Neke ki te tumu manako rikiriki

Akapeea te Angaanga a te Au Kite o Iehova me Turuturuia i te Pae o te Moni?

Akapeea te Angaanga a te Au Kite o Iehova me Turuturuia i te Pae o te Moni?

 E turuturuia ana ta matou angaanga tutu aere i te ao katoa na roto i te moni oronga ua a te Au Kite o Iehova. a Te vaira te au pia tauturu i roto i to matou au are uipaanga, e tei runga i ta matou kapi Moni Tauturu te au ravenga ke no te oronga ua. Tukeke te au ravenga tei orongaia kia rauka i tetai tangata i te turu i ta matou angaanga tutu aere i te ao katoa, e kia tutaki i te au pira o te reira ngai.

 Kare te Au Kite o Iehova e anoanoia kia oronga i te tuanga ngauru me kore kia oronga i tetai tuanga moni me kore tetai patene o ta ratou moni angaanga. (2 Korinetia 9:7) Kare matou e koi moni ana e kare e tiati ana i te tangata kia aere mai ki ta matou uipaanga, e kare matou e tiati ana i ta matou angaanga papetito, te tanumanga, te akaipoipo, e tetai ua atu angaanga akonoanga. Kare matou e kimi moni ana na roto i te okooko anga keke, te makete, te pere bingo, te tamataora anga, te umukai, te raffle, e tetai ua atu angaanga, e kare katoa matou e patipati moni ana mei te tangata. E kare te ingoa o te tangata tei oronga mai i te moni e akakiteia ana ki te katoatoa. (Mataio 6:2-4) Kare ta matou au website e te au puka e akakitekite ana i tetai kimikimi anga moni.

 E tatau ana te au putuputuanga a te Au Kite o Iehova i te au ripoti akapapaanga moni i ko i ta ratou uipaanga na te katoatoa. E akara putuputuia ana te au rekoti akapapaanga moni a te au putuputuanga tataki tai ei akapapu e kua akono meitakiia te au moni tei orongaia mai.—2 Korinetia 8:20, 21.

Ravenga Ke Atu no te Tauturu

 •   Pia tauturu: Penei ka oronga koe i te au moni toka e te pepa me kore te au cheque ki roto i te au pia tauturu i te au Are Uipaanga Patireia, Are Akaputuputuanga, e tetai ua atu ngai te raveia ra ta matou uipaanga.

 •   Moni tauturu online: I tetai au enua, penei ka taangaanga koe i te kapi “Donate to Jehovah’s Witnesses” na roto i te credit card, te debit card, te bank transfer, e tetai atu ravenga uira. b Kua iki tetai Au Kite i te ‘vaio i tetai papaki moni,’ i te au marama na te akapae anga i te reira na roto i tetai o teia au ravenga.—1 Korinetia 16:2.

 •   Moni oronga ua tei paraniia: Tetai au ravenga ke atu no te oronga ua, ka paraniia te reira i mua ake ana e/me rauka te ako anga a te ture. Me paraniia te reira penei ka rauka te au puapinga i te pae o te tero i toou enua. E maata te tangata tei puapingaia no te mea kua kite ratou i te au apinga aroa tei orongaia ia ratou e ora ra me kore i te mate anga. No tetai akakiteanga, e aravei atu i te opati o te Au Kite o Iehova me ka inangaro koe i te oronga ua na roto i te:

  •   au puka pangika

  •   moni paruru e te moni akangaroi

  •   au are e te enua

  •   apinga akaputuia e te tuanga moni

  •   au koreromotu e te reta akamanaia

 No tetai akakiteanga no runga i te au ravenga ke atu i toou ngai, akara i te kapi “Donate to Jehovah’s Witnesses.”

a Mareka katoa te aronga kare i te Au Kite i te oronga ua no te tauturu i ta matou angaanga.

b No tetai akakiteanga, akara i te vitio Akapeea me Oronga i te Moni Tauturu na Roto i te Initaneti.