Neke ki te tumu manako rikiriki

Eaa ta te Pipiria e Karanga ra no te Noo Kapiti Kare e Akaipoipo?

Eaa ta te Pipiria e Karanga ra no te Noo Kapiti Kare e Akaipoipo?

Te pauanga a te Pipiria

 Karanga te Pipiria e ko to te Atua anoano no te tangata, “kia kore kotou e akaturi.” (1 Tesalonia 4:3) I roto i te Pipiria, ko te aiteanga o te “akaturi” e pirianga ainga ki tetai kare i te tokorua akaipoipo noou, te tane ki te tane e te vaine ki te vaine, e te tane e te vaine kare raua i akaipoipo.

 Eaa i puapinga ai ki te Atua me kua akaipoipo nga tokorua e me kare?

  •   No ko mai i te Atua te akanoonooanga no te akaipoipo. Nana i akamata i te reira i te kapiti anga atu i nga tokorua mua. (Genese 2:22-24) Kare aia i akakoro ana kia noo kapiti te tane e te vaine ma te kore e akaipoipo.

  •   Kite te Atua i te mea meitaki no te tangata. Kua akatumu aia i te akaipoipo ei pirianga tinamou i rotopu i te tane e te vaine te ka riro ei akameitaki e te paruru i te oraanga ngutuare. E akamanako i teia akatutuanga. Mei te au ikuikuanga no ko mai i te aronga maani apinga ngutuare tei akakite mai e akapeea koe me tamoumou meitaki i tetai apinga, koia katoa te au ikuikuanga no ko i te Atua, te akakite ra akapeea koe me akatupu i te oraanga ngutuare puapinga e te mataora. Ka puapinga ua rai te tangata me aru aia i te au turanga o te Atua.—Isaia 48:17, 18.

    Ka akakite mai te ikuikuanga a te tangata maani apinga ngutuare akapeea koe me tamoumou i te apinga. Akakite mai ta te Atua ikuikuanga akapeea e rauka ai te oraanga ngutuare mataora

  •   Ka tupu te tumatetenga no te pirianga ainga i vao i te akaipoipo. Ei akaraanga, ka nui te vaine e kare i inangaroia, ka tu i te au maki no te pirianga ainga, e ka tupu te mamae ngakau. a

  •   Oronga te Atua i te pirianga ainga kia uangaia te tangata. E mea tapu te oraanga ki te Atua, e e apinga aroa akaperepere tana ravenga i oronga kia uangaia te tangata. Inangaro te Atua ia tatou kia akangateitei i teia apinga aroa na te aru anga i tana akanoonooanga no te akaipoipo.—Ebera 13:4.

 Akapeea te noo kapiti i mua ake ka akaipoipo ei kia akara me ka puapinga te oraanga akaipoipo?

 Te taviri kia rauka te oraanga akaipoipo mataora kare ko te noo kapiti no “tetai tuatau” e ka rauka ua i tetai te akaruke. Mari ra, ka puapingaia te pirianga o nga tokorua me tiratiratu raua ki tetai e tetai e me angaanga kapiti raua i te akatikatika i te au manamanata. b Ka akaketaketa te oraanga akaipoipo i teia tu tiratiratu.—Mataio 19:6.

 Akapeea te nga tokorua me akatupu i te oraanga akaipoipo ketaketa?

 Kare e oraanga akaipoipo apa kore. Inara, ka akatupu te nga tokorua i te oraanga akaipoipo mataora me taangaanga raua i te ako a te Pipiria. Teia te au akaraanga:

a Akara i te atikara “Young People Ask . . . What if I’m Being Pressured to Have Sex?”