Neke ki te tumu manako rikiriki

UI TE AU MAPU E

Akapeea me Maromaroa Au?

Akapeea me Maromaroa Au?

 Manako tetai pae kare atu e mea maromaroa me noo ua koe i te kainga i tetai rā ua, kare aau angaanga e kare e ngai ka aere koe. Karanga tetai mapu tane ko Robert: “Me tupu teia kiaku, ka noonoo ua au e kare au e kite eaa taku ka rave.”

 Kua manako akapera ainei koe? Me koia, ka tauturu teia atikara ia koe!

 Taau ka tau kia kite

  •   Penei kare te technology e tauturu ia koe.

     Me aere koe ki runga i te Initaneti, ka pou toou tuatau inara ka apai ke katoa te reira i toou tu karape i te akamanako e na teia e akatupu i te tu maromaroa. Karanga a Jeremy, e 21 ona mataiti: “Tetai taime ka ngaro toku manako iaku e akara ra i te pia tutu e kare au e akamanako atu i taku e akara ra.”

     Āriki katoa tetai vaine mapu ko Elena i tona manako. Karanga aia: “Kua kotingaia ta te technology ka rave noou. Ka tavarenga ia koe mei te oraanga e te au mea tika tikai, e me tuku koe i taau apinga apaipai ki raro, maromaroa roa atu toou oraanga!”

  •   E puapinga toou tu.

     Me maata taau ka rauka i te rave, ka akakore ainei te reira i te tu maromaroa? Tei runga i toou rekareka no taau e rave ra. Ei akaraanga, karanga tetai vaine mapu ko Karen tona ingoa: “Iaku e mea maromaroa tikai te apii noatu e maata taku ka rave i te au rā. Ka anoanoia koe kia mataora i taau e rave ra kia kore koe e maromaroa.”

 Kua kite ainei koe? “Me kare aau angaanga,” kare te reira i te mea kino mari ra e atianga noou​—ka aite mei te one meitaki te ka akatupu i te au manako ou.

Ka riro te au tuatau kare aau angaanga mei te one meitaki te ka akatupu i te au manako ou

 Taau ka rave

 Tamata i te au mea ou. E akaaravei atu i te au oa ou. Apiipii i tetai tu karape ou. Rave i te kimikimianga no tetai tumu manako ou. Me maata te au mea ta tetai tangata e reka ana i te rave, kare aia e maromaroa me noo koia anake ua​—kare katoa aia e riro ei tangata maromaroa me kapiti atu ki tetai ke!

 Kaveinga Pipiria: “Ko tei kitea e koe ta to rima e rave ra, ka rave ma to ririnui ra.”​—Koheleta 9:​10.

 “Koi akamata au i te apii i te reo Tinito Mandarin, e no te apiipii au i te reira i te au rā ravarai e kua kite mai au e mea mataora te apiipii i tetai mea ou. Reka katoa au me e angaanga maata taku ka akaoti. Tauturu te reira iaku kia akamanako e kia taangaanga meitaki i toku taime.”​—Melinda.

 Akamou i te manako ki runga i toou akakoroanga. Me mārama koe i te tumu e rave ra koe i tetai angaanga, ka maata atu toou rekareka i te rave i te reira. Penei ka riro mai tetai mea maromaroa mei te apii ei mea mataora me mārama koe eaa toou au akakoroanga.

 Kaveinga Pipiria: “Kare ainei e meitaki no te tangata nei . . . kia kite tona ngakau i te meitaki i tana ra angaanga?”​—Koheleta 2:​24.

 “Vaitata i te openga o toku tuatau i te apii, kua apii au mei te varu ora i te rā ei akaoti i te reira. Mea maromaroa ainei? Kare, no te mea kua akamou au i toku manako ki runga i taku e rave ra. Kua akamou au i toku manako ki runga i te openga​—te pāti i taku apii​—e kua akamaroiroi teia iaku.”​—Hannah.

 Āriki i te au mea kare e rauka ia koe te akatere. Noatu ka rave koe i tetai angaanga mataora e te oraora, ka vai rai tetai au tuanga maromaroa no te reira. Penei i tetai taime, ka akakore toou oa meitaki i ta korua au parani, e oti kare aau angaanga ka rave. Auraka e taitaia e auraka e riri me tupu teia kia koe, mari ra e akatupu i te manako papu e te meitaki.

 Kaveinga Pipiria: “Kareka tei mataora te ngakau ra, e pokai tamou ïa tana.”​—Maseli 15:15.

 “Akakite mai tetai oa kiaku e apii au kia mataora ua i te au tuatau ko au anake. Karanga mai aia e me apii au kia mataora ua me ko au anake ua e me kapiti atu ki tetai ke, ka apii au i tetai karape meitaki tikai no te oraanga te ka tau no te katoatoa.”​—Ivy.