Neke ki te tumu manako rikiriki

Eaa te Patireia o te Atua?

Eaa te Patireia o te Atua?

Te pauanga a te Pipiria

 E kavamani tika tikai te Patireia o te Atua tei akatumuia e te Atua ko Iehova. Kapikiia ko “te basileia o te Atua” e te “basileia o te ao” i roto i te Pipiria, no te mea ka tutara mai te reira mei te rangi. (Mareko 1:14, 15; Mataio 4:17, King James Version) Aiteite te reira ki te akanoonoo anga a te kavamani tangata, inara e meitaki roa atu te reira.

  •   Tutara. Kua iki te Atua ia Iesu Mesia e ko te Ariki o te Patireia e kua oronga i te mana katoa kiaia, tei kore i aite ki tetai tutara tangata. (Mataio 28:18) Ka taangaanga meitaki a Iesu i tona mana, no te mea kua akapapu mai aia e e Arataki aroa ua aia e te tau. (Mataio 4:23; Mareko 1:40, 41; 6:31-34; Luka 7:11-17) Raro i ta te Atua aratakianga, kua iki a Iesu i te au tangata no te enua nei te ka ‘riro ei ui ariki e ei kau taunga’ kiaia i te rangi.—Apokalupo 5:9, 10.

  •   Tuatau. Tuke ki te au kavamani tangata, ka tu mai e ka tupauia, to te Atua Patireia ra, ka “kore rava e akakoreia e tuatau ua atu.”—Daniela 2:44.

  •   Iti Tangata. Ko tetai ua atu ka rave i ta te Atua e umuumu maira ka riro ei iti tangata no te Patireia o te Atua, noatu e noea mai aia e tona ngai anau anga.—Angaanga 10:34, 35.

  •   Ture. Maata atu te meitaki ta te au ture (me kore te akaueanga) a te Patireia o te Atua ka akatupu, i te arai ua i te au tu tau kore. Ka akakeu te reira i te au tangata kia aroa i tetai e tetai. Ei akaraanga, karanga te Pipiria: “‘E anoano atu koe i to Atua ia Iehova ma to ngakau katoa, e ma to vaerua katoa, e ma to manako katoa.’ Ko te akauenga mua teia e tei maata. E mei te reira katoa ra te rua, ‘E aroa atu koe i toou tangata tupu mei te aroa ia koe uaorai.’” (Mataio 22:37-39) Na te aroa i to Atua e to tangata tupu e akakeu i te au tangata o te Patireia kia akono marie i tetai.

  •   Apiianga. Noatu e turanga teitei ta te Patireia o te Atua no te au tangata, apii katoa te reira i te tangata akapeea me akono katoa i teia au turanga.—Isaia 48:17, 18.

  •   Akakoroanga. Kare te Patireia o te Atua e akapuapinga ua i tona aronga tutara. Mari ra, ka akatupu te reira i to te Atua anoano, kapiti mai te taputou ki te aronga tei akaperepere iaia e ka noo e tuatau ua atu ki runga i te enua parataito.—Isaia 35:1, 5, 6; Mataio 6:10; Apokalupo 21:1-4.