Neke ki te tumu manako rikiriki

UI TE AU MAPU E

Ka Papetito Ainei Au?​—Tuanga 3: Eaa te Tapupu ra Iaku?

Ka Papetito Ainei Au?​—Tuanga 3: Eaa te Tapupu ra Iaku?

 Te ru ra ainei koe me akamanako e ka akatapu koe ia koe uaorai kia Iehova e ka papetitoia? Me koia ia, ka tauturu teia atikara ia koe.

I roto i teia atikara

 Akapeea me tarevake au i muri ake i te papetitoanga?

 Eaa te manata: Penei kua kite koe i tetai tei rave i te tarevake e kua akaateaia ki vao i te putuputuanga. (1 Korinetia 5:11-13) Manata koe penei ka tupu teia kia koe.

 “I toku manako mua anga kia papetito, mataku au ka tarevake mai au. Manako au te openga e akakino teia i toku nga metua.”—Rebekah.

 Irava puapinga: “Kia akaruke te tangata kino i tona aerenga, . . . ka oki ei aia kia Iehova, e nana aia e aroa mai; e ki to tatou Atua, te maata ra oki iaia te akakore i te ara.”—Isaia 55:7.

 Akamanako ana: Noatu ka akaateaia te aronga tataraara kore ki vao i te putuputuanga, ka akatae a Iehova i tona tangi aroa ki te aronga tei tataraara e tei āriki i te akatikatika anga.—Salamo 103:13, 14; 2 Korinetia 7:11.

 Te tika: Noatu e tu apa ua toou, ka rauka ia koe te patoi i te timata anga ma te tauturu a te Atua. (1 Korinetia 10:13) Naai e akatere ana ia koe? Naau? Me na tetai ke?

 “Mataku au e ka tarevake mai au i muri ake i toku papetito, inara kua kite mai au e tarevake me tapupu au i toku papetito. Kua kite mai au e auraka e tuku i te manako ekoko kia tapupu iaku.”—Karen.

 Te tika openga: Me papetito koe, ka rauka ia koe te kopae i te au ara kino—pera rai te au tavini o Iehova.—Philipi 2:12.

 Teia tetai tauturu? Akara “How Can I Resist Temptation?

 Akapeea toku mataku i taku apainga me papetitoia?

 Eaa te manata: Penei kua kite koe i tetai au mapu tei akaruke i to ratou pamiri e te au oa no te tavini maata atu ia Iehova. Manata koe ka anoano mai tetai pae kia pera koe.

 “Ka rauka i tetai Kerititiano papetitoia te au akameitakianga no te tavini maata atu, inara kare tetai pae i papa no te reira me kore kare to ratou turanga i tau.”—Marie.

 Irava puapinga: “Ka timata te tangata ravarai i tana uaorai angaanga, ei reira aia e rekarekaʼi iaia uaorai, eiaa i tetai ke.”—Galatia 6:4.

 Akamanako ana: Auraka e akaaite ia koe uaorai ki tetai, aru i te tuatua a Mareko 12:30: “E anoano atu koe i toou Atua ia Iehova ma to ngakau katoa.”

 E tavini koe ia Iehova ma to ngakau katoa—kare to tetai ke. Me akaperepere koe ia Iehova, ka tavini koe iaia na roto i te au ravenga tukeke.

 “E takainga puapinga te papetitoanga, kare i te apainga teiaa. Me piri koe ki te au oa memeitaki, ka tauturu ratou ia koe. Na te rave marie anga i taau au apainga ka mataora koe. Me tapupu koe i te papetitoanga, te takino ra koe ia koe uaorai.”—Julia.

 Te tika openga: E āriki i to Iehova aroa noou. Ka akakeu te reira ia koe kia rave i taau ka rauka te tavini iaia.—1 Ioane 4:19.

 Teia tetai tauturu? Akara “How Responsible Am I?

 Akapeea me kare oku tu meitaki no te tavini ia Iehova?

 Eaa te manata: Ko Iehova te Mana Ngateitei o te ao rangi e pini ua ake; e puapinga kore ua te tangata! Penei ka manako koe me kua kite a Iehova ia koe.

 “E Au Kite no Iehova toku nga metua, e kua manata au e kua ‘rauka’ toku pirianga oa kia Iehova na roto ia raua e kare na Iehova i akavaitata iaku kiaia.”—Natalie.

 Irava puapinga: “Kare te tangata e tae mai kiaku nei, mari ra kia akatae mai te Metua ko tei tono mai iaku nei iaia.”—Ioane 6:44.

 Akamanako ana: Me te manako ra kia papetitoia te akaari maira e te akavaitata ra a Iehova ia koe ei oa nona. Ka inangaro ainei koe i teia pirianga oa?

 Akamaara katoa, e na Iehova—kare naau e tetai ua atu—e akanoo i te turanga no te aronga tana ka akavaitata kiaia. Te akamaroiroi maira tana Tuatua e me “akavaitata atu [koe] ki te Atua, e nana e akavaitata mai kia [koe] na.”—Iakobo 4:8.

 “Mei te mea kua piri vaitata koe kia Iehova, taka meitaki e te akaperepere ra aia ia koe. Me manako koe e kare oou tu meitaki i te tavini iaia, akamaara e kare aia e akatika i taau. E tika ua ta Iehova.”—Selina.

 Te tika openga: Me aru koe i te au aratakianga tei anoanoia no te papetitoanga, kua papa i reira koe te akamori ia Iehova. Akamaara, kua tau koe kia akamori iaia.—Apokalupo 4:11.

 Teia tetai tauturu? Akara “Why Should I Pray?