Eaa te au Mea Ou?

2024-06-18

TE PUNANGA TIAKI—TUANGA APII

Tauturu Apii​—⁠Kimi i te au Manako Ou me Apii i te Pipiria

Akapeea tatou e mārama ai i ta Iehova e inangaro maira ia tatou kia kite na roto i ta tatou tamou apii?

2024-06-18

TE PUNANGA TIAKI—TUANGA APII

Au Uianga a te Aronga Tatau​—⁠Tepetema 2024

Te akanooanga a Iesu i te Kaikai Anga Aiai a te Atu, teiea te au pipi e 70 tana i tono kia tutu aere? Kua akaruke ainei ratou iaia?

2024-06-18

TE PUNANGA TIAKI—TUANGA APII

Oraanga Mataora i te Tavini ia Iehova

Mataora a André Ramseyer i te rave i te au angaanga tavini tamou tukeke e 70 tuma mataiti. Eaa te au turanga ngatā tei tupu kiaia, e akapeea aia i te tuku anga ia Iehova na mua i roto i tona oraanga?

2024-06-18

TE PUNANGA TIAKI—TUANGA APII

Tepetema 2024

Tei roto i teia makatini te au atikara apii no Noema 11–Titema 8, 2024.

2024-06-05

MAATA TE TUMU MANAKO

Peea e Kitea ai te Irava i Roto i Taau Pipiria

Teia te 66 puka i roto i te Pipiria. Na mua te ingoa o te puka e oti te pene e te irava.

2024-06-03

PUKA ANGAANGA ORAANGA KERITITIANO E TE ANGAANGA OROMETUA

Tepetema–Okotopa 2024

2024-05-31

PAUANGA PIPIRIA

Ka Kitea te Manakonakoanga Kiea?

Ka riro tetai tuatua tei irinakiia ei akameitaki atu i toou oraanga i teianei ma te papu no te tuatau ki mua.

2024-05-31

PAUANGA PIPIRIA

Eaa te Pipiria?

E akamata i taau kimikimi anga no te karere a te Atua tei kapikiia ko te tuatua a te Atua.

2024-05-31

PAUANGA PIPIRIA

Eaa ta te Pipiria e Akakite Maira no te au Tumatetenga Natura?

E akautunga ainei te reira na te Atua? E tauturu ana ainei te Atua i te aronga tei takinokinoia e te au tumatetenga natura?

2024-05-30

KIA MATAKITE!

Maata ua Atura te Kino i Teianei Ao—⁠Eaa ta te Pipiria e Akakite Maira?

Akara eaa te tumu i tupu ei te kino i teianei ao.

2024-05-28

IMENE OU

Aroa Mutu Kore

E mutu kore te aroa o Iehova. Ka akatupu i te rekareka e te pumaana.