Neke ki te tumu manako rikiriki

UI TE AU MAPU E

Eaa Koe ka Aere ei ki te au Uipaanga i ko i te Are Uipaanga Patireia?

Eaa Koe ka Aere ei ki te au Uipaanga i ko i te Are Uipaanga Patireia?

 E rua ra i te epetoma, e rave ana te Au Kite o Iehova i te au uipaanga i ko i to ratou ngai akamorianga, tei kapikiia ko te Are Uipaanga Patireia. Eaa te raveia ana i reira, e eaa te puapinga ka rauka me aere koe?

 Eaa te raveia ana i ko i te Are Uipaanga Patireia?

 Ko te Are Uipaanga Patireia, e ngai te reira e apiiia ana te Pipiria. Ka tauturu te au uipaanga ia koe kia:

  •   apii i te tuatua mou no runga i te Atua.

  •   mārama i te aiteanga o te au mea e tupu ra i teia tuatau.

  •   akameitaki atu i toou tu.

  •    rauka te au oa meitaki roa atu.

 Kua kite ainei koe? Kua kapikiia te ngai akamorianga o te Au Kite o Iehova ko te Are Uipaanga Patireia no te mea ko te Patireia o te Atua te tumu manako maata e uriuriia ra i reira.​—Mataio 6:​9, 10; 24:14; Luka 4:43.

 Eaa koe ka aere ei?

 Ka tauturu te au apiianga ia koe. Te au kaveinga Pipiria tei uriuriia i ko i te au uipaanga a te Au Kite o Iehova, ka tauturu ia koe kia “aruaru i te pakari.” (Maseli 4:5) Tera te aiteanga ka tauturu te Pipiria ia koe kia rave i te au ikianga meitaki i roto i te oraanga. Ka tauturu ia koe kia pau i te au uianga puapinga o te oraanga mei teia rai:

 Teia te tumu tuatua o tetai au akoanga e orongaia ana i ko i ta matou au uipaanga openga epetoma:

  •   Eaa Koe ka Aru ei i te Aratakianga a te Pipiria?

  •   Ka Aere Tatou Kiea no te Tauturu i te Tuatau Tumatetenga?

  •   Ta te Patireia o te Atua e Rave ra Noou i Teianei.

 “Kua aere mai tetai oa apii ki te uipaanga. Kua noo kapiti aia ki toku ngutuare e kua akaari matou i te au puka kiaia. Muri mai kua akakite aia kiaku e kua umere tikai aia i te paupau anga a te au taeake i te au tuanga uriurianga. Karanga katoa aia e i ko i tana pure, kare a ratou puka apii mei ta tatou rai.”​—Brenda.

 Kua kite ainei koe? Kare e tutaki me aere mai ki te Are Uipaanga Patireia e kare e koʼi moni.

 Ka akamaroiroiia koe e tetai ke. Karanga te Pipiria e ko tetai tumu ka uipa kapiti te au Kerititiano, ei “akamaroiroi” i tetai ke. (Ebera 10:24, 25) Ko te kapitianga meitaki ki te aronga tei aroa i te Atua e tetai ke, kare ia ratou uaorai, e mea akamaroiroi maata i roto i teia ao tau kore.

 “I mua ake ka aere au ki te Are Uipaanga Patireia, ka maromaroa e ka roiroi au inara ka tauturu te aronga i reira iaku kia mataora atu. Me oki au ki te kainga i muri ake i te uipaanga, mataora tikai au e kua papa no tetai mai ra.”​—Elisa.

 Kua kite ainei koe? Tere atu i te 120,000 putuputuanga a te Au Kite o Iehova takapini i teia ao, e te uipa ra i roto i te 60,000 tuma ngai. I te au mataiti ravarai, e patuia ana tetai 1,500 Are Uipaanga Patireia no te maata i te aronga tei akamata i te aere mai ki te au uipaanga. a

a Ei kimi i tetai uipaanga, aere ki te “Au Uipaanga a te Putuputuanga a te Au Kite o Iehova” e oti pata i te “Kimi i Tetai Ngai Vaitata Kia Koe.”