Neke ki te tumu manako rikiriki

UI TE AU MAPU E

Eaa ka Kore ei Oku Oa?

Eaa ka Kore ei Oku Oa?

Ia koe e akara ra i te tutu i runga i te initaneti i ko i tetai pātī. Tei reira toou au oa e te mataora ra ratou. Inara eaa te tarevake i roto i teia tutu. Kare koe i reira!

‘Eaa ra au kare i patiia mai?’ i naau ei.

Kua akamata koe i te riri. Kare koe i maaraia mai! Mei te mea atura kua puapinga kore toou pirianga oa. Tupu atura te maromaroa, e kua ui koe, ‘Eaa ka Kore ei Oku Oa?’

 Au uianga me tupu te maromaroa

 Tika me e Tarevake

 1.   Me maata toou oa, kare koe e maromaroa.

 2.   Me piri koe ki tetai social network, kare koe e maromaroa.

 3.   Me maata taau tuku karere, kare koe e maromaroa.

 4.   Me rave koe i te angaanga na tetai ke, kare koe e maromaroa.

 Te pauanga ki teia au tumu manako e a, e tarevake.

 Eaa te tumu?

 Te au tika no te pirianga oa e te maromaroa

 •   Me maata toou au oa, te aiteanga kare rava koe e maromaroa.

   “E reka ana au i toku au oa, inara i tetai taime kare ratou e reka mai ana iaku. Ka kino atu te reira me piri koe ki te au oa kare e inangaro e kare e maara mai ia koe.”​—Anne.

 •   Me piri koe ki tetai social network, te aiteanga kare rava koe e maromaroa.

   “E iki ana tetai aronga i te au oa mei ta ratou ikianga i te au apinga kangakanga. Noatu e maata te au apinga kangakanga kare rai ratou e inangaroia. Me kare oou oa meitaki, ka aite toou au oa i runga i te initaneti mei te au apinga kangakanga te tu.”​—Elaine.

 •   Me maata taau tuku karere, te aiteanga kare rava koe e maromaroa.

   “Tetai taime me maromaroa koe ka akara ua koe i taau tereponi me kua tuku mai tetai oa i te karere. Me kua maromaroa ke ana koe e kare tetai i karangaranga mai kia koe, ka ati ngakau rai koe!”​—Serena.

 •   Me rave koe i te angaanga na tetai ke, te aiteanga kare rava koe e maromaroa.

   “E reka ana au i te oronga ua ki toku au oa, inara te kite nei au kare ratou e pera mai ana iaku. Kare au i manata e kua oronga ua au kia ratou, inara e tuke rai no te mea kare ratou i pera mai kiaku.”​—Richard.

 Mea puapinga: Me tupu te maromaroa, e manako ua te reira. “No roto mai te reira i toou tu, kare e no vao ake,” i na te tamaine mapu ei ko Jeanette.

 Eaa taau ka rave me maromaroa koe e kare oou oa?

 Akapeea me autu i te reira

Kia rauka te tu papu.

 “Ka tupu te maromaroa mei te tu papu kore. E ngatā i te akaoaoa atu me akamanako koe kare e pauna te taime kia rekaia mai koe.”—Jeanette.

 Karanga te Pipiria: “E aroa atu koe i to tangata tupu mei te aroa ia koe uaorai.” (Galatia 5:⁠14) Kia mataora i te pirianga oa memeitaki, e akamanako i toou uaorai tu​—eiaa ra e ngakau parau.​—Galatia 6:⁠3, 4.

Eiaa e tuku i te au.

 “Aite te tu maromaroa ki te one ngote. Te maata atu taau noo anga ki roto, te ngata atu i te aere mai ki vao. Me manako ua koe i te reira, ka maromaroa kino atu koe e kare e tangata e inangaro i te akaoaoa ia koe.”—Erin.

 Karanga te Pipiria: “Kare te aroa . . . e kimi i te meitaki nona uaorai.” (1 Korinetia 13:4, 5) Me akamanako maata tatou ia tatou uaorai, ka kore te tangi aroa e kare te au oa e reka mai ia tatou. (2 Korinetia 12:15) Te tika: Me vaito koe i toou puapinga ki ta tetai pae e rave ra, ka puapinga kore taau tauta anga! Te au tuatua “Kare okotai e taniuniu mai ana iaku” e “Kare okotai e pati mai ana iaku kia aere atu,” te tuku ra koe i toou mataora ki roto i te rima o tetai ke. Kare ainei e te tuku ra koe e na ratou e akatere i toou oraanga?

Kimi i te oa meitaki.

 “Inangaro te aronga maromaroa kia kiteia mai ratou, kare ratou e manata koai te ka inangaro mai ia ratou. Tera ua kia inangaroia ratou. Ka inangaro tetai pae ia koe e ka akaruke katoa ia koe. E oti maromaroa atu koe.”​—Brianne.

 Karanga te Pipiria: “Ko tei kapiti katoa i tona aerenga ki to te aronga pakari ra, ka pakari katoa ïa: ko tei kapiti ra ki te aronga neneva ra, e mate ïa.” (Maseli 13:20) Ka kai ua te tangata matepongi i tetai ua atu kai. Aiteite katoa te aronga tei ngere i te oa, ka kimi ratou i te reira i te au ngai tau kore. Māmā ua ratou i te akatereia e tetai, te manako anga e mea meitaki te reira.

 Taopenga: E maromaroa ana te katoatoa, tetai taime ka kino atu te reira. Noatu e turanga kino teia, i te openga, ka ope rai te reira. Ka tupu te reira i roto i to tatou manako, e ka rauka te reira i te akatereia.

 Akamanako meitaki, eiaa e māro atu i tetai ke. “Kare te katoatoa e riro ei oa piri mou noou,” i na Jeanette ei, tei taiku takereia, “ka kitea e koe te au oa tei manako mai ia koe. Ākā ua ta ratou manako anga mai. Ka tauturu te reira i toou tu maromaroa.”

 Teia tetai tauturu? Tatau “ Eiaa e Mataku me Akaoaoa atu ki Tetai Ke.” Kopi katoa i te PDF “Working Through Loneliness” i te reo Papaa.