Neke ki te tumu manako rikiriki

UI TE AU MAPU E

Ka Papetito Ainei Au?​—Tuanga 2: Teateamamao Anga no te Papetito

Ka Papetito Ainei Au?​—Tuanga 2: Teateamamao Anga no te Papetito

 Me te aru ra koe i te au turanga o te Pipiria e te aruaru ra i tetai pirianga oa ki te Atua, e mea meitaki kia papetito koe. Akapeea koe e kite ei kua papa koe no te reira? a

I roto i teia atikara

 Eaa taku ka anoanoia kia kite?

 Na te teateamamao anga no te papetito kare koe e anoanoia kia tamou ngakau i te au tika, mei tetai tarere i te apii. Inara, ka anoanoia koe kia taangaanga i toou manako “e tau ïa” ei akamatutu i toou irinaki e e tuatua mou ta te Pipiria e apii maira. (Roma 12:1) Ei akaraanga:

 Eaa taku ka rave?

 Kare koe e anoanoia kia kite i te au mea ravarai kia papetitoia. Inara, ka akaari koe e te inangaro tikai ra koe i te “kopae i te kino, e rave i te meitaki.” (Salamo 34:14) Ei akaraanga:

 •   Te aru ra ainei koe i ta Iehova au turanga?

   Karanga te Pipiria: “Ei akava-ngakau meitaki [toou].”—1 Petero 3:16.

   Ui kia koe: ‘Akapeea au te akaari anga “te mātau i kite ei [toku] ngakau i te meitaki e te kino”?’ (Ebera 5:14) ‘E atianga ainei tetai i toku patoi anga i te taomi anga tau kore a te au oa? E akamaroiroi ana ainei toku au oa kia rave au i te meitaki?’—Maseli 13:20.

   Anoanoia te tauturu? Akara “Akapeea Au me Tereni i Toku Akava Ngakau?

 •   Te āriki ra ainei koe i te apainga no taau e rave ra?

   Karanga te Pipiria: “Ka ope takiri rava tatou i te aaki i te tuatua iaia uaorai i te Atua ra.”—Roma 14:12.

   Ui kia koe: ‘Te akakite ra ainei au i te tika kiaku uaorai e ki tetai ke? (Ebera 13:18) ‘Te akakite ra ainei au i toku tarevake, me te uuna ra au i te reira e te akaapa atura i tetai?’—Maseli 28:13.

   Anoanoia te tauturu? Akara “Akapeea Au me Akatikatika i Toku Tarevake?

 •   Te akono ra ainei koe i tetai pirianga oa kia Iehova?

   Karanga te Pipiria: “E akavaitata atu ki te Atua, e nana e akavaitata mai kia kotou na.”—Iakobo 4:8.

   Ui kia koe: ‘Akapeea au te akavaitata anga kia Iehova?’ Ei akaraanga, ‘Eaa te maata taku tatau Pipiria?’ (Salamo 1:1, 2) ‘E putuputu ana ainei taku pure?’ (1 Tesalonia 5:17) ‘Taka meitaki ainei taku pure? E oa ainei toku au oa no Iehova?’—Salamo 15:1, 4.

   Anoanoia te tauturu? Akara “Akapeea te Pipiria me Tauturu Iaku?—Tuanga 2: Ka Mataora Taau Tatau Pipiria” e te “Eaa ra Au ka Pure Ei?

 TAUTURU: Ei tauturu ia koe kia teateamamao no te papetito, tatau i te pene 37 o te puka Ui te au Mapu E—Au Pauanga ka Puapinga, Voriumu 2. Akara katoa i te pia pepa apii.

a Tatau i te atikara “Ka Papetito Ainei Au?—Tuanga 1,” tei uriuri i te aiteanga e te puapinga o te akatapuanga ia koe uaorai ki te Atua e kia papetito.