Neke ki te tumu manako rikiriki

No Runga i te Au Kite o Iehova

E kite ana koe ia matou te tutu aere anga. Penei kua tatau koe no runga ia matou i roto i te nuti pepa me kore kua rongo no runga ia matou mei tetai ke. Inara, eaa tikai taau i kite no runga i te Au Kite o Iehova?

Akara katoa: Eaa ta te Au Kite o Iehova e Irinaki Ra?

Irinakianga e te Angaanga

Au Uianga a te Tangata no Runga i te Au Kite o Iehova

Tatau i te pauanga ki te au uianga penei i ui ana koe no runga ia matou.

Au Tua a te Au Kite o Iehova

Ka tauta pakari te Au Kite o Iehova i te tuku i te Tuatua a te Atua, te Pipiria ei kaveinga no to ratou manako, ta ratou ka tuatua e ka rave.

Angaanga a te Au Kite o Iehova

E noo ana matou i roto i te 230 tuma enua e no roto matou i te au peu e te au iti tangata tukeke. Penei kua kite koe i ta matou angaanga tutu aere, inara te tauturu katoa ra matou i te iti tangata na roto i te au mataara ke.

Au Kite o Iehova Takapini i Teianei Ao

Apii i to matou taokotaianga taeake i te ao katoa nei.

Porokaramu Apii Pipiria Kare e Tutaki

Eaa te Tumu ka Apii ei i te Pipiria?

Oronga maira te Puka Tapu i te pauanga no te au uianga puapinga o te oraanga ta te tangata e ui nei. Ka inangaro ainei koe i te kite i te pauanga?

Eaa te Raveia Ana i ko i Tetai Apii Pipiria?

Takapini i teianei ao, kua kite uaia te Au Kite o Iehova no ta ratou porokaramu apii Pipiria e oronga ana kare e tutaki. Akara mei teaa te tu e raveia ana teia.

Pati i Tetai Atoroanga

Uriuri i tetai uianga Pipiria, e e akara kia kite maata atu i te Au Kite o Iehova.

Au Uipaanga e te Tupuanga Maata

Aere ki Tetai Uipaanga

Akara kia kite i ta matou au uipaanga. Akara i tetai uipaanga i toou ngai.

Akamaaraanga i te Mate o Iesu

Te pati nei te Au Kite o Iehova ia koe ki te Akamaaraanga i te Mate o Iesu ia Aperira 12, 2025.

Opati Betela

Tata me Kore e Ringi Mai i te Au Kite o Iehova

Au akakiteanga no te tata atu me kore te ringi atu i to matou au opati i te ao katoa.

Au Akakiteanga no te au Opati e te Turoto

Kimi i tetai opati tei vaitata kia koe. Akara e eaa te au ngai ka rauka ia koe i te turoto.

Akapeea te Angaanga a te Au Kite o Iehova me Turuturuia i te Pae o te Moni?

E kopae ana matou i te au ravenga e taangaanga ana te au akonoanga.

Koai ma te Rave ra i to Iehova Anoano i Teia Tuatau?

Ka kiteaia te Au Kite o Iehova i te ao katoa, mei te au enua tukeke. Eaa tei taokotai mai i teia pupu tangata tukeke?

Au Akakiteanga—Teianei ao

  • 239 enua te akamori ra te Au Kite o Iehova

  • 8,816,562 Au Kite o Iehova

  • 7,281,212 apii Pipiria i te kainga kare e tutaki

  • 20,461,767 aronga tei tae mai ki te matenga o Iesu i te Akamaaraanga mataiti

  • 118,177 putuputuanga