Neke ki te tumu manako rikiriki

UI TE AU MAPU E

Akapeea Au me Tāmaru i te Taitaia?

Akapeea Au me Tāmaru i te Taitaia?

 Eaa taau e taitaia ana?

 Te akamārama maira ainei teia au manako i toou tu i tetai taime?

 “E manako ua ana au: ‘Akapeea me . . . ?’ ‘Akapeea me ū tatou i te motoka?’ ‘Akapeea me ū te pairere?’ Ka taitaia maata au i te au mea kare tetai tangata e manata ana.”​—⁠Charles.

 “E taitaia ua ana au i te au taime ravarai, mei te kiore te tu e oro ua ra e kare ona akakoroanga. Te angaanga ua nei au ma te kore e kaveinga!”​—⁠Anna.

 “Me karanga mai tetai tangata kiaku, manuia koe te aere apii nei rai koe, ka tuatua ra au kiaku, ‘Kare ratou e kite ana i toku apiapi i te apii!’”​—⁠Daniel.

 “Mei te pani pupu vai rai au. Ka manata ua rai au eaa te ka tupu e eaa taku ka rave.”​—⁠Laura.

 Te tikaanga: Te noo nei tatou i te tuatau e karanga ra te Pipiria e “ka tupu te kino maata.” (2 Timoteo 3:⁠1) No teia tumu, ka tupu rai te taitaia ki te au mapu e te aronga mamaata.

 E kino ainei me tupu te taitaia?

 Te pauanga e kare. Karanga te Pipiria, e mea tau no tetai tangata kia taitaia ei akamareka i tona aronga akaperepere.​—⁠1 Korinetia 7:​32-34; 2 Korinetia 11:28.

 Pera katoa, ka riro​—⁠te taitaia ei akakeu i tetai kia rave i te angaanga. Ei akaraanga, penei ka tarere apii koe a teia epetoma ki mua. Ka akakeu te taitaia ia koe kia tamou apii i teia epetoma—e penei ka tauturu kia meitaki mai taau apii!

 Ka akamatakite mai te taitaia i te kino kia koe. “Penei ka taitaia koe no te rave i te tarevake e ka anoanoia koe kia taui i toou tu kia kore toou akava ngakau e akaapa ia koe,” i karanga ai te mapu ko Serena.​—Akaaite kia Iakobo 5:14.

 Te tikaanga: Ka riro te taitaia ei akapuapinga ia koe​—kia rauka ra ia koe i te rave i te angaanga tau.

 Akapeea me ka riro te taitaia ei akataii ia koe i roto i te maze o te au manako papu kore?

Akariro te taitaia ia koe kia manako e kua taii koe i roto i te maze kare e ravenga ke, inara ka rauka i tetai i te tauturu e te arataki ia koe ki vao

 Ei akaraanga: “Ka manata au me akamanako i te au turanga tukeke ka tupu,” i karanga ai a Richard e 19 ona mataiti. “Ka tamanako ua rai au i te reira e kua riro ei mea apiapi kiaku.”

 Karanga te Pipiria “tei te maki kore o te ngakau, ko to te kopapa ïa ora.” (Maseli 14:30) I tetai tua, ka akatupu te taitaia i te au maki tukeke o te kopapa, mei te mamae e te ainiini te upoko, mamae te kopu, e ka viviki te pātē o te pukuatu.

 Eaa taau ka rave me akatupu te taitaia i te kino kia koe kare i te meitaki?

 Taau ka rave

 •   E ui me kua tau te taitaia kia koe. “Me manata koe i taau apainga e mea meitaki ïa; me apiapi maata ra koe ka riro ei mea kino. Maara iaku teia manako, Mei te rocking chair rai te taitaia. Ka rave koe i te angaanga, inara kare e taeria ki toou akakoroanga.”​—⁠Katherine.

   Akakite te Pipiria: “Koai oki to kotou, e tika kia akaroa atu i tona tu, kia apiapi aia, e okotai ake kubiti?”​—⁠Mataio 6:⁠27.

   Te apiianga: Me kare te taitaia e tauturu ia koe, ka kino atu toou turanga​—⁠e ka riro ei manamanata noou.

 •   Akono i te au mea i te rā okotai. “Akamanako meitaki i te reira. Taau e taitaia ra ka tupu ainei apopo? a tera mai marama? i te mataiti? te rima mataiti?”​—⁠Anthony.

   Akakite te Pipiria: “E teianei, auraka e apiapi i to apopo ra; na apopo e apiapi i tana uaorai. Ko te rā ko tona uaorai kino, oti ra ua ïa.”​—⁠Mataio 6:⁠34.

   Te apiianga: Akaruke i to apopo manamanata no apopo​—⁠e tetai taime kare te reira e tupu.

 •   Āriki ua i tei kore e rauka ia koe te taui. “Taau ka rauka i te rave e akapapa ua koe, inara kia āriki e kare e rauka ia koe i te akatere i toou turanga.”​—⁠Robert.

   Akakite te Pipiria: “Kare tei te vaevae viviki te emo e emo ei, . . . e kare tei te karape te kiteia mai; e tuatau ra, e te manuia ua, to te tangata katoa ra.”​—⁠Koheleta 9:11.

   Te apiianga: Tetai taime kare e rauka ia koe te taui i toou turanga, ka rauka ra ia koe te taui i toou manako.

 •   Akamanako meitaki i toou turanga. “Kite mai au e mea meitaki i te akamanako i tei tupu eiaa ra e taitaia maata i te mea rikiriki. Ka iki au i te mea puapinga maata e ka akapou i toku maroiroi ki reira.”​—⁠Alexis.

   Akakite te Pipiria: “Kia timata oki kotou i te au mea e maata ua atu te meitaki.”​—⁠Philipi 1:​10.

   Te apiianga: Te aronga tei akamanako meitaki i te tumu i taitaia ei ratou, ka kite i te turanga maru a muri ake.

 •   E tuatua ki tetai tangata. “Iaku i roto i te pupu ono i te apii, ka oki mai au ki te kainga ma te taitaia, e ka manata au a tera mai rā. Ka akarongo ua mai toku mama e papa iaku e tuatua ra kia raua. Mataora au i ta raua tauturu. Ka irinaki au ia raua e ka tuatua ua i toku manako. Riro te reira ei tauturu iaku no tera mai rā.”​—⁠Marilyn.

   Akakite te Pipiria: “E aue tei te ngakau o te tangata ra, e piko ïa ki raro: okotai rava ra tuatua meitaki ra, rekareka akera ïa.”​—⁠Maseli 12:⁠25.

   Te apiianga: Ka rauka i toou nga metua e te oa i te tauturu ia koe kia akameangiti mai i toou tu taitaia.

 •   Pure. “Ka riro te pure​—⁠ma te reo maata​—⁠i te tauturu iaku. Ka tuatua maata au i toku manako taitaia kare e tāpupu i te reira. Kua tauturu iaku kia kite e maata atu a Iehova i toku manako taitaia.”​—⁠Laura.

   Akakite te Pipiria: “E uri i to kotou tumatetenga katoa ki runga [i te Atua]; koia oki te tiaki mai ia kotou.”​—⁠1 Petero 5:⁠7.

   Te apiianga: Kare te pure e akamaru ua i toou tu. Mari ra e tuatau karangaranga te reira ki te Atua ko Iehova, tei taputou mai: “Auraka e mataku, te vaitata katoao au ia koe: auraka e taitaia, ko au oki toou Atua: e akamaroiroi au ia koe.”​—⁠Isaia 41:⁠10.