Neke ki te tumu manako rikiriki

Apiianga Pipiria

Oronga maira te Pipiria i te au pauanga no te au uianga ngatā o te oraanga. Kua tauturu ana teia i te au tangata i te au anere ua atu mataiti tei aereia mai. Roto i teia tuanga, ka kite koe i te tumu kia irinaki i te Pipiria, akapeea e puapingaia ai e akapeea te Pipiria me tauturu ia koe.—2 Timoteo 3:16, 17.

 

E Akaariia Ra

PAUANGA PIPIRIA

Eaa te Aiteanga Kia Riro Mai ei “Tangata Samaria Meitaki”?

Ei apiianga meitaki, akakite mai a Iesu i teia tua e ka akono tetai i tetai, noatu eaa to ratou tu, iti tangata me kore enua.

PAUANGA PIPIRIA

Eaa te Aiteanga Kia Riro Mai ei “Tangata Samaria Meitaki”?

Ei apiianga meitaki, akakite mai a Iesu i teia tua e ka akono tetai i tetai, noatu eaa to ratou tu, iti tangata me kore enua.

Apii i te Pipiria

Tamata i ta Matou Apii Pipiria

Āriki i tetai uriurianga apii Pipiria naau anake kare e tutaki ma te puapii.

Pati i Tetai Atoroanga

Uriuri i tetai uianga Pipiria, e e akara kia kite maata atu i te Au Kite o Iehova.

Tauturu Apii Pipiria

Iki i te au tauturu apii Pipiria ei akameitaki atu i taau apii e te akamaroiroi ia koe.

Akapeea te Pipiria me Tauturu ia Koe?

Au e te Mataora

Akapeea e rauka ai te au e te mataora. Ka tauturu te Pipiria i te tangata kia akakoromaki i to ratou turanga, kia rauka te mataora, te au e te oraanga puapinga.

Irinaki i te Atua

Meitaki te akarongo, i te akamaroiroi ia koe i teianei e a te tuatau ki mua.

Oraanga Akaipoipo e te Ngutuare

E na roto ana te aronga akaipoipo e te ngutuare i te au timataanga. Ka rauka i te au kaveinga Pipiria te tauturu e te akaketaketa i te pirianga o te ngutuare.

Tauturu no te Mapu

Kimi eaa te ka tauturu i te au mapu kia puapingaia noatu te au manamanata.

Ravenga Apii na te Tamariki

Taangaanga i teia au ravenga tuke ke no te apii i taau tamariki no runga i te apiianga a te Pipiria e te puapinga o te reira.

Eaa ta te Pipiria e Karanga Ra?

Pauia te au Uianga Pipiria

Ta te Pipiria pauanga no runga i te Atua, no Iesu, ngutuare tangata, turanga taitaia e te vai atura.

Tupuanga Taito e te Pipiria

Tatau i te au tua i akapeea te Pipiria i tae mai ei ki teia tuatau. Akara i te au akapapuanga a te Pipiria no te au mea tei tupu ana te ka tau kia irinakiia.

Taieni e te Pipiria

E aiteite ainei te apiianga a te taieni ki ta te Pipiria? Akaaite i ta te Pipiria e akakite ra ki ta te aronga kite taieni i kite mai.