Neke ki te tumu manako rikiriki


URIURIANGA APII PIPIRIA MA TE TAUTURU

Oraanga Mataora e Tuatau Ua Atu!

I teia uriurianga apii Pipiria kare e tutaki, ka rauka taau pauanga mei teia au uianga:

  • Akapeea e kitea ai e au te mataora?

  • Ka ope ainei te kino e te mamae?

  • Ka kite akaou ainei au i toku au akaperepere tei mate?

  • Te manako maira ainei te Atua iaku?

  • Akapeea au me pure e kia rongoia e te Atua?

Kare e Tutaki

Ka rauka ia koe teia apii kare e tutaki, pera te puka tauturu Oraanga Mataora e Tuatau Ua Atu! e tetai Pipiria me ka anoano koe i te reira.

Me ka Tau

Aravei i te puapii me kore aravei online—i tetai ua atu taime, e te ngai.

Kare Koe e Māroia

Ka rauka ia koe te akamutu—i tetai ua atu taime.

Akapeea ta matou apii Pipiria me raveia?

Ka tauturu te puapii ia koe te apii i ta te Pipiria e apii ra, mei tetai manako ki tetai. I te uriurianga apii Pipiria Oraanga Mataora e Tuatau Ua Atu! ka apii meitaki koe i te karere a te Pipiria e akapeea te reira me tauturu ia koe. Kia kite maata atu, akara i teia vitio me kore akara i te au uianga a te tangata no runga i te apii.

Inangaro ainei koe te akara i te apii?

Akara i te au apii akamataanga no te apii.

Papa ainei koe te akamata?

Pata no te akapapa i taau uriurianga apii Pipiria mua.