Neke ki te tumu manako rikiriki

UI TE AU MAPU E

Eaa ra Au ka Pure Ei?

Eaa ra Au ka Pure Ei?

 I roto i tetai kimikimianga, e 80 patene o te au mapu i Marike e pure ana, inara e apa ua tei pure i te au ra ravarai. Penei ka manako tetai pae ia ratou e: ‘E ravenga ainei te pure kia maru te ngakau, me e mea maata atu?’

 Eaa te pure?

 Ko te pure, e ravenga no te karangaranga ki Tei Anga i te au mea ravarai. Akamanako ana i te aiteanga o te reira. Noatu e teitei ake a Iehova i te tangata “kare ra aia i atea ke atu ia tatou katoa nei.” (Angaanga 17:27) Te tika, tei roto i te Pipiria teia patianga pumaana: “E akavaitata atu ki te Atua, e nana e akavaitata mai kia kotou na.”​—Iakobo 4:8.

 Akapeea koe me akavaitata atu ki te Atua?

  •   Tetai mataara ko te pure​—koia oki me tuatua koe ki te Atua.

  •   E tetai na roto i te apii Pipiria​—koia oki me “tuatua” te Atua kia koe.

 Ka riro teia ravenga karangaranga​—na roto i te pure e te apii i te Pipiria​—ei akatupu i tetai pirianga oa ketaketa ki te Atua.

 “Te tuatua kia Iehova​—e te karangaranga ki Tei Teitei Rava​—e apainga ngateitei roa atu tei orongaia ki te tangata.”​—Jeremy.

 “Te akakite anga i toku au manako oonu kia Iehova na roto i te pure, ka piri vaitata atu au kiaia.”​—Miranda.

 Ka akarongo ainei te Atua?

 Noatu e te irinaki ra koe i te Atua​—e ka pure koe kiaia​—penei e mea ngata noou kia āriki e, te akarongo tikai ra aia kia koe. Inara te kapiki ra te Pipiria ia Iehova ko “tei akarongo i te pure ra.” (Salamo 65:2) Te pati katoa ra te reira “e uri i to kotou tumatetenga katoa ki runga iaia.” No teaa ra? “Koia oki te tiaki mai ia kotou.”​—1 Petero 5:7.

 Akamanako ana: E akapou ana koe i te tuatau kia tuatua putuputu ki toou au oa piri vaitata? Kia pera katoa koe ki te Atua. E pure putuputu kiaia ma te taangaanga i tona ingoa, ko Iehova. (Salamo 86:​5-7; 88:9) Ae, te pati maira te Pipiria ia koe “auraka e tukutuku i te pure.”​—1 Tesalonia 5:​17.

 “Na roto i te pure e pukapuka ana maua ko toku Metua i te rangi, e ka riringi au i toku ngakau katoa kiaia.”​—Moises.

 “Ka akakite au i te au mea ravarai kia Iehova, mei te mea e te tuatua ra au ki toku mami me kore tetai oa piri vaitata.”​—Karen.

 Eaa taku ka pure?

 Akakite te Pipiria: “E akakite ua ra ki te Atua i to kotou anoano i te au mea katoa ra i te pure, e te pati anga atu ma te akameitaki.”​—Philipi 4:6.

 Ko te aiteanga ainei e mea MEITAKI kia pure no runga i toou au manamanata? Ae! Te akakite ra te Pipiria: “E tuku koe i taau apainga kia Iehova ra, e nana koe e tauturu mai.”​—Salamo 55:22.

 E akamaara me pure koe ki te Atua, eiaa e akakite ua i toou au manamanata. “Kare i te pirianga oa meitaki me pati tauturu ua au kia Iehova,” i karanga ai tetai vaine mapu ko Chantelle. “Irinaki au e kia na mua koe i te akameitaki, pera katoa kia maata te tumu ka akameitaki koe iaia.”

 Akamanako ana: Eaa te au mea meitaki i roto i toou oraanga taau e mareka ra? Ka rauka ia koe i te akamanako e toru apinga ka akameitaki koe ia Iehova no teia ra?

 “Noatu e mea iti ua, mei tetai tiare manea, ka akakeu te reira ia tatou kia pure akameitaki ia Iehova.”​—Anita.

 “E akamanako meitaki i tetai mea tei angaia taau e mareka ana me kore tetai irava i roto i te Pipiria tei akakeu tikai i toou ngakau, e oti e akameitaki ia Iehova no te reira.”​—Brian.