Neke ki te tumu manako rikiriki

Teata Torōia

Akaari teia au teata torōia i te au tumu manako puapinga inara ka riro teia apii ei mea mataora!

 

Taau ka Anoanoia Kia Kite no Runga i te Tarekareka

Apii mai te tarekareka i te angaanga kapiti e te karangaranga. Inara ko te tarekareka ainei te mea puapinga i roto i toou oraanga?

Akapeea au me Tuatua ki Toku Nga Metua?

Akapeea koe me tuatua ki toou nga metua noatu kare koe e inangaro ana?

Koai te Akatere Nei​—Ko Koe me ko Taau Apinga Electronic?

Maata te apinga electronic, ka rauka ra ia koe te akatere i te reira. Akapeea koe e kite ei te pou ra toou taime ki te reira? Akapeea koe me akatere i te reira?

E Inangaro Mou Ainei me e Akainangaro Ua?

Kimi kia kite i te aiteanga o te akainangaro ua e te inangaro mou tikai.

Taangaanga Meitaki i te Initaneti

Kia mataora e kia matakite me karangaranga ki toou au taeake i runga i te initaneti.

Patoi i te Tangata Rave Kino ma te Marū

Apii eaa te tumu i tupu ei te rave kino e akapeea me ariu atu ki te reira.