e koai ma ka aere ki te tamataora e naai e tiaki e te akaaere i te aronga ka tae atu?

 E akamaara kia tuatua na roto i te tu akangateitei e te akarongo marie ki te tuatua a toou nga metua. E akaari kia raua e te aru ra koe i te akoanga “e akangateitei i to metua tane e to metua vaine” na roto i taau tuatua e toou tu. (Ephesia 6:2, 3) Ka āriki ainei raua i taau patianga? Penei paa. Penei kare. Noatu eaa ta raua ikianga . . .

 E āriki ua koe i ta raua ikianga. E takainga puapinga teia tei akangaropoina uaia ana. Me kare koe e āriki i ta raua ikianga e ka akamata koe i te karo kia raua, ka ngata atu i reira noou kia akatika raua i taau patianga me uriuri manako akaou kotou. I tetai tua, me kauraro koe ki ta raua ikianga, penei ka akarongo raua kia koe e ka akaatea i tetai au arai anga ta raua i tuku.