Neke ki te tumu manako rikiriki

Eaa a Iesu i Kapikiia ai e ko te Tamaiti a te Atua?

Eaa a Iesu i Kapikiia ai e ko te Tamaiti a te Atua?

Te pauanga a te Pipiria

 Kua akakite te Pipiria ia Iesu e ko “te Tamaiti koe a te Atua.” (Ioane 1:49) Te tuatua “te Tamaiti a te Atua,” te akapapu maira e ko te Atua Tei Anga, me kore te Tumu o te ora katoatoa, e pera to Iesu. (Salamo 36:9; Apokalupo 4:11) Kare te Pipiria i apii ana e kua riro mai te Atua ei metua no tana tamaiti mei te tu o te tangata me anau i ta ratou tamariki.

 Akakite katoa te Pipiria i te au angera e ko “te au tamariki a te Atua.” (Iobu 1:6) E pera te tangata mua, ko Adamu, e tamaiti aia “na te Atua.” (Luka 3:38) Inara, no te mea ko Iesu te mea mua ta te Atua i anga o te au mea ravarai, kua akataka te Pipiria ia Iesu e ko te Tama mua a te Atua.

 Kua noo ana ainei a Iesu i te rangi i mua ake ka anauia ai aia i te enua nei?

 Ae. E vaerua a Iesu i te rangi i mua ake ka anauia mai aia ei tangata i te enua nei. Karanga a Iesu: “I eke mai nei oki au mei te rangi mai.”—Ioane 6:38; 8:23.

 Kua anga te Atua ia Iesu i mua ake i tetai ua atu apinga ke. No runga ia Iesu, karanga te Pipiria:

  •   “Ko te Tama mua aia o te au mea ravarai i angaia ra.”—Kolosa 1:15.

  •   Koia “te tumu o te au mea ravarai a te Atua i angaia ra.”—Apokalupo 3:14.

 Akatupu a Iesu i te totou no runga i te tangata “mei ito mairai oki tona au aerenga, mei tupua rava mai.”—Mika 5:2; Mataio 2:4-6.

 Eaa ta Iesu i rave i mua ake ka aere mai ei aia ki te enua nei?

 E taoonga teitei tona i te rangi. Kua taiku a Iesu i te reira te pure anga aia: “E taku Metua, ka akakakā mai koe iaku . . . i te kakā noku ia koe ou ua teianei ao.”—Ioane 17:5.

 Kua tauturu i tona Metua i te anga i te au mea ravarai. Kua angaanga kapiti a Iesu ki te Atua “mei te tamaiti angai ra.” (Maseli 8:30) No runga ia Iesu, karanga te Pipiria: “E nana oki i anga i te apinga tini ravarai nei, ko to te rangi, e to te enua nei.”—Kolosa 1:16.

 Kua taangaanga te Atua ia Iesu no te anga i te au mea ravarai. Kapiti maira te au angera katoatoa e pera te ao e pini ua ake. (Apokalupo 5:11) Ka rauka ia tatou i te akaaite i teia tu taokotai i rotopu i te Atua e Iesu, ki tetai tangata parani are te angaanga kapiti ra ki te tangata patu are. Ka toroa te tangata parani i te parani o te are; ka aru meitaki te tangata patu i te parani no te patu anga i te reira.

 Koia te Logo. No runga ia Iesu i te rangi, karanga te Pipiria e ko Iesu “te Logo.” (Ioane 1:1) Te aiteanga, kua taangaanga te Atua i tana Tamaiti kia kave i te au akakiteanga e te au ikuikuanga ki te au angera.

 Te akaraanga, ko Iesu katoa te vaa tuatua o te Atua ki te tangata i te enua nei. Penei kua tuatua te Atua na roto i te Logo, ko Iesu, i te oronga anga i te akaueanga kia Adamu e Eva i roto i te kainga i Edene. (Genese 2:16, 17) Penei ko Iesu te angera tei arataki i te ngati Iseraela na roto i te metepara e nona te reo ka anoanoia te ngati Iseraela kia akarongo.—Exodo 23:20-23. a

a Kare ko te Logo ua te angera ta te Atua i taangaanga ei vaa tuatua. Ei akaraanga, kua taangaanga aia i te au angera ke, kare ko tana Tama Mua, no te oronga i tana Ture ki te ngati Iseraela.—Angaanga 7:53; Galatia 3:19; Ebera 2:2, 3.