Neke ki te tumu manako rikiriki

Inangaro Au i te Mate—Ka Tauturu Ainei te Pipiria Iaku me Manako Au i te Tamate Iaku?

Inangaro Au i te Mate—Ka Tauturu Ainei te Pipiria Iaku me Manako Au i te Tamate Iaku?

Te pauanga a te Pipiria

 Ae! No ko mai te Pipiria i “te Atua ra, ko te akapumaana i te aronga akaaka ra.” (2 Korinetia 7:6) Noatu kare te Pipiria i tataia no te aronga maki manako, kua tauturu ra te reira i te manganui kia kore e tamate ia ratou uaorai. Ka tauturu katoa tana akoanga meitaki ia koe.

  Eaa te akoanga meitaki ta te Pipiria e oronga maira?

 • Akakite ua i toou manako.

   Akakite te Pipiria: “E aroa mairai te [oa piri mou] i te au tuatau katoa ra, i anau maira te taeake no te tuatau e tumatetengaʼi ra.”—Maseli 17:17.

   Aiteanga: Ka anoanoia te tauturu a tetai ke me taitaia tatou.

   Me kare koe e akakite ua i toou manako, ka akateiaa atu te reira ia koe. Me akakite ra koe i te reira, ka maru mai toou tu e ka kite koe eaa taau ka rave.

   Tamata i teia: E tuatua ki tetai tangata i teia rā, penei ki tetai mema o te pamiri e ki toou oa piri mou. * Ka rauka katoa ia koe te tata i toou au manako.

 • E aravei i te au taote no te tauturu.

   Akakite te Pipiria: “Kare no te aronga ora te [taote], no te aronga maki ra.”—Mataio 9:12.

   Aiteanga: Ka anoanoia tatou kia aravei i te au taote me maki tatou.

   Te au manako tamate ia koe penei e akairo no te maki manako me kore te mamae ngakau. Mei te maki kopapa, kare tatou e akama i te reira. Ka rapakauia rai te au maki manako e to te ngakau.

   Tamata i teia: E aravei viviki i te au taote te ka rauka ia ratou i te tauturu ia koe.

 • Akamaara e te aroa maira te Atua ia koe.

   Akakite te Pipiria: “Kare aina taki rima manu rikiriki i okoia i nga asario e rua nei? e kare rai tetai i ngaro i te Atua. . . . Auraka mari kotou e mataku: e maata to kotou meitaki i to te au manu rikiriki e manganui.”—Luka 12:6, 7.

   Aiteanga: Akaperepere te Atua ia koe.

   Penei ka manako koe e ko koe anake ua tei kite, inara te kite maira te Atua i taau e na roto ra. Te aroa maira aia ia koe—noatu kare atu e ravenga ke. “Ko te ngakau paruparu, e te aue ra, kare ua te Atua e akavaavaa i te reira,” karanga ai a Salamo 51:17. Inangaro te Atua ia koe kia ora ua atu no te mea te akaperepere maira aia ia koe.

   Tamata i teia: Tatau i te au akaraanga Pipiria e te akaperepere ra te Atua ia koe. Ei akaraanga, akara i te pene 24 o te puka Akavaitata Atu kia Iehova.

 • Pure ki te Atua.

   Akakite te Pipiria: “E uri i to kotou tumatetenga katoa ki runga [i te Atua]; koia oki te tiaki mai ia kotou.”—1 Petero 5:7.

   Aiteanga: Te pati maira te Atua ia koe kia akakite ua i toou manako kiaia.

   Ka oronga mai aia i te ‘au e te maroiroi kia rauka ia koe i te akakoromaki i toou turanga. (Philipi 4:6, 7, 13) Na teia tu, te tauturu maira aia ia koe ma te ngakau tae.—Salamo 55:22.

   Tamata i teia: Pure ki te Atua i teia rā. Taiku i tona ingoa, ko Iehova, e akakite ua i toou manako ngakau. (Salamo 83:18) E pati kiaia kia tauturu mai ia koe.

 • Akamaara i te manakonakoanga o te Pipiria no te tuatau ki mua.

   Akakite te Pipiria: “Ko ta tatou ïa tutau no te vaerua, e mea mauti kore e te mou meitaki.”—Ebera 6:19.

   Aiteanga: I konei kua akaaiteia toou manako ngakau taitaia mei te paʼi i roto i te uriia, ka riro te manakonakoanga o te Pipiria ei akamou meitaki ia koe.

   Kua akatumuia teia manakonakoanga ki runga i te au taputou a te Atua no te akakore i to tatou mamae.—Apokalupo 21:4.

   Tamata i teia: E apii i te manakonakoanga a te Pipiria na te tatauanga i te apii 5 o te poroutia Nuti Meitaki no ko i te Atua!

 • E rave i tetai apinga e reka ana koe.

   Akakite te Pipiria: “E meitaki to te ngakau rekareka mei te vairakau ra.”—Maseli 17:22.

   Aiteanga: Me rave tatou i tetai angaanga e reka ana tatou, ka mataora to tatou oraanga e ka maru mai to tatou manako ngakau.

   Tamata i teia: E rave i tetai angaanga e mataora ana koe. Ei akaraanga, akarongorongo ki te au imene mataora, tatau i te au manako akamaroiroi, e e rave i tetai angaanga e reka ana koe. Ka mataora atu koe me tauturu i tetai ke, noatu e meangiti ua.—Angaanga 20:35.

 • Akono meitaki i toou oraanga kopapa.

   Akakite te Pipiria: “Ko te akamātau i te kopapa nei, e puapinga” ïa.—1 Timoteo 4:8.

   Aiteanga: Ka meitaki tatou me akamatutu i te kopapa, kia rava te moe, e te kai i te au kai memeitaki.

   Tamata i teia: E aaere viviki, penei e 15 miniti.

 • Akamaara e ka taui toou manako ngakau e toou oraanga.

   Akakite te Pipiria: “Kotou oki ko tei kore i kite i te ka tupu apopo.”—Iakobo 4:14.

   Aiteanga: Tetai ua atu manamanata ka tupu—penei kare e rauka ia koe i te akakoromaki—ka kore rai te reira.

   Noatu ka kino toou turanga i teia rā, ka taui te reira apopo. No reira e kimi ravenga kia autu i te reira. (2 Korinetia 4:8) Papu ka maru mai toou taitaia, me tamate ra koe ia koe kua ope rai ïa.

   Tamata i teia: E tatau i te au akaraanga Pipiria no te aronga tei taitaia e kua inangaro i te mate, e akapeea to ratou oraanga i te taui anga kia meitaki—penei kare ratou i manako ana e ka tupu. Akamanako ana i teia au akaraanga.

 Te akakite maira ainei te Pipiria kia tatou no te aronga tei inangaro i te mate?

 Ae. Te akakite maira te Pipiria no runga i tetai aronga tei tuatua e, “Inangaro au i te mate.” Kare te Atua i ako ana ia ratou, mari ra kua oronga aia i te tauturu kia ratou. Ka pera katoa aia kia koe.

Elia

 •  Koai aia? E peroveta ngakau toa a Elia. Inara kua taitaia maata aia. “E tangata oki a Elia mei ia tatou katoa te tu,” karanga ai a Iakobo 5:17.

 •  Eaa aia i inangaro ei i te mate? Kua maromaroa, kua mataku e kua manako puapinga kore a Elia. No reira kua pati aia: “E Iehova, ka rave mai koe iaku.”—1 Ariki 19:4.

 •  Eaa tei tauturu iaia? Kua akakite ua a Elia i tona manako taitaia ki te Atua. Akapeea te Atua i te akamaroiroi anga iaia? Aroa atura te Atua iaia e kua akaari atu i Tona mana maata. Kua akapapu aia kia Elia i tona inangaro iaia e kua oronga atu i te taeake tauturu tau e te aroa.

 •  E tatau no Elia: 1 Ariki 19:2-18.

Iobu

 •  Koai aia? E tangata apinganui a Iobu e e ākā pamiri tona tei akamori i te Atua mou ma te tiratiratu.

 •  Eaa aia i inangaro ei i te mate? Kare i manakoia ana kua taui to Iobu oraanga. Kua ngere aia i tana au apinga. Kua mate pouroa tana au tamariki i roto i te uriia. Kua tupu te maki kino kiaia. I te openga ra, kua akakinoia e kua akaapa pikikaaia aia no tona manamanata. Karanga a Iobu: “Kua iu au; auraka au kia ora roa atu.”—Iobu 7:16.

 •  Eaa tei tauturu iaia? Kua pure a Iobu ki te Atua e kua tuatua ki tetai ke. (Iobu 10:1-3) Kua akamaroiroiia aia e tetai oa mou ko Eliu, tei tauturu iaia kia akatanotano i tona aerenga manako. Tei maata atu, kua āriki a Iobu i ta te Atua akoanga e te tauturu.

 •  E tatau no Iobu: Iobu 1:1-3, 13-​22; 2:7; 3:1-13; 36:1-7; 38:1-3; 42:1, 2, 10-13.

Mose

 •  Koai aia? E arataki e e peroveta tiratiratu a Mose no Iseraela.

 •  Eaa aia i inangaro ei i te mate? E ākā angaanga ta Mose ka rave, kua akakino putuputuia aia no te reira, e kua roiroi aia. No reira kua aue maata aia ki te Atua: “Kia mate roa au.”—Numero 11:11, 15.

 •  Eaa tei tauturu iaia? Kua akakite a Mose i tona manako ki te Atua. Kua tauturu Aia ia Mose kia akamāmā mai i tana apainga e kua iti mai te taitaia.

 •  E tatau no Mose: Numero 11:4-6, 10-17.

^ Me pakari toou inangaro i te tamate ia koe e kare toou au akaperepere i te pae ia koe, e taniuniu i te helpline i toou ngai me kore te numero no te aronga tauturu ia koe.