Neke ki te tumu manako rikiriki

Eaa ta te Au Kite o Iehova e Irinaki Ra?

Eaa ta te Au Kite o Iehova e Irinaki Ra?

 Ei Au Kite no Iehova, te tauta nei matou i te aru i te tu Kerititiano ta Iesu i apii e tei aruia e tana au aposetolo. Te akakite poto maira teia atikara i ta matou au irinaki anga.

 1.   Te Atua. Te akamori nei matou i te Atua mou okotai e te Mana Katoatoa, tei Anga mai ia tatou, ko Iehova tona ingoa. (Salamo 83:18; Apokalupo 4:11) Koia te Atua o Aberahama, o Mose e Iesu.​—Exodo 3:6; 32:11; Ioane 20:17.

 2.   Te Pipiria. Te irinaki nei matou e ko te Pipiria, e karere akauruia e te Atua no te tangata. (Ioane 17:17; 2 Timoteo 3:16) Te akatumu nei matou i to matou irinaki anga ki runga i te 66 puka o te Pipiria, kapiti mai te “Koreromotu Taito” e te “Koreromotu Ou.” Kua akataka meitaki te tangata kite ko Jason D. BeDuhn i te reira i te tataanga e kua akatumu te Au Kite o Iehova “i to ratou irinaki anga e te au akonoanga ki runga i ta te Pipiria e akakite ra, e kare ratou i tamanako ua i ta te Pipiria e akakite maira.” a

   Ka āriki matou i te katoaanga o te Pipiria. Kua kite katoa matou ko tetai au tuanga o te Pipiria kua tataia ei au akatutuanga e kare i te mea tika tikai.​—Apokalupo 1:1.

 3.   Iesu. Te aru nei matou i te au apiianga e te akaraanga o Iesu Mesia e te akangateitei ra iaia ei Akaora no matou e ei Tamaiti na te Atua. (Mataio 20:28; Angaanga 5:31) No reira, e au Kerititiano matou. (Angaanga 11:26) Inara, kua apii matou i te Pipiria e kare ko Iesu te Atua Mana Katoatoa e kare te apiianga Toru Tai i akatumuia ki runga i te Pipiria.​—Ioane 14:28.

 4.   Te Patireia o te Atua. E kavamani tika tikai teia i te rangi, kare i roto i te ngakau o te au Kerititiano. Na te reira e mono i te au kavamani a te tangata e ka akatupu i te akakoroanga o te Atua no te enua nei. (Daniela 2:44; Mataio 6:9, 10) Kare e roa atu ana, ka tupu teia no te mea te akaari ra te totou Pipiria e te noo nei tatou i te “tuatau openga.”​—2 Timoteo 3:​1-5; Mataio 24:​3-​14.

   Ko Iesu te Ariki o te Patireia o te Atua i te rangi. Kua akamata aia i te tutara i te 1914.​—Apokalupo 11:15.

 5.   Te Ora. Ka akaoraia tatou mei te ara e te mate na roto i te atinga oko o Iesu. (Mataio 20:28; Angaanga 4:12) E puapinga ai mei teia atinga, ka anoanoia te tangata kia taangaanga i te akarongo ki roto ia Iesu, e kia taui i to ratou tu oraanga e kia papetitoia. (Mataio 28:19, 20; Ioane 3:16; Angaanga 3:19, 20) Ka akaari mai te au angaanga a tetai tangata e e akarongo ora tona. (Iakobo 2:24, 26) Inara, ka rauka anake te ora no “te aroa ua o te Atua.”​—Galatia 2:​16, 21.

 6.   Te Rangi. Ko te Atua ko Iehova, ko Iesu Mesia, e te au angera tiratiratu, e noo ana ratou i te rangi. b (Salamo 103:19-21; Angaanga 7:55) E iti ua te aronga​—e 144,000​—te ka akatuia ki te rangi kia tutara ma Iesu i roto i te Patireia.​—Daniela 7:​27; 2 Timoteo 2:​12; Apokalupo 5:​9, 10; 14:​1, 3.

 7.   Te Enua. Kua anga te Atua i te enua ei kainga tinamou no te tangata. (Salamo 104:5; 115:16; Koheleta 1:4) Ka akameitaki te Atua i te aronga akarongo ma te kopapa apa kore e te oraanga mutu kore i te enua parataito.​—Salamo 37:11, 34.

 8.   Te Kino e te Mamae. Kua akamata teia te akarongo kore anga tetai angera a te Atua. (Ioane 8:44) Teia angera tei akarongo kore, kua kapikiia ko “Satani” te “Tiaporo,” nana i akakeu i te nga tokorua mua kia piri atu kiaia, e kua tupu te tumatetenga maata ki ta raua uanga. (Genese 3:1-6; Roma 5:12) Ei akatikatika i teia māroanga ta Satani i akatupu, kua akatika te Atua i te kino e te mamae, inara kare Aia e tuku i te reira kia tupu ua atu.

 9.   Te Mate. Me mate te tangata kua mate rai. (Salamo 146:4; Koheleta 9:5, 10) Kare ratou e mamae i roto i te aʼi tamamae anga.

   Ka akatu mai te Atua e pirioni ua atu tangata mei te mate na roto i te tuakaouanga. (Angaanga 24:15) Inara, te aronga tei patoi i te au aerenga a te Atua i muri ake i te tuakaouanga, ka takore takiriia e kare o ratou manakonakoanga kia ora akaou.​—Apokalupo 20:14, 15.

 10.   Ngutuare Tangata. Te akono nei matou i te akanoonoo anga mua a te Atua te akaipoipo anga te tane e te vaine, e ko te akaturi te tumu anake ua no te takake. (Mataio 19:4-9) Te papu nei ia matou e ka riro te pakari i roto i te Pipiria ei tauturu i te au ngutuare tangata kia puapingaia.​—Ephesia 5:22–​6:1.

 11.   Ta matou akamorianga. Kare matou e akamori i te cross me kore tetai ua atu itoro. (Deuteronomi 4:15-19; 1 Ioane 5:21) Ko teia te au mea puapinga i roto i ta matou akamorianga:

 12.   Ta matou akaaerenga. Kua akaaereia matou ki roto i te au putuputuanga, tei akonoia e te pupu aronga pakari. Inara, kare te aronga pakari i te pupu orometua, e kare ratou e tutakiia ana. (Mataio 10:8; 23:8) Kare matou e oronga ana i te tuanga ngauru, e kare e koʼi moni i ko i ta matou uipaanga. (2 Korinetia 9:7) Pouroa ta matou angaanga e turuturuia ana e te moni oronga ua.

   Ko te Pupu Akaaere, e pupu Kerititiano meangiti ma te tukatau e tavini ra i ko i to matou opati maata, tei oronga mai i te arataki anga ki te Au Kite o Iehova i teianei ao.​—Mataio 24:45.

 13.   To matou taokotai anga. Te taokotaiia ra matou i roto i ta matou irinakianga. (1 Korinetia 1:10) Te angaanga pakari katoa ra matou kia kore e tupu te akatakake anga tangata. (Angaanga 10:34, 35; Iakobo 2:4) Te riro ra to matou taokotai anga kia rave i ta matou i inangaro. Ka iki te Au Kite tatakitai i ta ratou i manako tei tau ki tona akava ngakau tei tereniia e te Pipiria.​—Roma 14:​1-4; Ebera 5:​14.

 14.   To matou tu. Ka tauta matou i te akaari i te aroa noinoi kore i te au mea ravarai ta matou ka rave. (Ioane 13:34, 35) Ka kopae matou i te au peu te ka akamareka kore i te Atua, kapiti mai te taangaanga tau kore i te toto na roto i te pamu toto. (Angaanga 15:28, 29; Galatia 5:19-21) E tu au to matou e kare e piri ana ki te angaanga tamaki. (Mataio 5:9; Isaia 2:4) Ka akangateitei matou i te kavamani i te ngai e noo ra matou e ka akono i te au ture, inara me ka patoi te reira i te au ture a te Atua, kare matou e akarongo.​—Mataio 22:21; Angaanga 5:​29.

 15.   To matou pirianga ki tetai ke. Kua akaue a Iesu: “E aroa atu koe i toou tangata tupu mei te aroa ia koe uaorai.” Akakite katoa aia ki te au Kerititiano “kare ratou i to teianei ao.” (Mataio 22:39; Ioane 17:16) No reira ka tauta matou i te ‘takinga-meitaki i te tangata ravarai,’ inara kare matou e piri atu ki te au angaanga poritiki e kare e kapiti ki te au akonoanga ke. (Galatia 6:10; 2 Korinetia 6:14) Inara, ka akangateitei matou i te au ikianga a tetai ke no runga i te reira.​—Roma 14:12.

 Me e uianga taau no runga i te au irinaki anga o te Au Kite o Iehova, e tatau maata atu i te reira i runga i ta matou website, e tata me kore e ringi atu i to matou au opati, e aere ki tetai uipaanga i ko i te Are Uipaanga Patireia vaitata kia koe, me kore e tuatua atu ki tetai o te Au Kite i toou ngai.

a Akara i te puka Truth in Translation, kapi 165.

b Kua uriia te au angera kino mei te rangi mai.​—Apokalupo 12:​7-9.