Neke ki te tumu manako rikiriki

Tauturu Apii Pipiria

Teia te runanga tauturu apii Pipiria kare e tutaki e tetai atu au tauturu ei akameitaki atu i taau apii Pipiria e kia mārama koe i te Tuatua a te Atua. Taangaanga i ta matou free online Bible i te reo Papaa, ei akapuapinga atu i taau apii. Akara i ta matou uriurianga apii Pipiria naau. E akamaata atu i taau apii na te akara anga i te au vitio Pipiria, te encyclopedia Pipiria, te māpu Pipiria, te papaanga tuatua Pipiria, e tetai atu au tauturu Pipiria.

Vitio no te Apii Pipiria

Au Puka o te Pipiria

Au akakiteanga tika e te tupuanga o te au puka o te Pipiria.

Apiianga Puapinga a te Pipiria

Ka pau teia au vitio poto i te au uianga puapinga a te Pipiria: Eaa ra te Atua i anga ai i te enua nei? Eaa ra te turanga o tei mate? Eaa ra te Atua i akatika ai i te mamae kia tupu?

Kimi Tauturu no te Apii Pipiria

Encyclopedia Pipiria

E tauatini ua atu tataanga i roto i te Insight on the Scriptures. No runga i te tangata, te au ngai, te au rakau, te au manu, te au tupuanga puapinga, e te au tuatua akatutuanga o te Pipiria. Te tuanga ka rauka i te kopi mai o teia encyclopedia ko te au māpu, te au tutu, e te au akatutuanga, pera te papaanga tumu manako e te au irava.

Apiianga Pipiria

Te akakite maira te poroutia Te Pipiria​—Eaa Tana Karere? i te apiianga puapinga o te Pipiria e tana karere maata.

Māpu Pipiria

I roto i te “See the Good Land” e maata te au māpu e te au tutu o te au ngai Pipiria pera tikai te Enua Taputouia i te au tuatau tukeke.

Irava Pipiria no te Rā

Aiteite te uriuri anga Akara Matatio i te Tuatua Tapu i te Au Rā, ki te tia, e irava Pipiria poto no te rā e te tuatua akamārama o te irava.

Pauia te au Uianga Pipiria

Ta te Pipiria pauanga no runga i te Atua, no Iesu, ngutuare tangata, turanga taitaia e te vai atura.

Akamāramaia te au Irava Pipiria

Akara i te aiteanga tikai o te au irava e te au tuatua Pipiria tei matauia.

Runanga Puka i Runga i te Initaneti (opens new window)

Kimikimi i te au manako Pipiria i runga i te Initaneti i roto i te au puka a te Au Kite o Iehova.

Apii i te Pipiria ki Toou Puapii

Eaa te Uriurianga Apii Pipiria Tei Orongaia e te Au Kite o Iehova?

Na roto i te uriurianga apii kare e tutaki tei orongaia e te Au Kite o Iehova, ka rauka ia koe i te taangaanga i tetai ua atu urianga o te Pipiria. E pati atu i toou ngutuare tangata me kore tetai au oa kia kapiti mai kia koe.

Pati i Tetai Atoroanga

Uriuri i tetai uianga Pipiria, e e akara kia kite maata atu i te Au Kite o Iehova.