Neke ki te tumu manako rikiriki

Akamāramaia te au Irava Pipiria

Akara i te aiteanga tikai o te au irava e te au tuatua Pipiria tei matauia. E apii i te papaanga manako o te au irava me tatau koe i tona aerenga manako. Akamaata atu i toou mārama ma te tauturu a te au tataanga akamārama rikiriki e te au irava turuturu.

Akamāramaia a Genese 1:1​—“I Muatangana ra, Kua Anga Iora te Atua i te Rangi e te Enua”

Eaa te nga tuatua mou puapinga tei akakiteia i roto i teia irava akamataanga o te Pipiria?

Akamāramaia a Exodo 20:12​—“E Akangateitei Atu i to Metua Tane, e to Metua Vaine”

Na te oronga anga i tetai taputou ki te pae i te akaueanga, kua oronga te Atua i tetai akakoro anga kia akarongo i te reira.

Akamāramaia a Iosua 1:9​—“Kia Matutu, e Kia Maroiroi”

Akapeea e rauka ai ia koe te maroiroi e te matutu me tupu te manamanata e te arai anga?

Akamāramaia a Salamo 37:4​—“Kia Rekareka Koe i te ATU”

Akapeea teia salamo me tauturu ia tatou kia rauka te pakari e kia riro ei au tangata ka akaperepere te Atua?

Akamāramaia a Salamo 46:10​—“E Akatupua Ana, Kia Kite Mai e, ko Au te Atua”

Te aiteanga ainei o teia irava e kia muteki i roto i te are pure?

Akamāramaia a Maseli 16:3​—E Tuku Atu ki te ATU i Taau e Rave Ra”

Eaa te nga tumu e rua kia aru te tangata i ta te Atua aratakianga me tuku i te au ikianga?

Akamāramaia a Maseli 17:17​—“E Aroa Ua te Oa i te au Taime Ravarai”

Te oronga maira te maseli i te aiteanga manea tikai o tetai oa piri mou.

Akamāramaia a Maseli 22:6​—“E Tereni i te Tamaiti na te Ara Tana ka Aere”

Eaa “te ara” ta tetai tamaiti ka aru? E tuke ainei tetai mei tetai?

Akamāramaia a Koheleta 3:11​—“Kua Maani Aia i te au Mea Manea Ravarai i Tona Tuatau”

E maata atu ta Iehova au angaanga manea i rave i te pae i tana au mea i anga. Akapeea teia me akakeu ia koe?

Akamāramaia a Isaia 26:3 —“Ka Akamoeau Tiama Koe i te Aronga Manako Papu”

Ka rauka tikai ainei te akamoeau tiama? Eaa te aiteanga kia rauka te manako papu?

Akamāramaia a Isaia 41:10—​“Auraka e Mataku, te Vaitata Katoao Au ia Koe”

E toru au tuatua ta Iehova i tuatua i te akapapu ki tona aronga akamori tiratiratu e ka tauturu aia ia ratou.

Akamāramaia a Isaia 42:8​—“Ko Au te ATU”

Eaa te ingoa ta te Atua i iki nona uaorai?

Akamāramaia a Ieremia 11:11​—“Ka Akatupu Au i te Kino ki Runga ia Ratou”

Kua akatupu ainei te Atua i te “kino” ki runga i tona iti tangata, me kua tuku ua aia i te reira kia tupu kia ratou?

Akamāramaia a Ieremia 33:3​—“E Kapiki Mai Kiaku, e Naku e Tuatua Atu Kia Koe”

Kua taputou te Atua i te akakite mai i te ‘au mea maata e te taea kore’ ki te aronga ka āriki i teia patianga. Eaa te au mea? Ka rauka ainei i teia tuatau?

Akamāramaia a Mataio 6:34—“Auraka e Apiapi i to Apopo”

Kare a Iesu i karanga ana e eiaa tatou e parani no te tuatau ki mua.

Akamāramaia a Mareko 1:15​—“Vaitata Mai Nei te Basileia o te Atua”

I karanga ainei a Iesu e kua akamata takere te Patireia i te tutara?

Akamāramaia a Luka 1:37​—“Kare Rava Oki e Mea e Kore e Tika i te Atua”

Kare ta te Atua Mana Katoatoa tuatua me kore taputou e rauka i te araiia. Eaa te aiteanga o te reira?

Akamāramaia a Ioane 3:16​—“I Aroa Mai te Atua i to te Ao Nei”

Akapeea te Atua ko Iehova te akaari mai anga i tona aroa kia tatou e te inangaro kia ora tatou e tuatau ua atu?

Akamāramaia a Angaanga 1:8​—“Ka Rauka ra to Kotou Mana i te Vaerua Tapu”

Eaa te mana ta Iesu i taputou ki tana au pipi, e eaa ta te reira ka rave?

Akamāramaia a Roma 6:23​—“Te Tutaki a te Ara ko te Mate, Inara te Apinga Aroa a te Atua ko te Ora Mutu Kore”

Kare e rauka i te tangata apa ua te ora, inara ka āriki ratou i teia apinga aroa a te Atua, ko te ora mutu kore. Akapeea?

Akamāramaia a Roma 10:13​—“Kapiki i te Ingoa o te Atu”

Te anoano nei te Atua i te tangata katoatoa kia ora e kia rauka te ora mutu kore, noatu te enua, te kara, e te turanga.

Akamāramaia a 2 Korinetia 12:9​—“Kua Rava Ua Toku Tu Meitaki Noou”

Akapeea te apotetoro ko Paulo te puapinga anga mei te tu aroa ua o te Atua? Akapeea tatou?

Akamāramaia a Galatia 6:9​—“Auraka Tatou e Roiroi i te Takinga-Meitaki”

Eaa te ka tupu ki te au Kerititiano tei tauta i te akaari i te tu takinga meitaki?

Philipi 4:6, 7 Akamāramaia​—‘Auraka e Apiapi i te au Mea Katoa Nei’

Eaa tetai au tu pure te ka tauturu i te aronga e akamori ra i te Atua kia kore e manamanata e kia tupu te au?

Akamāramaia a Ebera 4:12​—“E Mea Ora Oki te Tuatua a te Atua, e te Ririnui”

Tuku ra ainei koe i te tuatua a te Atua kia akakeu i toou oraanga? Eaa ta teia e akaari maira?

Akamāramaia a Ebera 11:1​—‘Ko te Akarongo te Tumu Tikai o te au Mea i Tatariia’

Mei teaa te maroiroi o te akarongo mou, e eaa ra i puapinga ai te reira?

Akamāramaia a Apokalupo 21:4​—“E Nana e Orei i te Roi-Mata Katoatoa”

Tei roto i teia au irava te au taputou manea no te tuatau ki mua.