Neke ki te tumu manako rikiriki

E Ture Ainei ta te Au Kite o Iehova no te Aere Kapiti Anga ma te Akainangaro?

E Ture Ainei ta te Au Kite o Iehova no te Aere Kapiti Anga ma te Akainangaro?

 E irinaki ana te Au Kite o Iehova ka tauturu te au kaveinga e te akaueanga i roto i te Pipiria ia matou kia rave i te ikianga te ka akamareka i te Atua e ka riro ei puapinga no matou. (Isaia 48:17, 18) Kare na matou i akanoo i teia au kaveinga e te akaueanga, inara ka akono matou i te reira. Akamanako ana akapeea te reira te tauturu anga ia tatou me tae ki te tuatau no te aere kapiti anga ma te akainangaro i tetai. a

  •   E pirianga tinamou te akaipoipo. (Mataio 19:6) No te mea te akamanako nei te Au Kite o Iehova i te aere kapiti anga ei takainga te ka taki atu ki te akaipoipo, ka akamanako meitaki matou i te reira.

  •   Ko te aronga mamaata tei tau kia akaipoipo, ko ratou anake te ka aere kapiti ma tetai ke. Teia aronga kua “pakari” ratou, me kore kua na roto takere ratou i te tuatau i pakari ei te inangaro no te ainga.​—1 Korinetia 7:​36.

  •   Ka tau te aronga tei aere kapiti kia akaipoipo. Tetai aronga tei kopae i to ratou tokorua i te pae o te ture, kare ratou e tau kia akaipoipo akaou i roto i te mata o te Atua, no te mea ko te akaturi anake tana turanga kia kopae.​—Mataio 19:9.

  •   Kua akaueia te au Kerititiano tei inangaro i te akaipoipo kia iki i tetai taeake me kore tuaine irinaki. (1 Korinetia 7:​39) No runga i teia, te akamanako ra te Au Kite o Iehova, kare ko te aronga tei akangateitei i ta matou irinakianga, mari ra ko tetai tei aru e tei akakitekite i te reira ei taeake papetitoia no Iehova. (2 Korinetia 6:14) E ikuiku ua ana te Atua i tona aronga akamori kia akaipoipo anake i te aronga e aiteite to ratou akarongo. (Genese 24:3; Malaki 2:11) E mea tau teia akaueanga, tei kiteaia mai e te aronga kimikimi o teia tuatau. b

  •   Ka anoanoia te tamariki kia akarongo ki to ratou metua. (Maseli 1:8; Kolosa 3:20) Ko te tamariki e noo ra ki te kainga, ka ō mai teia akaueanga kia akarongo ki to ratou metua no te aere kapiti anga ma te akainangaro. Ka akaraia te mataiti me kore te pakari o tetai tamaiti me kare tamaine kia akamata i te aere kapiti ma tetai ke e eaa te au angaanga ka akatikaia.

  •   Kia tau ki te aratakianga a te Pipiria, ka tau te Au Kite kia iki me ka aere kapiti aia ma te akainangaro i tetai e koai tana ka aere kapiti. Te rotai ra ki te au kaveinga: “Ei runga iaia uaorai ta te tangata ravarai apainga.” (Galatia 6:5) Noatu ra, me iki tatou i te aere kapiti ma te akainangaro, e manganui tei kimi i te manako meitaki o te Au Kite pakarikari.​—Maseli 1:5.

  •   E maata te au peu te piri ra ki te aere kapiti anga ma tetai ke, ka ō mai te au ara kino. Ei akaraanga, te akaue maira te Pipiria ia tatou kia kopae i te moeaana. Te ō maira te pirianga ainga ki tetai kare i akaipoipo, pera katoa te tāmāiniini i te mero ainga o tetai kare koe i akaipoipo pera katoa te taangaanga i te vaa ei tāmāiniini i te mero ainga, e te ainga o te ara repo. (1 Korinetia 6:​9-​11) Noatu kare e raveia ana te moeaana, ko te au peu akainangaro tei riro ei “tuatua viivii,” kare te Atua e mareka ana i te reira. (Galatia 5:19-21) Pera katoa te au pukapuka anga te ō maira te “tuatua viivii,” te patoi ra te Pipiria i te reira.​—Kolosa 3:8.

  •   Ko te ngakau o te tangata, e pikikaa maata ia. (Ieremia 17:9) Ka arataki te reira i tetai tangata kia rave i tetai au mea tei kite aia e e mea tarevake. Na te tāpu anga i to ratou ngakau kia kore e arataki keia, ka kopae te nga tokorua i te aere kapiti ki te au ngai ko raua anake ua kia kore e rokoia e te timataanga. Ka iki raua i tetai akamatakiteanga tau, penei ka noo ki roto i tetai pupu me kore ka pati i tetai tangata kia aru ia raua. (Maseli 28:26) Te kite ra te au Kerititiano takaua e kimi ra i tetai tokorua akaipoipo, i te tumatetenga o te aravei kapiti anga i runga i te Initaneti, te akatupu anga i te pirianga ki tetai tangata kare aia i kite.​—Salamo 26:4.

a Ko te aere kapiti anga ma te akainangaro, e mea matauia i tetai au enua, kare ra i tetai pae. Kare te Pipiria i akakite mai ana e ka anoanoia tatou kia aere kapiti e ko te mataara anake ïa ki te akaipoipo.

b Ei akaraanga, te karanga ra tetai atikara i roto i te puka Marriage & Family Review e e “toru kimikimianga maata i te au akaipoipoanga roa, kua kitea mai e me aiteite te akonoanga, te akarongo, e te au irinakianga, ka roa te oraanga akaipoipo (25-​50+ mataiti).”​—Voriumu 38, itiu 1, kapi 88 (2005).