Neke ki te tumu manako rikiriki

Tei Akaariia i te Kapi Mua

 

Eaa Tei Tupu ki te Tu Meitaki?

Eaa ta te Pipiria e akakite maira?

 

Akapeea Au me Kopae i te Manako Tarevake?

Ka rauka ia koe te akaari ua rai te manako papu na te aru anga i teia au manako tauturu.

Eaa te Tumu Kare te Tangata e Noo ʼAu Ua?

Eaa ta te Pipiria e Akakite Maira?

 

Eaa te Mea Tika e te Tarevake?

Akapeea koe me iki? E aratakianga irinakiia ainei tetai?

 

Akapou Kapiti Meitaki i to Korua Taime

E ngatā ana i te au tane e te vaine akaipoipo kia pukapuka meitaki, noatu ko raua anake ua. Akapeea te au tokorua me akapou kapiti meitaki i to raua taime?

Te Manako Maira Ainei te Atua i te au Vaine?

Teia te pauanga ei akapumaana ia koe me takinokinoia ma te tika kore.

 

Akapeea e Kitea ai e Au te Oraanga Mataora?

Teia te tauturu mei ta matou porokaramu apii Pipiria kare e tutaki.

 

Aea te Tamaki e Akamutu Ei?—⁠Eaa ta te Pipiria e Akakite Maira?

Kare e roa atu ana ka akamutu te au tamaki ravarai. Te akakite maira te Pipiria akapeea teia e tupu ei.

Ka Akamata Ainei a Aramakito ki Iseraela?

Eaa ta te Pipiria e akakite maira?

 

E Tauturu i Tetai Ke Kia Kore e Maromaroa

Teia te tauturu a te Pipiria.

 

Paruru ia Koe Uaorai Mei te au Akakiteanga Pikikaa

Te maata atu ra te au nuti tarevake, nuti pikikaa e te au tua taitoito e penei ka takino te reira ia koe.

Ka Ope Ainei te Tamate Anga Vinivini?

Eaa te manakonakoanga ta te Pipiria ka oronga mai?

 

Eaa te Aiteanga o te “Tangata Samaria Meitaki”?

Akara ana e noea mai e eaa te aiteanga o teia tuatua.

Eaa te ka Oronga Mai i te Oraanga Tinamou?

Ko te apii teitei ainei, te apinganui ainei, me e apinga ke atu? Ka kitea te pauanga i roto i Te Punanga Tiaki.

 

Au Mea Meitaki Mei te Atua Akaperepere

Kimi eaa te reira, te tumu ka irinaki tatou e kia puapingaia mei te reira.

Aea te Patireia o te Atua e Tutara ai i te Enua?

Akaari maira te au tupuanga kare e roa ka taui te tutara a Iesu ei Ariki no te Patireia o te Atua i te turanga o te enua.

 

Kitea te Mataora Mou

Ka uriuri teia makatini E Ara! akapeea te ako meitaki a te Pipiria me tauturu ia koe.

 

Oraanga Akaipoipo e te Ngutuare

E na roto ana te aronga akaipoipo e te ngutuare i te au timataanga. Ka rauka i te au kaveinga Pipiria te tauturu e te akaketaketa i te pirianga o te ngutuare.

Irinaki i te Atua

Meitaki te akarongo, i te akamaroiroi ia koe i teianei e a te tuatau ki mua.