Neke ki te tumu manako rikiriki

UI TE AU MAPU E

Akapeea me Tuke Au Mei te Katoatoa?

Akapeea me Tuke Au Mei te Katoatoa?

 “Me tuke koe mei te katoatoa, kare oou oa, kare oou oraanga, e kare oou manakonakoanga. Kare e tangata e maara akaou ia koe, taopenga mai ko koe anake rai.”—Carl.

 E tika ainei teia? Penei paa. Tetai pae, ka rave i tetai ua atu mea kia kore ratou e ō atu ki te turanga mei to Carl rai. Akapeea koe? Ka tauturu teia atikara ia koe kia kite i te au ravenga meitaki kia rauka te oa meitaki.

 No teaa ra te tangata ka tauta ei kia ārikiia ratou?

 •   Kare ratou e inangaro kia kopaeia. “Kite au i runga i te social media te au tutu no tetai aronga e tamataora ra e kare au i patiia. Akamanako au eaa toku tarevake, e kua ō mai te au manako neneva e kare ratou e inangaro iaku.”—Natalie.

   AKAMANAKO ANA: Kua kite ainei koe i tetai aronga kare e inangaro ana ia koe kia aru ia ratou? Eaa taau i rave kia ārikiia koe e teia aronga?

 •   Kare ratou e inangaro kia tuke mei te katoatoa. “Kare toku nga metua e akatika ana i tetai tereponi apaipai naku. Me ui mai te tamariki eaa taku numero, karanga au kia ratou e kare aku tereponi, ka pau mai ratou: ‘Eaa e koe? Eia oou mataiti?’ Me karanga au e 13, ka tangi mai ratou iaku.”—Mary.

   AKAMANAKO ANA: Eaa te arai anga a toou nga metua tei akariro ia koe kia tuke mei tetai ke? Eaa taau ka rave no teia arai anga?

 •   Kare ratou e inangaro kia raveia te kino. “Kare te au tamariki apii e reka ana me tuke toou tu, taau tuatua e taau akamorianga. Me kare koe e aite mei ia ratou, ka kite ratou i te tuke e ka takino ia koe.”—Olivia.

   AKAMANAKO ANA: Kua takinoia ana koe no te mea e tuke toou tu mei te katoatoa? Eaa taau i rave?

 •   Kare ratou e inangaro kia akaruke i to ratou oa. “Kua akatano au i toku tu ki tetai taku e aru ra. Akamata au te aru i ta ratou tuatua. Ka kata ua au noatu kare e reka ana. E ka piri au kia ratou no te aviri i tetai ke, noatu te tamamae ra ia ratou.”—Rachel.

   AKAMANAKO ANA: Eaa ra i puapinga ai me rekaia koe e toou au oa? Kua taui ainei koe i toou tu kia aite mei ia ratou?

 Taau ka tau kia kite

 •   Me aru koe i tetai ke, kare rai ratou e āriki. No teaa ra? No te mea ka kite ua te tangata i te aronga te akatutu ua ra. “Kare toku au oa apii i āriki mai iaku no tei akatutu au ei tangata ke,” i karanga ai a Brian, e 20 ona mataiti. “Kite au e mea meitaki i te akaari i toku tu tikai, no te mea ka kite ua te tangata e akatutu ua ra koe.”

   RAVENGA MEITAKI: Akamanako eaa te mea puapinga kia koe. Akakite maira te Pipiria: “Kia timata oki kotou i te au mea e maata ua atu te meitaki.” (Philipi 1:10) E ui kia koe uaorai, ‘Eaa te mea puapinga—kia aite au ki te aronga e tuke to ratou turanga ki toku, me kia aru i toku tu tikai?’

   “Puapinga kore kia aite koe mei tetai ke. Kare ratou e reka atu ia koe, e kare koe i te tangata meitaki.”—James.

 •   Me aru koe i tetai ke, ka kotingaia koe. Penei ka riro koe ei “tangata akareka” mei ta etai ke e inangaro ra ia koe kia rave. Karanga tetai mapu tane ko Jeremy: “I mua ana, kua rave au i te au mea tarevake kia aite au mei teia pupu rai, e kua akakino i toku ingoa. Na tetai ke i akaaere iaku e kua akaaiteia au mei tetai apinga kangakanga.”

   RAVENGA MEITAKI: Akataka meitaki eaa toou akakoroanga e kia aru i te reira, kare kia aite ki tetai moko te ka taui i tona kara ki te au apinga takapini iaia. No reira te Pipiria i karanga ai e: “Auraka koe e aru i te urupu tangata.”—Exodo 23:2.

   “Ka inangaro au i te au mea e reka ana ratou—te imene, apinga kangakanga, kakau, akamanea . . . kia aite au mei ia ratou. Kua kite ratou i toku tu, akatutu ua. Kite pouroa te katoatoa, e au rai. I te openga kua taitaia au e kua maromaroa, e kare au i kite koai tikai au. Kare au i kite eaa taku ka inangaro. Kite mai au e tuke te katoatoa mei ia koe. Kare te aiteanga e ka akamutu koe i te kimi i te au oa; mari ra kia akakoromaki e kia oronga i tetai tuatau noou kia pakari e kia mārama i toou uaorai tu.”—Melinda.

 •   Ka akakeuia koe kia rave i te angaanga tarevake. Kua kite te mapu ko Chris i teia i roto i tona kopu tangata. “Kua rave aia i te au angaanga kare i rave ana i mua ana—no te aru i tona au oa—kua kai aia i te apinga akakona,” i na Chris ei. “Kua kai putuputu aia i te apinga akakona e kua takino tikai i tona oraanga.”

   RAVENGA MEITAKI: Kopae i te kapiti ki te aronga kare ta ratou tuatua e ta ratou angaanga e tau ana. Te na ko ra te Pipiria: “Ko tei kapiti katoa i tona aerenga ki to te aronga pakari ra, ka pakari katoa ïa: ko tei kapiti ra ki te aronga neneva ra, e mate ïa.”—Maseli 13:20.

   “Tetai taime e meitaki kia riro mai mei tetai ke. Inara eiaa e rave i teia me ka kopae koe i te rave i te mea tika. Ka āriki mai te tangata ia koe no toou tu meitaki.”—Melanie.

   Manako tauturu: Me aravei koe i te aronga ou e ka akariro ia ratou ei au oa, eiaa e iki i te aronga e aiteite ta ratou e reka ana ki taau. Kimi i te aronga e aiteite ta kotou e akono ra—i te pae vaerua, e te au kaveinga.

  Kare tetai au tu kakau e tau ana kia koe. Mei te reira katoa, kare tetai aronga e akameitaki i toou turanga