Eaa te au Mea Ou?

2022-05-12

MAATA TE TUMU MANAKO

Me Ruti Koe i Taau Angaanga—Au Kaveinga Pipiria ei Tauturu ia Koe

Apii i nga kaveinga e ono.

2022-05-05

AU TUA

Kite te au Orometua Makitakita i te Tu Maru

Te akamaroiroi maira te Pipiria ia tatou kia maru, noatu me akaririia. Ka angaanga ainei teia?

2022-05-02

AU PUKA E TE AU POROUTIA

2022 Convention Invitation

2022-05-02

AU PUKA E TE AU POROUTIA

2022 Porokaramu no te Uruoaanga, E Kimi i te Au!

2022-04-28

MAATA TE TUMU MANAKO

Ka Ope Ainei te au Kavamani Pikikaa?

Akara e toru tumu kia irinaki i tetai kavamani meitaki kare rava e pikikaa.

2022-04-24

AU TUA

Kua Akamāmā Maua i to Maua Oraanga

Na tetai ako i ko i te akaputuputuanga i tauturu i tetai tokorua akaipoipo i Colombia kia akara akaou i to raua oraanga.

2022-04-20

MAATA TE TUMU MANAKO

Ka Piri Ainei te Akonoanga ki Roto i te Angaanga Poritiki?

E maata te tangata i teianei ao te karanga ra e te aru ra ratou ia Iesu Karaiti inara te piri ra ki roto i te angaanga poritiki. E tau ainei teia?

2022-04-20

MAATA TE TUMU MANAKO

Ka Rauka Akaou Ainei te Oraanga o Mua Ana? Akapeea te Pipiria me Tauturu Noatu te Maki Kino

Ka tauturu te au kaveinga Pipiria e ono ia tatou kia āriki ua i ta tatou e tapapa ra e kia akakoromaki i te au mea ka tupu.

2022-04-19

TE PUNANGA TIAKI—TUANGA APII

Tiurai 2022

Tei roto i teia makatini te au atikara apii no Tepetema 5–Okotopa 2, 2022.