Neke ki te tumu manako rikiriki

UI TE AU MAPU E

Ka Akamaata Ainei Au i Toku au Oa?

Ka Akamaata Ainei Au i Toku au Oa?

 “Kua matau ua au i toku pupu oa, e e ngatā iaku i te akaruke ia ratou.”​—Alan.

 “E manga pupu oa toku, e ko taku te reira e reka ana. Kare au e tae i te tuatua ki tetai ua atu aronga kare au i kite.”​—Sara.

 Kua aite ainei koe mei ia Alan e Sara? E manga pupu oa ua ainei toou e e ngatā i te kimi akaou i tetai?

 Me koia ia, noou teia atikara!

 Te manamanata o te pupu

 Kare i te mea kino me rauka tetai au pupu oa. Ka riro toou au oa ei akamaroiroi ia koe e ka āriki ua ratou ia koe​—noatu toou au tarevake.

 “Mataora me rekaia mai koe e tetai ke e te piri atu ki roto i tetai pupu. Ei mapu, ka inangaro koe i te aru patete ua atu ia ratou.”​—Karen, 19.

 Kite ainei koe? E 12 apotetoro o Iesu tei riro ei au oa nona, inara e toru ia ratou​—ko Petero, Iakobo, e Ioane​—e au oa piri mou nona.​—Mareko 9:2; Luka 8:​51.

 Inara, me kapiti ua koe ki tetai pupu oa​—e te kopae atu i tetai pae​—ka tupu te manamanata. Ei akaraanga:

 •   Ka tāpupu te reira ia koe kia kore e aravei atu i tetai ke te ka riro ei oa noou.

   “Te au oa e piri ua ana koe, ka tāpu ratou ia koe kia kore e rauka tetai pirianga ou​—e ki tetai au oa meitaki tikai.”​—Evan, 21.

 •   Akaari maira te reira i toou tu iriiri oa.

   “Me e pupu oa takake toou, tera te aiteanga kare koe e inangaro i te tuatua atu ki tetai ke.”​—Sara, 17.

 •   Ka akakeu ia koe kia ō atu ki roto i tetai takinokino anga.

   “Penei kare e na tetai e takinokino atu i tetai ke, me piri ra toou au oa ki roto, ia ratou e meitaki ua te reira​—noatu e mea kanga ua.”​—James, 17.

 •   Ka ō koe ki roto i te manamanata​—noatu toou inangaro i te piri ki te reira pupu.

   “Me rave ana e tai ua tangata i te kino, ka aru ua atu te katoatoa.”​—Martina, 17.

 Taau ka rave

 •   Akara matatio i taau e akaperepere ra.

   Ui kia koe uaorai: ‘Eaa taku e akaperepere ra mei toku oraanga? Ka māmā me kore ka ngatā ainei i toku au oa i te aru i taku e akaperepere ra? Ka akaperepere maata ainei au i toku au oa?’

   Kaveinga Pipiria: “E kino te tuatua meitaki i te kapiti anga kikino ra.”​—1 Korinetia 15:33.

   “Me kare toou pupu e aru ana i taau e akaperepere ra, penei ka māroia koe kia rave i ta ratou e rave ra.”​—Ellen, 14.

 •   Akara meitaki i te au mea puapinga.

   Ui kia koe uaorai: ‘E puapinga ainei toku au oa kiaku e ka āriki ua au i ta ratou e rave ra? Eaa taku ka tuatua me rave toku oa i te tarevake?’

   Kaveinga Pipiria: “Ko taku katoa e akaperepere ra, ko taku ïa e ako.”​—Apokalupo 3:​19.

   “Me tupu te manamanata ki tetai oa mei toou pupu e ka akakite koe i te tika, te takino ra koe i toou pirianga kiaia.”​—Melanie, 22.

 •   Akamaata i toou au oa.

   Ui kia koe uaorai: ‘Ka puapingaia ainei au me akaoaoa atu au ki toku au oa e tetai ke?’

   Kaveinga Pipiria: “Auraka te tangata e akono i tona anake uaorai au mea, e akono katoa ra i to etai ke ra au mea.”​—Philipi 2:4.

   “Te au tamariki kare o ratou oa penei e ngatā te oraanga i te ngutuare. Me akamatau ra koe kia ratou, kite mai koe e aronga mataora ua ratou.”​—Brian, 19.

 Mea puapinga: Kare i te tarevake me piri atu ki tetai pupu oa. I reira katoa, ka puapingaia rai koe me akaoaoa atu ki tetai ke. Karanga te Pipiria: “E tei tamauu ki te vai ra, ka tamauu katoaia mai aia.”​—Maseli 11:25.