Neke ki te tumu manako rikiriki

 • Te Patiia Nei Koe

  “E akapera kotou ei manako anga iaku.” (Luka 22:19) Kua akaue mai a Iesu ia tatou kia akamaara i tona matenga. I te au mataiti ravarai ka kapiti mai te mirioni ua atu tangata ki te Au Kite o Iehova te akono anga i teia akamaaraanga puapinga. Te pati nei matou ia koe kia tae mai i teia mataiti. E kitea ai te ngai e raveia ai teia akamaara anga e akara ki raro ake i te NO RUNGA IA MATOU > AKAMAARAANGA.

 • Te Patiia Nei Koe

  “E akapera kotou ei manako anga iaku.” (Luka 22:19) Kua akaue mai a Iesu ia tatou kia akamaara i tona matenga. I te au mataiti ravarai ka kapiti mai te mirioni ua atu tangata ki te Au Kite o Iehova te akono anga i teia akamaaraanga puapinga. Te pati nei matou ia koe kia tae mai i teia mataiti. E kitea ai te ngai e raveia ai teia akamaara anga e akara ki raro ake i te NO RUNGA IA MATOU > AKAMAARAANGA.

 • Te Patiia Nei Koe

  “E akapera kotou ei manako anga iaku.” (Luka 22:19) Kua akaue mai a Iesu ia tatou kia akamaara i tona matenga. I te au mataiti ravarai ka kapiti mai te mirioni ua atu tangata ki te Au Kite o Iehova te akono anga i teia akamaaraanga puapinga. Te pati nei matou ia koe kia tae mai i teia mataiti. E kitea ai te ngai e raveia ai teia akamaara anga e akara ki raro ake i te NO RUNGA IA MATOU > AKAMAARAANGA.

 • Te Patiia Nei Koe

  “E akapera kotou ei manako anga iaku.” (Luka 22:19) Kua akaue mai a Iesu ia tatou kia akamaara i tona matenga. I te au mataiti ravarai ka kapiti mai te mirioni ua atu tangata ki te Au Kite o Iehova te akono anga i teia akamaaraanga puapinga. Te pati nei matou ia koe kia tae mai i teia mataiti. E kitea ai te ngai e raveia ai teia akamaara anga e akara ki raro ake i te NO RUNGA IA MATOU > AKAMAARAANGA.

TE PUNANGA TIAKI

Nu. 1 2018 | Puapinga Ainei te Pipiria i Teia Tuatau?

Au Kite o Iehova—Koai ra Matou?

No roto mai matou i te au anere iti tangata e te au reo tukeke, inara kua taokotaiia matou e tai akakoroanga. Tei maata atu, te akangateitei nei matou ia Iehova, te Atua o te Pipiria e Tei Anga mai i te au mea ravarai. Te tauta pakari nei matou i te aru ia Iesu Karaiti e te mataora nei matou kia kapikiia matou ei au Kerititiano. Te tauturu putuputu nei matou tataki tai i te au tangata kia apii i te Pipiria e te Patireia o te Atua. No ta matou tutu aere anga, me kore e tuatua ra no runga i te Atua ko Iehova e tona Patireia, kua kiteaia mai matou ei Au Kite no Iehova.

Akara i ta matou website. Tatau i te Pipiria i runga i te initaneti. Apii maata atu no runga ia matou e ta matou au irinakianga.

 

Oraanga Akaipoipo & Ngutuare

Akapeea Toou Pamiri e Mataora Ai?

Inangaro a Iehova, te Atua mataora i te au pamiri kia mataora. Apii i te akoanga meitaki a te Pipiria no te tane, te vaine, te metua, e te tamariki.

Mapu

Patoi i te Tangata Rave Kino ma te Marū

Apii eaa te tumu i tupu ei te rave kino e akapeea me ariu atu ki te reira.

Tamariki

E Tai Tane, e Tai Vaine

Eaa to te Atua turanga no te akaipoipo, e no teaa te reira i puapinga ai?

Pati Tetai Apii Pipiria

Ka rauka tetai apii Pipiria kare e tutaki i te taime e te ngai ka tau kia koe.

Kimi i te au Vitio

Akara i ta matou runanga vitio i runga i te initaneti.

Akapeea te Angaanga a te Au Kite o Iehova i te Turuturuia Anga i te Pae Moni?

Noatu e kare matou e koʼi moni ana me kore e oronga ana i te tuanga ngauru, apii e akapeea te angaanga tutuanga me turuturuia i te pae moni.

Au Uipaanga a te Putuputuanga a te Au Kite o Iehova

Kimi i te ngai e uipa ra matou e ta matou akamorianga.

Au Puka e Akaariia Ra

Akara i te au apinga ou e akaariia ra.

Akara i te au Vitio Reo Akairo

Apii i te Pipiria i roto i te au vitio reo akairo.