Au Uianga a te Tangata no Runga i te Au Kite o Iehova

Te Tauturu ra Ainei te Au Kite o Iehova i te au Tumatetenga?

Apii akapeea matou me oronga i te tauturu tau no te au taeake irinaki e tetai ke.

Te Tauturu ra Ainei te Au Kite o Iehova i te au Tumatetenga?

Apii akapeea matou me oronga i te tauturu tau no te au taeake irinaki e tetai ke.

No Teaa ra te Au Kite o Iehova i Taui ei i ta Ratou Irinakianga?

Kare i te mea poitirere me anoanoia te akatanotanoanga. I tetai au atianga i te tuatau Pipiria, kua anoanoia te aronga akamori i te Atua kia taui i to ratou manako.

E au Vaine Orometua Ainei to te Au Kite o Iehova?

Eaa te tuanga a te au vaine i roto i te angaanga orometua i te ao katoa e raveia ra e te Au Kite o Iehova?

Eaa ta te Au Kite o Iehova e Irinaki Ra?

Akara poto e 15 au irinakianga tumu.

Te Irinaki ra Ainei te Au Kite o Iehova ia Iesu?

Akamanako ana i te tumu i puapinga ai no te au Kerititiano mou kia irinaki ia Iesu.

Te Irinaki ra Ainei te Au Kite o Iehova e na Ratou ua te Akonoanga Tika Tikai?

Kua tuatua ainei a Iesu e e maata te mataara e arataki atura ki te ora?

Te Irinaki ra Ainei te Au Kite o Iehova e ko Ratou ua te ka Akaoraia?

Te akamārama maira te Pipiria e koai ma te ka ora.

Te Akakoromaki ra Ainei te Au Kite o Iehova i te au Akonoanga Ke?

Apii e akapeea te tu akakoromaki i te akataka anga i te au Kerititiano mou.

Eaa te Tumu Kare te Au Kite o Iehova e Āriki Ana i te Pamu Toto?

E maata te au manako tarevake no runga i te Au Kite o Iehova e te pamu toto. Akara i te au mea tika no runga i ta matou irinakianga.

Patoi Ainei te Au Kite o Iehova i te Patia Paruru?

E rua kaveinga Pipiria te ka tauturu ia tatou kia iki meitaki i te vairakau patia.

Te Irinaki ra Ainei te Au Kite o Iehova e Kua Angaia te au Mea i Roto i te Ono Rā?

Kite ainei koe e kare e rotai ana te manako e kua angaia te au mea i roto i te ono rā ki ta te Pipiria?

Eaa to te Au Kite o Iehova Manako no te Kite Taieni?

Ka rotai ainei ta ratou irinaki anga ki te kite taieni?

Te Irinaki ra Ainei te Au Kite o Iehova i te Koreromotu Taito?

E mea takere ainei tetai au tuanga o te Pipiria? Akara akapeea te au Kerititiano me puapingaia mei te tuatua enua e te akoanga tau i roto i te au Tuatua Tapu Ebera.

No Teaa ra te Au Kite o Iehova i Taui ei i ta Ratou Irinakianga?

Kare i te mea poitirere me anoanoia te akatanotanoanga. I tetai au atianga i te tuatau Pipiria, kua anoanoia te aronga akamori i te Atua kia taui i to ratou manako.

Eaa te Tumu Kare te Au Kite o Iehova e Taangaanga Ana i te Cross i Roto i te Akamorianga?

Noatu e e au Kerititiano matou, kare matou e taangaanga ana i te cross i roto i ta matou akamorianga. No teaa ra?

Piri Ainei te Au Kite o Iehova ki te au Akonoanga ke no te Akamori?

Eaa te apiianga Pipiria te arataki ra ia ratou ki te pauanga o teia uianga?

Eaa i Taangaangaia ai te Ingoa Au Kite o Iehova?

Akamanako ana e noea mai teia ingoa.

Eia Au Kite o Iehova i Teianei Ao?

Akara akapeea matou me tare i te numero o te au mema o te putuputuanga.

Koai Tei Akamou i te Akonoanga a te Au Kite o Iehova?

Tatau i te tumu kare e ko Charles Taze Russell tei akamou i tetai akonoanga ou.

Akapeea te Angaanga a te Au Kite o Iehova me Turuturuia i te Pae o te Moni?

E kopae ana matou i te au ravenga e taangaanga ana te au akonoanga.

E Oronga Ana Ainei te Au Kite o Iehova i te Tuanga Ngauru?

Umuumuia ra ainei te Au Kite o Iehova kia oronga i tetai tuanga o ta ratou moni?

E Pupu Arataki Akonoanga Ainei ta te Au Kite o Iehova Tei Tutakiia?

Te akatakakeia ra ainei te Au Kite o Iehova ki roto i tetai pupu arataki akonoanga e tetai pupu no te au mema o te putuputuanga? Koai ma te tavini ra ei au orometua?

E au Vaine Orometua Ainei to te Au Kite o Iehova?

Eaa te tuanga a te au vaine i roto i te angaanga orometua i te ao katoa e raveia ra e te Au Kite o Iehova?

Akapeea te au Putuputuanga a te Au Kite o Iehova i te Akanooia Anga?

Akara e akapeea matou me orongaia te au aratakianga e te au ikuikuanga na roto i teia akanooanga.

Koai mā te Pupu Akaaere o te Au Kite o Iehova?

Ko ratou ainei te au arataki o ta matou akaaerenga?

Eaa te Watch Tower Bible and Tract Society?

Akapeea teia i piri atu ei ki te angaanga a te Au Kite o Iehova?

Eaa te Tumu Kare te Au Kite o Iehova e Ariu Atu ki te au Akaapaanga Pouroa a te Tangata?

Me ariu atu ki te au akaapaanga e te au uiuianga, ka aru te Au Kite o Iehova i te au kaveinga Pipiria, te tautaanga i te kimi “e tuatau to te muteki ua, e e tuatau to te tuatua.”—Koheleta 3:7.

Eaa te Au Kite o Iehova i Aere ei Mei Tera Are ki Tera Are?

Apii i ta Iesu i akakite ki tana au pipi mua kia rave.

Eaa ra te Au Kite o Iehova i Tutu Aere ei Mei Tera Are ki Tera Are? Kia Akaoraia Ainei Ratou?

Apii i ta matou i irinaki no runga i te oraanga mutu kore e akapeea e rauka ai te reira.

Eaa te Au Kite o Iehova i Atoro Atu ei i te Aronga e Akonoanga ta Ratou?

Eaa tei akakeu ia matou kia atoro i te aronga e akonoanga ta ratou?

Te Māro ra Ainei te Au Kite o Iehova i te Tangata Kia Taui i ta Ratou Akonoanga?

Te angaanga tutu aere a te Au Kite o Iehova, e akaapaanga ainei kia taui i te akonoanga? E tikaanga ainei to te tangata i te taui i te akonoanga?

Eaa te Uriurianga Apii Pipiria Tei Orongaia e te Au Kite o Iehova?

Na roto i te uriurianga apii kare e tutaki tei orongaia e te Au Kite o Iehova, ka rauka ia koe i te taangaanga i tetai ua atu urianga o te Pipiria. E pati atu i toou ngutuare tangata me kore tetai au oa kia kapiti mai kia koe.

E Rave Ana te Au Kite o Iehova i te Angaanga Mitinari?

Koai ma te o atu ana ki roto i te angaanga mitinari, e no teaa ra? Te tereni meitakiia ra ainei tetai aronga no teia angaanga?

E au Vaine Orometua Ainei to te Au Kite o Iehova?

Eaa te tuanga a te au vaine i roto i te angaanga orometua i te ao katoa e raveia ra e te Au Kite o Iehova?

Eaa ra te Au Kite o Iehova i Kapiki ei i to Ratou Are Uipaanga e “Are Uipaanga Patireia o te Au Kite o Iehova?”

Apii noea mai te ingoa o te “Are Uipaanga Patireia o te Au Kite o Iehova” te akamataanga e te tumu i taangaanga ai matou i te reira.

Eaa te Tumu Kare te Au Kite o Iehova e Taangaanga Ana i te Cross i Roto i te Akamorianga?

Noatu e e au Kerititiano matou, kare matou e taangaanga ana i te cross i roto i ta matou akamorianga. No teaa ra?

Eaa i Tuke ei ta te Au Kite o Iehova Akamaaraanga i te Kaikai a te Atu ki ta te au Akonoanga Ke?

Kapiki katoaia ko te Kaikai Openga me kore te Akamaaraanga i to Iesu Matenga, e angaanga tapu roa ki te Au Kite o Iehova. Akamanako ana i ta te Pipiria e akakite ra no teia oroa.

Piri Ainei te Au Kite o Iehova ki te au Akonoanga ke no te Akamori?

Eaa te apiianga Pipiria te arataki ra ia ratou ki te pauanga o teia uianga?

E Pipiria Ainei ta te Au Kite o Iehova?

Taangaanga i te au urianga tuke o te Pipiria kia akameitaki atu i taau apii Pipiria. E toru tumu tei akariro i te New World Translation of the Holy Scriptures ei Pipiria meitaki no te apii.

E Tika Tikai Ainei te New World Translation?

Eaa ra te New World Translation i tuke ei mei tetai au urianga?

Te Irinaki ra Ainei te Au Kite o Iehova i te Koreromotu Taito?

E mea takere ainei tetai au tuanga o te Pipiria? Akara akapeea te au Kerititiano me puapingaia mei te tuatua enua e te akoanga tau i roto i te au Tuatua Tapu Ebera.

Eaa te Au Kite o Iehova Kare e Piri Atu ki te Angaanga Poritiki?

Ka riro ainei ratou ei takino i te tu tinamou o te pa enua?

Eaa te Au Kite o Iehova Kare e Piri ki Roto i te au Akaepaepa Anga Enua?

E akatakake anga ainei teia na te Au Kite o Iehova no te tangata e te poritiki?

Eaa te Tumu Kare te Au Kite o Iehova e Aere Ana ki te Tamaki?

Kua kitea te Au Kite o Iehova no tei kore e aere ki te tamaki. Apii i te tumu kare matou e tamaki.

Te Tauturu ra Ainei te Au Kite o Iehova i te au Tumatetenga?

Apii akapeea matou me oronga i te tauturu tau no te au taeake irinaki e tetai ke.

Te Āriki ra Ainei te Au Kite o Iehova i te Rapakauanga?

Manako ra tetai pae e te kopae ra te Au Kite o Iehova i te au rapakauanga ravarai. E tika ainei te reira?

Patoi Ainei te Au Kite o Iehova i te Patia Paruru?

E rua kaveinga Pipiria te ka tauturu ia tatou kia iki meitaki i te vairakau patia.

Eaa te Tumu Kare te Au Kite o Iehova e Āriki Ana i te Pamu Toto?

E maata te au manako tarevake no runga i te Au Kite o Iehova e te pamu toto. Akara i te au mea tika no runga i ta matou irinakianga.

E Akatakake Ana Ainei te Au Kite o Iehova i te au Ngutuare Tangata me te Akamatutu ra i te Reira?

Tetai taime, e akaapaia ana te Au Kite o Iehova no te akatakake i te ngutuare tangata. Inara ko ratou ainei tei akatupu i te pekapeka?

E Ture Ainei ta te Au Kite o Iehova no te Aere Kapiti Anga ma te Akainangaro?

E tarekareka ua ainei te aere kapiti anga me e apinga maata atu?

Eaa to te Au Kite o Iehova Manako no te Tatara?

Oronga ainei te Au Kite o Iehova i te tauturu no te au tokorua i roto i te oraanga akaipoipo manamanata? Ka anoanoia ainei te aronga pakari o te putuputuanga kia akatika i te tatara no tetai Kite?

E Patoi Ana Ainei te Au Kite o Iehova i Tetai au Teata, au Puka, me Kore au Imene?

Eaa te au kaveinga tau no tetai Kerititiano kia iki no te tamataoraanga?

Eaa te Tumu Kare te Au Kite o Iehova e Piri ki Tetai au Orote?

Akamanako ana e toru uianga puapinga no runga i te Au Kite o Iehova e te au orote.

Eaa te Au Kite o Iehova ka Kore ei e Akono i te Keritimiti?

E manganui te tangata e akono ana i te Keritimiti noatu te kite anga i tona akamata anga. E kimi i te tumu kare te Au Kite o Iehova e pera.

Eaa te Tumu Kare te Au Kite o Iehova e Akono Ana i te Easter?

E maata te manako ana e akono ana te au Kerititiano i te Easter. Eaa te tumu kare te Au Kite o Iehova e akono ana i te reira?

No Teaa ra te Au Kite o Iehova Kare e Akamaara i te rā Anau Anga?

Akara e ā au tupuanga o te rā anau anga te tumu kare te Atua i mareka ana i te reira.

Eaa i Tuke ei ta te Au Kite o Iehova Akamaaraanga i te Kaikai a te Atu ki ta te au Akonoanga Ke?

Kapiki katoaia ko te Kaikai Openga me kore te Akamaaraanga i to Iesu Matenga, e angaanga tapu roa ki te Au Kite o Iehova. Akamanako ana i ta te Pipiria e akakite ra no teia oroa.

Eaa te Manako o te Au Kite o Iehova no te Tanumanga?

Te au ikianga a te Au Kite no te tanumanga kua akatumuia ki runga i te au irinakianga papu no runga i te mate. No reira eaa te au kaveinga tei arataki i ta ratou ikianga?

E au Kerititiano Ainei te Au Kite o Iehova?

Akamanako ana i te tumu i tuke ei matou ki te aronga e kapikiia ana e e au Kerititiano.

E Porotetani Ainei te Au Kite o Iehova?

E rua tumu i tuke ei te au kite o Iehova mei te au akonoanga kare i te Katorika tei kapikiia ei au Kerititiano.

No Marike Mai Ainei te Akonoanga a te Au Kite o Iehova?

Akamanako ana e a tumu no runga i teia akaaerenga i te ao katoa.

E Akatereanga Ziona Ainei te Au Kite o Iehova?

E akatumu ana matou i to matou irinakianga ki runga i te au Tuatua Tapu, tei kore e akateitei atu i tetai iti tangata ki rungao i tetai.

E Akonoanga Cult Ainei te Au Kite o Iehova?

Akaaite e rua manako matauia no runga i te cult ki te au mea tika no runga i te Au Kite o Iehova.

Eia Au Kite o Iehova i Teianei Ao?

Akara akapeea matou me tare i te numero o te au mema o te putuputuanga.

Akapeea Au me Riro ei Kite no Iehova?

Akataka mai a Mataio 28:19, 20 e toru takainga.

Ka Umuumuia Ainei Au Kia Riro Mai ei Kite no Iehova me Apii i te Pipiria Kia Ratou?

E apii ana te Au Kite o Iehova i te Pipiria kare e tutaki ki te mirioni ua atu tangata i te ao katoa. Me apii koe kia matou, ka anoanoia ainei koe kia riro mai ei Kite no Iehova?

Te Kopae ra Ainei te Au Kite o Iehova i te Aronga no Roto Ana i ta Ratou Akonoanga?

Tetai taime, ka anoanoia kia akaatea i tetai tangata mei te putuputuanga e penei ka tauturu te reira iaia kia oki mai ki te putuputuanga.