Neke ki te tumu manako rikiriki

UI TE AU MAPU E

Eaa Koe ka Kopae ei i te Tarekareka Anga Angaanga Temoni?

Eaa Koe ka Kopae ei i te Tarekareka Anga Angaanga Temoni?

 Eaa toou manako?

  •   E mea kino ainei te akara etu, te akara akairo, e te angaanga manamana?

  •   E au tua maani ua ainei te angaanga temoni—te tuke i rotopu i te meitaki e te kino—me e mea ke atu tetai?

 Ka uriuri teia atikara i te tumu ka akara anga e mea kanga ua te angaanga purepure e kia matakite tatou.

 Eaa te tumu te rekaia ra te reira?

 E maata te moni i roto i te angaanga taviri teata, te tivi, te au vitio kangakanga, e te au puka no te angaanga temoni. Tei tupu, e maata te au mapu te reka ra i te angaanga akara etu, te temoni, te vampire, e te angaanga taunga. No teaa ra? Teia tetai au tumu:

  •   Akara: Kia kite me e tika rai te ao vaerua

  •   Manata: Eaa te ka tupu a te tuatau ki mua

  •   Tuatua: Kia kite i te akaperepere tei mate

 Penei kare e tarevake i te manako akapera. Ei akaraanga, e mea natura ua i te akamanako i te tuatau ki mua e te mii i te akaperepere tei mate. Inara e au akamatakiteanga tetai no tatou.

 Eaa tatou ka matakite ei?

 E au akamatakiteanga pakari ta te Pipiria no tetai ua atu angaanga purepure. Ei akaraanga, te karanga ra:

 “Auraka rava tetai e kitea i rotopu ia kotou . . . ei tauraatua, e te akara tumurangi, e te purepure, e te akarakara, E te kebere, e tei kimi i te vaerua kino, e te peu purepure, e tei ui ki tei mate ra. Ko te aronga katoa oki i rave i te reira au peu e aronga viivii ïa na Iehova.”—Deuteronomi 18:10-12.

 Eaa te tumu i patoi ei te Pipiria i te angaanga purepure?

  •   Te turuturu ra te angaanga purepure i te au temoni. Te apii maira te Pipiria e kua patoi tetai au angera i te Atua e kua riro ei au enemi nona. (Genese 6:2; Iuda 6) Te akavare nei teia au angera kino, tei kapikiia e ko te au temoni, i te tangata na roto i te au vaerua kino, te angaanga purepure, te tauraatua e te akara etu. Me rave tetai tangata i teia au angaanga, ka akariro aia iaia uaorai ei enemi no te Atua.

  •   Te turuturu ra te angaanga purepure i te irinaki pikikaa e ka rauka i te tangata i te tatau i te tuatau ki mua. Inara, ko te Atua anake te ka rauka: “I te akakite anga i te openga mei te muatangana mairai, e mei te au tuatau taito mairai i te au mea e kare i tupu ra.”—Isaia 46:10; Iakobo 4:13, 14.

  •   Te turuturu ra te angaanga purepure i te irinaki pikikaa e ka rauka i tei mate i te tuatua ki te aronga e ora ra. Inara, te karanga ra te Pipiria: ‘Kare a te aronga i mate ra e tuatua i kitea . . . kare oki e angaanga, kare e kimianga, kare oki e kite, kare oki e pakari, i roto i te vaarua.’—Koheleta 9:5, 10.

 No teia au tumu, te patoi ra te Au Kite o Iehova i te angaanga purepure. Te kopae katoa ra ratou i te au tamataoraanga no te aronga mate, te vampire, e te tupapaku. “Me e angaanga purepure tetai,” i karanga ai tetai vaine mapu ko Maria, “kare au e inangaro i te akarakara.” a

Mei te tangata kino tei akavare ia koe e e tangata ke aia, ka akapikikaa te au temoni e ko ratou toou au akaperepere tei mate

 Taau ka rauka i te rave

  •   E aruaru koe ‘eiaa toou akava-ngakau e apa’ i mua ia Iehova, e e kopae i tetai ua atu angaanga temoni.—Angaanga 24:16.

  •   E titiri i tetai ua atu apinga angaanga temoni. E tatau ia Angaanga 19:19, 20, e akamanako i te akaraanga meitaki tei akanooia e te au Kerititiano i te anere mataiti mua.

 Kia akamaara: Me patoi koe i te au tarekareka anga temoni, te turuturu ra koe ia Iehova. E ka rekareka tona ngakau!—Maseli 27:11.

a Kare te aiteanga e pouroa te au tua maani ua, e angaanga purepure to roto. Inara, te taangaanga ra te au Kerititiano i to ratou akava ngakau tei tereniia e te Pipiria kia kopae i tetai ua atu angaanga purepure.—2 Korinetia 6:17; Ebera 5:14.