• 240 enua te akamori ra te Au Kite o Iehova

  • 8,457,107 Au Kite o Iehova

  • 10,071,524 apii Pipiria i te kainga kare e tutaki

  • 20,175,477 aronga tei tae mai ki te matenga o Iesu i te Akamaaraanga mataiti

  • 120,053 putuputuanga