Neke ki te tumu manako rikiriki

UI TE AU MAPU E

Akapeea te Pipiria me Tauturu Iaku?​—Tuanga 1: Akarakara ki Roto i Taau Pipiria

Akapeea te Pipiria me Tauturu Iaku?​—Tuanga 1: Akarakara ki Roto i Taau Pipiria

 “I tamata ana au te tatau i te Pipiria, inara ka maromaroa au no te roa oki o te reira!”​—Briana, 15.

 Manako akapera ainei koe? Ka tauturu teia atikara ia koe!

 Eaa koe ka tatau i te Pipiria?

 I toou manako, e mea maromaroa ainei te tatau i te Pipiria? Ae, ka akapera rai. Penei ia koe, ko te Pipiria tetai puka e tauatini ua atu ona kapi, e rikiriki te tataanga, e kare e tutu​—ngari ake paʼa te akara tivi e te vitio!

 Inara akamanako i teia: Me kite koe i tetai āka pia kua kī i te apinganui, kare ainei ka inangaro koe kia kite eaa to roto?

 Mei teia pia vairanga apinganui rai te Pipiria. Ka kite koe i te au apinga akaperepere te ka tauturu ia koe kia

 •   Rave i te ikianga meitaki

 •   Noo au ua ki toou nga metua

 •   Kimi i te au oa meitaki rava atu

 •   Kopae i te manako taitaia

 Akapeea tetai puka takere i riro ei mea meitaki no tatou i teia tuatau? Te tumu, no te mea “te au tuatua tapu katoa i tataia ra, e mea akauruia mai e te Atua.” (2 Timoteo 3:​16) Tera te aiteanga, no ko mai te tauturu i roto i te Pipiria i te Tumu meitaki roa atu.

Mei tetai pia vairanga apinganui rai te Pipiria

 Akapeea au me tatau i te Pipiria?

 Tetai ravenga, e tatau i te Pipiria mei te akamataanga ki te openga. Ka tauturu teia ia koe kia mārama i te karere a te Pipiria. E maata te mataara no te tatau i te Pipiria. Akamanako ana e rua:

 •    Ka rauka ia koe te tatau i te 66 puka Pipiria na te aru i te akapapaanga puka mei ia Genese e tae ua atu kia Apokalupo.

 •    Ka rauka te tatau i te Pipiria na te aru i te aerenga tuatau Pipiria​—koia oki, ka akamata koe ki tei tupu i te akamataanga e aere ua atu.

 Tauturu: I roto i te Appendix A7 o te New World Translation, ka kite koe i tetai akapapaanga tuatau no te au tupuanga puapinga i roto i to Iesu oraanga i te enua.

 Tetai akaou ravenga no te tatau Pipiria, iki i tetai tuanga tei aite ki tetai manamanata te tupu ra kia koe. Ei akaraanga:

 •   Ka inangaro koe i te au oa mou? Tatau i te tua no Ionatana e Davida. (1 Samuela, pene 18-​20) E oti taangaanga i te pepa apii “How to Find Loyal Friends” kia kite eaa te au apiianga puapinga mei teia tua.

 •   Ka inangaro koe kia patoi i te timataanga? E tatau i te tua no Iosepha e tana patoi anga i te timataanga. (Genese, pene 39) E oti taangaanga i te pepa apii “How to Resist Temptation . . . Joseph​—Tuanga 1” e “Falsely Accused! Joseph​—Tuanga 2” kia kite eaa te au apiianga puapinga mei teia tua.

 •   Ka inangaro koe te kite akapeea te pure me tauturu ia koe? E tatau i te tua o Nehemia. (Nehemia, pene 2) E oti taangaanga i te pepa apii “God Answered His Prayer” kia kite eaa te au apiianga puapinga mei teia tua.

 Tauturu: E tatau taau Pipiria i te ngai muteki ua kia rauka te akamou i toou manako ki runga i taau e tatau ra.

 Te toru o te ravenga no te tatau Pipiria, e iki i tetai tua me kore salamo, tatau i te reira, e oti akamanako eaa te puapinga noou. Me oti koe te tatau, e ui i teia au uianga kia koe uaorai:

 •    Eaa ra a Iehova i tuku ei i teia ki roto i te Pipiria?

 •    Eaa ta te reira e akakite maira no runga i to Iehova tu e tana au aerenga?

 •    Akapeea au me taangaanga i teia i roto i toku oraanga?

 Tauturu: Taangaanga i te tuanga apii o te New World Translation kia kite koe i te au vitio, mapu, e tetai atu au mea te ka tauturu ia koe kia puapingaia mei taau tatau Pipiria.