Neke ki te tumu manako rikiriki

Nuti

 

NEWS RELEASES

2023 Akakiteanga #7 a te Pupu Akaaere

Akara kia kite koe i tetai au akakiteanga no runga i te puka ou, Scriptures for Christian Living e pera te irava mataiti no 2024.

NEWS RELEASES

2023 Akakiteanga #7 a te Pupu Akaaere

Akara kia kite koe i tetai au akakiteanga no runga i te puka ou, Scriptures for Christian Living e pera te irava mataiti no 2024.

2023 Akakiteanga #6 a te Pupu Akaaere

I roto i teia akakiteanga, ka akaari mai tetai taeake o te Pupu Akaaere i te uiuianga ki te Taeake Negede Teklemariam te ka akamaroiroi ia tatou.

2023 Akakiteanga #5 a te Pupu Akaaere

I roto i teia akakiteanga, ka akaari mai tetai taeake o te Pupu Akaaere i te uiuianga o Dennis e Irina Christensen te ka akamaroiroi ia tatou.

2023-05-26

NUTI I TE AO KATOA

2023 Akakiteanga #4 a te Pupu Akaaere

Akamaroiroi tetai taeake o te Pupu Akaaere ia tatou kia tapapa i te kapiti akaou ki tetai e tetai i te uruoaanga e te kite anga i ta Iehova paruruanga i te pae vaerua.

2023-04-17

NUTI I TE AO KATOA

2023 Akakiteanga #3 a te Pupu Akaaere

Ka akaari mai tetai taeake o te Pupu Akaaere akapeea te au taeake e te au tuaine te akariro anga ia Iehova ei akapuanga no ratou.

2023-03-13

NUTI I TE AO KATOA

2023 Akakiteanga #2 a te Pupu Akaaere

Tetai uiuianga ki te nga taeake ou o te Pupu Akaaere, ko Gage Fleegle e Jeffrey Winder.

2023-01-06

NUTI I TE AO KATOA

2023 Akakiteanga #1 a te Pupu Akaaere

Te akamaroiroi nei matou ia koe kia akara i teia akakiteanga no te au tuatua akakite mataora o te angaanga patu i Ramapo e te angaanga a te au painia.

2022-12-02

NUTI I TE AO KATOA

2022 Akakiteanga #8 a te Pupu Akaaere

Akamaroiroi tetai o te Pupu Akaaere ia tatou kia papa ua i te taui me neke te kariota a Iehova.

2022-10-28

NUTI I TE AO KATOA

2022 Akakiteanga #7 a te Pupu Akaaere

Akamaroiroi tetai taeake o te Pupu Akaaere kia akateateamamao ma te oro viviki mei te tumatetenga.

2022-08-26

NUTI I TE AO KATOA

2022 Akakiteanga #6 a te Pupu Akaaere

Oronga tetai taeake o te Pupu Akaaere i te au akakiteanga ou e te irava mataiti no 2023.

2022-07-16

NUTI I TE AO KATOA

2022 Akakiteanga #5 a te Pupu Akaaere

Oronga te taeake o te Pupu Akaaere i te au ravenga tauturu i rauka ai i te au taeake kia akakoromaki i te au takinokinoanga i te tuatau o te Soviet Union e te akapapu maira kia tatou i ta Iehova tauturu.

2022-06-06

NUTI I TE AO KATOA

2022 Akakiteanga #4 a te Pupu Akaaere

Kua akamaroiroi mai tetai taeake o te Pupu Akaaere ia tatou kia akakoromaki i te au turanga ngata ma te tu tiratiratu e te rekareka mei to tatou au taeake i te Itinga o Europa.

2022-04-25

NUTI I TE AO KATOA

2022 Akakiteanga #3 a te Pupu Akaaere

Te oronga maira te Pupu Akaaere i te au ravenga tauturu kia akakoromaki i te au turanga taitaia mei te au tamaki e tupu nei i te tua Itinga o Europa.

2022-03-04

NUTI I TE AO KATOA

2022 Akakiteanga #2 a te Pupu Akaaere

Akakite mai tetai o te Pupu Akaaere akapeea to tatou au taeake e te au tuaine te vai tiratiratu anga noatu te au timataanga.

2022-01-28

NUTI I TE AO KATOA

2022 Akakiteanga #1 a te Pupu Akaaere

Akamaroiroi te Pupu Akaaere ia tatou kia vai ara ua i te pae vaerua.