Neke ki te tumu manako rikiriki

UI TE AU MAPU E

E Pirianga Āinga Ainei te Āinga na Roto i te Vaa?

E Pirianga Āinga Ainei te Āinga na Roto i te Vaa?

 I roto i te ripoti a te U.S. Centers for Disease Control and Prevention, ko te au mapu tei āriki i tetai patianga uriuri mei te mataiti 15 ki te 19, vaitata rai e apa ia ratou kua rave i te pirianga āinga na roto i te vaa. “Me ui koe ki te au mapu [no runga i te āinga na roto i te vaa] ka karanga mai ratou e kare i te mea kino,” karanga ai a Sharlene Azam, tei tata i te puka Oral Sex Is the New Goodnight Kiss. “Te tikaanga, kare ratou i manako ana e e pirianga āinga te reira.”

 Eaa toou manako?

 Pau i teia au uianga ae me kare.

 1.   Ka nui ainei tetai tamaine no te mea kua rave aia i te pirianga āinga na roto i te vaa?

  1.  A. Ae

  2.  E. Kare

 2.   Ka tupu ainei te maki me rave i te pirianga āinga na roto i te vaa?

  1.  A. Ae

  2.  E. Kare

 3.   E pirianga āinga ainei te āinga na roto i te vaa?

  1.  A. Ae

  2.  E. Kare

 Eaa te tikaanga?

 Akaaite i taau pauanga ki teia au pauanga.

 1.   Ka nui ainei tetai tamaine no te mea kua rave aia i te pirianga āinga na roto i te vaa?

   Pauanga: Kare. Ko tetai tumu ïa i manako ei te maataanga o te tangata—manako tarevake—e kare te pirianga āinga na roto i te vaa i te mea kino.

 2.   Ka tupu ainei te maki me rave i te pirianga āinga na roto i te vaa?

   Pauanga: Ae. Te aronga tei rave i te pirianga āinga na roto i te vaa ka tuia e te maki hepatitis (A me kare B), genital warts, gonorrhea, herpes, HIV, e te syphilis.

 3.   E pirianga āinga ainei te āinga na roto i te vaa?

   Pauanga: Ae. Tetai ua atu peu te kapiti maira te au mero āinga o tetai tangata—kapiti mai te ravenga āinga, āinga na roto i te vaa, āinga na roto i te ara repo e te amirimiri anga i tetai tangata—e āinga ïa.

 E kino ainei?

 Akamanako ana i tetai au irava i roto i te Pipiria no runga i te tumu manako no te āinga na roto i te vaa.

 Karanga te Pipiria: “Teia oki to te Atua inangaro . . . e kia kore kotou e akaturi.”—1 Tesalonia 4:​3.

 Te urianga mua no te tuatua “akaturi” te tou ra ki te au peu katoatoa i vao ake i te akaipoipo, kapiti mai te ravenga āinga, āinga na roto i te vaa, āinga na roto i te ara repo e te amirimiri anga i tetai tangata. Ka kokoti tetai tangata tei rave i te āinga tau kore i te au tu kino o te oraanga, ko te mea kino roa atu te takino anga i tona pirianga ki te Atua.—1 Petero 3:12.

 Karanga te Pipiria: “Ko te tangata ra i akaturi ra, kua takinga-kino ïa i tona uaorai kopapa.”—1 Korinetia 6:18.

 Ka akatupu te āinga na roto i te vaa i te kino i te pae kopapa e te pae vaerua. Ka riro katoa ei taitaia maata. “Te manako puapinga kore, te tataraapa me kore te tu paruparu, e tu matauia i roto katoa i te pirianga āinga o te mero vaine,” karanga ai te puka Talking Sex With Your Kids. “Te au manako kinokino katoatoa ta tetai tangata e kite ra no te pirianga āinga i roto i tetai ravenga tarevake, ka tupu te reira no te rave anga i tetai ua atu āinga i roto i tetai ravenga tarevake. E pirianga āinga te āinga.”

 Karanga te Pipiria: “Ko au toou Atua ra ko Iehova, ko tei akakite ia koe i te mea e puapingaʼi koe na.”—Isaia 48:​17.

 Te irinaki ra ainei koe e e mea puapinga tikai te au ture a te Atua kia koe no runga i te pirianga āinga? Me kare te kotinga ra ainei ia koe? E tauturu ei ia koe i te pau i tera nga uianga, e akamanako ana i te akatutuanga no runga i tetai mataara maata e kua tataia te au tataanga kia aere marie, ata mai te mori akairo mataara, e te au akairo tāpuanga. Te manako ra ainei koe i taua au akairo mataara ei arairai anga me e paruru anga? Eaa te ka tupu mai kia koe—e tetai ua atu aronga akaoro—me kare koe e akarongo ki te reira?

Kotinga te au ture mataara ia koe, inara te paruru ra te reira ia koe. Pera katoa, te kotinga ra te au ture a te Atua ia koe, inara te paruru ra te reira ia koe

 Pera katoa rai ki te au turanga a te Atua. Me kare koe e aru i te reira, papu e ka kokoti koe i taau i ruru. (Galatia 6:7) “Me kopae koe i taau e irinaki ra e te au mea puapinga kia koe, e ka piri atu ki roto i te au angaanga kare e tau ana kia koe, kare koe e akangateitei ra ia koe uaorai,” karanga ai te puka Sex Smart. I tetai tua, me aru koe i ta te Atua au turanga, te akaari ra koe i toou tu tau. Pera katoa te akono tamou ra koe i te akava ngakau mā.—1 Petero 3:16.