Neke ki te tumu manako rikiriki

UI TE AU MAPU E

E Kino Tikai Ainei te Tuatua Viivii?

E Kino Tikai Ainei te Tuatua Viivii?

“Kua matau ua au i te akarongo ki te au tuatua viivii. I teianei e mea noa ua te reira kiaku.”​—Christopher, 17.

“I toku tamarikianga, e tuatua viivii ana au. E māmā ua i te rave i te reira, inara e mea ngata i te takore.”​—Rebecca, 19.

 Au uianga

 •   Eaa toou manako me akarongo koe i tetai ke e tuatua viivii ra?

  •  Kare au e manako atu i te reira​—kua matau ua au.

  •  Kare i te mea reka naku​—inara ka āriki ua au i te reira.

  •  E mea rikarika naku​—kare au e reka ana i te reira.

 •   E tuatua viivii putuputu ana koe?

  •  Kare rava

  •  Tetai taime

  •  Te au taime ravarai

 •   I toou manako, e kino ainei te tuatua viivii?

  •  Kare i kino roa

  •  Mea kino tikai

 Eaa i puapinga ai

 E kino ainei te tuatua viivii kia koe? Penei ka karanga koe, ‘Kare paa. E maata atu te au manamanata rikarika e tupu nei takapini i te ao. Ko te tika, e tuatua viivii ana te katoatoa!’ E tika ainei te reira?

 Kare. E manganui te tangata kare e tuatua viivii ana. No te mea kua kite ratou i tetai tumu meitaki kare tetai pae i kite no runga i te tuatua viivii. Ei akaraanga:

 •  Me tuatua viivii koe, te akaari ra koe i toou tu. Te akaari maira taau tuatua eaa to roto i toou ngakau. Me tuatua viivii koe, penei te akaari maira te reira e kare koe e manako atu ana i tetai ke. Ko tera ainei toou tu tikai?

   Karanga te Pipiria: “Kareka ta te vaa e tuku mai, no roto mai ïa i te ngakau.”​—Mataio 15:18.

  E kino te tuatua viivii. Eaa koe​—me kore tetai ke​—ka rave ei i te reira?

 •  Me tuatua viivii koe, ka manako kino tetai pae ia koe. Karanga te puka Cuss Control e: “Ka akakeu ta tatou ka tuatua i te aronga te ka riro mai ei oa no tatou, te akangateitei anga a to tatou ngutuare tangata e te au oa angaanga, te pirianga vaitata ki tetai ke, kia akarongo mai te tangata, me ka rauka te ngai angaanga, e te manako o tetai ke no tatou.” Karanga katoa ra: “E ui kia koe uaorai me ka meitaki atu ainei toou pirianga ki tetai ke me kare koe e tuatua viivii.”

   Karanga te Pipiria: “Kia kopae ravaia . . . te tuatua akakino.”​—Ephesia 4:31.

 •  Kare te tuatua viivii e maani i te tangata kia reka mai ia koe. I roto i tana puka How Rude! Karanga a Dr. Alex Packer e: “Ka roi te tangata i te akarongo ki tetai ke e tuatua viivii ra i te au taime ravarai.” Karanga katoa aia, me matau tetai tangata i te tuatua viivii “kare aia e taangaanga i tona manako, tona tu kite me kore te tu tangi aroa. Me kare koe e tuatua taka meitaki e te pakari, ka pera rai toou manako.”

   Karanga te Pipiria: “Auraka ei tuatua viivii e mama mai no roto i to kotou vaa.”​—Ephesia 4:​29.

 Taau ka rauka i te rave

 •  Akanoo i tetai akakoroanga. E tamata i te kopae takiri i te tuatua viivii i roto i te marama okotai? Tata ki runga i tetai karena kia kite i taau i rave. Inara, e au ravenga meitaki atu tetai no te tauturu ia koe. Ei akaraanga:

 •  E kopae i te au tamataora anga tei kī i te tuatua viivii. Karanga te Pipiria: “E kino te tuatua meitaki i te kapiti anga kikino ra.” (1 Korinetia 15:33) Kare te “kapiti anga” i kotinga ua ia ki te kapitianga tangata, te ō maira te tamataora anga​—te au teata taau e akara ra, te au vitio kangakanga, e te au imene taau e akarongo ra. Karanga a Kenneth, e 17 ona mataiti: “E mea mama i te imene i taau imene e reka ana noatu kua kī te reira i te tuatua viivii.”

 •  Akaari i te tu pakari. E tuatua viivii ana tetai pae no te mea kua manako ratou e tuatua viivii ana te aronga mamaata. Inara, kare teia i te mea tika. Karanga te Pipiria no te tangata pakari, e na “te mātau i kite ei to ratou ngakau i te meitaki e te kino.” (Ebera 5:​14) Kare ratou e kopae i te kaveinga Pipiria kia “rekaia mai” e tetai ke.

 Te tika, ka akaki te tuatua viivii i to tatou manako ki te au mea kino. Kua kī takere teia ao i te reira! Karanga te puka Cuss Control, “Auraka e akamaata atu i te reira. E rave i taau tuanga kia akaiti mai i te tuatua viivii. Ka mataora koe i taau i rauka i te rave, e ka mataora katoa tetai ke ia koe.”