Neke ki te tumu manako rikiriki

UI TE AU MAPU E

Akapeea Au me Patoi i te Timatanga?

Akapeea Au me Patoi i te Timatanga?

 Tata te apotetoro ko Paulo: “Kia anoano au i te rave i te mea meitaki ra, te vaitata ua nei te kino iaku i reira.” (Roma 7:21) Kua manako ana ainei koe i teia? Me kua pera koe, ka tauturu teia atikara ia koe kia patoi i te timataanga tau kore.

 Taau ka tau kia kite

 Tupu te timataanga mei te taomianga a te au oa. Karanga te Pipiria “e kino te tuatua meitaki i te kapiti anga kikino ra.” (1 Korinetia 15:33) Ka akakeu te taomianga a tetai ke e te media i te au anoano o te ngakau te ka akatupu i tetai timataanga e ka akakeu ia koe kia “aru i te urupu tangata i te kino.”—Exodo 23:2.

 “Ka akatupu te taomi anga kia rekaia koe e kia arikiia kia rave i tetai ua atu mea ta tetai pae e rave ra, kia marekaia koe.”—Jeremy.

 E akamanako: Eaa te timataanga i pakari atu ei me manako maata roa atu koe i ta tetai pae e manako ra?—Maseli 29:25.

 Te tika openga: Auraka e tuku i te taomianga a te au oa kia timata ia koe kia rave i te mea tau kore.

 Taau ka rauka i te rave

 Kia kite koe i taau i irinaki tikai. Me kare koe i kite i taau i irinaki, ka riro mai koe mei tetai apinga kangakanga ka rauka ua ia ratou i te akatere. E meitaki atu kia aru koe i te ako a te Pipiria: “E akara matariki marie i te au mea katoa ra; e te meitaki ra e tāpu marie.” (1 Tesalonia 5:21) Te maata atu taau i kite e i irinaki, ka māmā ua ia koe te patoi i te timataanga.

 E akamanako: Eaa koe i irinaki ei e e meitaki ta te Atua au turanga tau?

 “Kua kite mai au e me akono au i taku i irinaki tikai e kare e aru i te timataanga, ka akangateitei mai te au oa iaku.”—Kimberly.

 Te akaraanga i roto i te Pipiria: Daniela. I tona mapu ou anga, kua “manako ra te ngakau” o Daniela e ka aru aia i te au ture a te Atua.—Daniela 1:8.

Me kare koe i kite i taau i irinaki tikai, ka aite koe mei tetai apinga kangakanga ka rauka i tetai ke te akatere

 Kia kite koe i toou au tu paruparu. E tuatua ana te Pipiria no ‘te au anoano o te mapu’—te au anoano pakari i toou mapu ou anga. (2 Timoteo 2:22) Ka kapiti mai te au anoano ainga e te anoano kia arikiia e kia rave i taau i inangaro i mua ake ka papa ei koe no te reira.

 E akamanako: Te karanga ra te Pipiria “kia akatatipakeia tetai, e kia riro ua atu i te kino, kua pikikaaia te reira tangata i tona uaorai anoano tika kore.” (Iakobo 1:14) Eaa te anoano te timata ra ia koe?

 “E akamanako meitaki e ko teea te timataanga te akaparuparu ra ia koe. E rave i te kimikimi anga akapeea me patoi i te reira au timataanga, e e tata i taau ka taangaanga. E me tupu ake te reira, kua kite koe akapeea me patoi i te reira.”—Sylvia.

 Te akaraanga i roto i te Pipiria: Davida. I tetai au taime kua aru aia i te au taomianga a tetai ke e kua aru i tona uaorai au anoano. Inara kua apii a Davida mei tona au tarevake e kua rave i te meitaki. “E anga ana koe i te ngakau mā i roto iaku nei,” i pure ei aia kia Iehova, e “e akaou ana oki koe i te vaerua tika tikai i roto iaku nei.”—Salamo 51:10.

 E akatere ia koe uaorai. Karanga te Pipiria: “Auraka e mate i te kino.” (Roma 12:21) Te aiteanga auraka e akariro ia koe kia timataia. Ka rauka ia koe te iki kia rave i te mea meitaki.

 E akamanako: Akapeea koe me akatere ia koe uaorai kia ‘akatupu i te mea meitaki’ penei ka timataia koe kia rave i te tarevake?

 “E akamanako ana au eaa te ka tupu me timataia au kia rave i te tarevake. Ka manako meitaki ainei au? Penei paa, inara no tetai manga taime ua. Ka manako meitaki ainei au no tetai tuatau roa? Kare, ka kino roa atu au. E meitaki ainei te reira? Kare!”—Sophia.

 Te akaraanga i roto i te Pipiria: Paulo. Noatu kua karanga aia e e au anoano kino tona, kua akatere a Paulo i te reira. Tata aia: “Te moto nei ra au i taku kopapa kia vi.”—1 Korinetia 9:27.

 Te tika openga: Naau rai e akatere i toou oraanga me tupu ake tetai timataanga kia koe.

 E akamaara, e puapinga kore teia au timataanga. “I toku taime i te apii tuarua e au timataanga maata teia inara e puapinga kore i teianei,” i na Melissa ei, e 20 ona mataiti. “Me akamanako au, pumaana toku ngakau te kite e e puapinga kore teia au timataanga e e meitaki atu au i te patoi i te reira.”