Neke ki te tumu manako rikiriki

UI TE AU MAPU E

Eaa ra Au ka Tuatua ua ai i te Mea Tarevake?

Eaa ra Au ka Tuatua ua ai i te Mea Tarevake?

 “Tetai taime ka rauka iaku i te tāpū i taku ka tuatua, tetai au taime ra ka pururu ua mai taku tuatua ma te kore e akamanako meitaki!”​—James.

 “Me ru au, kare au e akamanako ana i taku e tuatua ra, e me maru ua au, e maata atu taku ka tuatua. Tera i reira, ka tarevake ua au.”​—Marie.

 Te karanga ra te Pipiria: “E ai . . . te arero nei” e, “Ka akara na i te maata o te vaie e ka i te ai mea ngiti ra!” (Iakobo 3:5, 6) E akatupu ana ainei taau tuatua i te manamanata? Ka tauturu teia atikara ia koe.

 Eaa ra Au ka tuatua ai i te mea tarevake?

 Tu apa. Te karanga ra te Pipiria: “Te apa anake nei tatou i te au mea katoa e manganui. E kia kore tetai tangata e apa i te tuatua ra, e tangata meitaki rava aia.” (Iakobo 3:2) No to tatou tu apa, e ngoie ua i te akaturori i to tatou aerenga e kia tuatua i te mea tarevake.

 “No te mea e manako apa ua toku e te vaa apa ua, e neneva au i te karanga e ka rauka iaku i te akatere i te reira.”​—Anna.

 Maata te tuatua. Te karanga ra te Pipiria: “Te maata ra i te tuatua ra, kare e kore te ara.” (Maseli 10:19) Me tuatua maata te tangata—e meangiti ua te akarongo—ka topa ua mai te tuatua akariri tangata.

 “Ko te aronga kite tikai, kare ko ratou ua te mea e tuatua ra. Ko Iesu tetai tangata kite roa atu iaia i te enua nei, e i tetai au taime kua muteki aia.”​—Julia.

 Tuatua akakino. Te karanga ra te Pipiria: “Te tangata vaa karea ua ra, e tau ïa ki te koputaputa koke ra.” (Maseli 12:18) Tetai akaraanga o te vaa karea ua ra ko te tuatua akakino​—e au tuatua koputaputa teia tei tāakama i tetai ke. Me tuatua akakino tetai aronga, ka karanga ratou e, “e mea kanga ua!” Inara, e mea tau kore tikai me kata aviri tatou i tetai tangata tei tāakamaia. Te karanga ra te Pipiria kia kopae ravaia te ‘tuatua akakino, auraka takiri ïa.’​—Ephesia 4:​31.

 “E tuatua kanga ana au, e e reka ana au i te akakatakata tangata​—e au tu teia te ka taki atu ki te tuatua akakino, ko te mea teia e tupu ei te manamanata.”​—Oksana.

Me topa mai taau tuatua ki vao, mei te vairakau uru nio rai, kare e rauka i te akaoki ki roto i tona vairanga

 Akamako i toou vaa

 Kare i te mea māmā kia akamako i toou vaa, inara ka tauturu te au kaveinga Pipiria ia koe. Ei akaraanga, e akamanako ana i teia.

 “Ka akaeatu ana i to kotou ngakau, . . . akaroau uaʼi.”​—Salamo 4:4.

 Tetai taime e meitaki kia noo muteki ua. “Me tupu te riri kiaku penei ka taui toku tu i muri ake,” i karanga ai tetai mapu vaine ko Laura. “Me maru mai ra toku riri, mataora au e kare au i tuatua atu i toku manako tikai.” Me noo marie ana koe, kare i reira koe e tuatua i te mea tarevake.

 “Kare ainei na te taringa nei e timata i te tuatua? e na te vaa e tongi i tana kai?”​—Iobu 12:11.

 Me akamanako koe i teia au uianga i mua ake ka tuatua ai, kare koe e ō atu ki roto i te manamanata:

  •   E tika ainei? E mea meitaki ainei? Ka anoanoia ainei?​—Roma 14:19.

  •   Akapeea ra me kua tuatuaia mai kiaku?​—Mataio 7:12.

  •   Ka akangateitei ainei au i te manako o tetai ke?​—Roma 12:10.

  •   Ko te taime tau ainei teia kia tuatua atu?​—Koheleta 3:7.

 “Ei ngakau akaaka ra, i te manako akameitaki atu tetai ki tetai, auraka iaia uaorai.”​—Philipi 2:3.

 Ka tauturu teia irava ia koe kia akatupu i te au manako meitaki no tetai ke, e na te reira e tauturu ia koe kia akamanako i taau ka tuatua. Noatu kua akakino koe i tetai, na te tu akaaka e akakeu ia koe kia tataraara—e e rave viviki i teia! (Mataio 5:​23, 24) E tauta ua rai kia akamako i toou vaa.