Neke ki te tumu manako rikiriki

UI TE AU MAPU E

Akapeea Au e Puapingaia ai me Apii i te Kainga?

Akapeea Au e Puapingaia ai me Apii i te Kainga?

 Maata te tamariki apii i teianei, te apii ra kare i roto i te “aua apii”—mari ra i te kainga. Me ko teia toou turanga, akapeea koe me akariro i te reira ei mea puapinga kia koe? Teia te au tauturu. a

 E rima au ravenga e puapingaia ai koe

 •   Parani i taau ka rave. E aru i taau i akapapa, mei te mea e te aere ra koe ki te apii. E akanoo i toou taime no te apii i te kainga, no tetai angaanga ke, e te au mea puapinga. Ka akatanotano koe i taau e parani ra kia tau ki toou turanga.

   Kaveinga Pipiria: “E rave ra te au mea ravarai ma te tika e te manea.”—1 Korinetia 14:40.

   “Akamanako i toou turanga mei te mea atura tei te apii koe. E akaoti i te reira i te tuatau i akakoroia.”—Katie.

   Akamanako ana: Eaa ra i riro ei e mea meitaki no te akapapa i taau i akakoro kia rave kia maara ia koe i te reira?

 •   E akatupu i te tu akakoromaki. Ia koe e maata maira ka anoanoia koe kia kite e kia akaoti i taau e rave ra—noatu kare koe e inangaro ana. Eiaa ra e tavarevare!

   Kaveinga Pipiria: “Eiaa e akatau i te angaanga; kia maroiroi oki te ngakau, i te tavini anga i te Atu.”—Roma 12:11.

   “Te akaaoanga maata ko te akakoromaki. Ka māmā ua i te karanga e, ‘Ka rave au i taku apii akonei.’ E oti kare i raveia, ka putunga i reira te apii.”—Alexandra.

   Akamanako ana: Me rave koe i taau apii i te kainga i te ora tau i te au rā, akapeea koe me akakoromaki i toou turanga?

 •   Akanoo i tetai ngai no te apii. Akapapa i te au puka ka anoanoia no taau apii. Akanoo e kia tau toou ngai apii eiaa ra kia riro ei ngai moe anga. Mari ra no te tamou apii! Me kare e rauka ia koe te akanoo i tetai ngai no taau apii, penei ka tau ua te ngai tunu kai me kore toou pia moe.

   Kaveinga Pipiria: “Te kimianga o te aronga maroiroi ra, tei runga ïa i te apinga maata.”—Maseli 21:5.

   “E akaruke i te poro e te au vitio kangakanga ki tona ngai, tamate i taau tereponi, e tuku i te kita ki tona vairanga. E puapinga kia kore koe e tamanamanataia.”—Elizabeth.

   Akamanako ana: Eaa taau ka rave kia mako toou ngai apiianga?

 •   Kia akamou i te manako. E apii e tai tumu manako i te taime okotai, eiaa ra kia rairai taau ka rave i te taime okotai. Me pera koe ka maata te tarevake e kare e oti taau apii.

   Kaveinga Pipiria: “Ma te taporoporo marie i te tuatau.”—Ephesia 5:16.

   “E ngatā i te akamou i toku manako ki taku apii no te tereponi. Ka varenga au ki te au mea puapinga kore e ka kaimoumou i toku taime.”—Olivia.

   Akamanako ana: Ka rauka ainei ia koe i te akamaata atu i toou ora no te apii okotai?

 •   Akangaroi no tetai tuatau poto. E tereni mei te aaere, akaoro patikara, me kore akamatutu i toou kopapa. Ka riro te reira ei akaoraora ia koe. “E akaoti koe i taau apii na mua,” te karanga ra te puka School Power. “Ka mataora koe i toou taime akangaroi me kua oti taau apii.”

   Kaveinga Pipiria: “E ngari ake te rima, okotai kia ki i te manga ma te au i nga rima katoa e rua kia ki ma te pekapeka e te kai i te matangi ra.”—Koheleta 4:6.

   “I te apii, ka tamou koe akapeea me akatangi i tetai apinga akatangi imene me kore te torōa tutu. Kare au i manako ana e ka mii au i te reira. E mea meitaki i te rave i tetai angaanga ke, mei taau apii i te kainga.”—Taylor.

   Akamanako ana: Eaa tetai au angaanga ke ka riro ei akamaroiroi ia koe i te apii?

a E tukeke te au ravenga no te tamou apii i te kainga. Tamata i te au tauturu i roto i teia atikara ki toou turanga.