Neke ki te tumu manako rikiriki

UI TE AU MAPU E

Ka Papetito Ainei Au?​—Tuanga 1: Te Aiteanga o te Papetitoanga

Ka Papetito Ainei Au?​—Tuanga 1: Te Aiteanga o te Papetitoanga

 E maata te au mapu i te au mataiti, tei utuutuia mai ei Au Kite no Iehova kua papetitoia. Te manako ra ainei koe i te reira? Me koia ia, ka anoanoia koe kia mārama i te aiteanga o te akatapuanga e te papetitoanga.

 Eaa te papetitoanga?

 Te papetitoanga tei taikuia i roto i te Pipiria ko te taruku takiri ki roto i te vai—kare i te pipianga vai—e aiteanga puapinga to te reira.

  •   Te aereanga ki raro i te vai i te papetitoanga, te akaari maira e kare koe e rave ua i toou uaorai anoano.

  •   Me tu mai koe mei roto i te vai, te akaari maira e kua akamata koe i tetai oraanga ou kia akamareka i te Atua.

 Na te papetitoanga, te akaari ra koe e tika anga to Iehova kia akanoo i te turanga no te tika e te tarevake, e ka akaari koe i taau taputou na te rave anga i tana i anoano.

 Akamanako ana: Eaa koe ka akaari ei e ka inangaro koe i te akarongo kia Iehova? Akara ia 1 Ioane 4:19 e Apokalupo 4:11.

 Eaa te akatapuanga?

 I mua ake ka papetito ei, ka anoanoia koe kia akatapu ia koe uaorai kia Iehova. Akapeea ra?

 Na roto i taau uaorai pure, e akakite kia Iehova e kua tia koe te tavini iaia e tuatau ua atu e ka rave koe i tana i anoano noatu eaa te tu e noatu eaa ta tetai pae ka rave.

 Na te papetitoanga te akaari ra te reira i taau akatapuanga i roto i toou ngakau. Te akaari ra te reira ki te katoatoa e kua akaruke koe i toou oraanga taito e na Iehova koe e arataki i teianei.—Mataio 16:24.

 Akamanako ana: Eaa toou oraanga ka meitaki atu ei me arataki a Iehova ia koe? Akara ia Isaia 48:17, 18 e Ebera 11:6.

 Eaa i puapinga ai kia papetito?

 Kua akanoo a Iesu kia papetitoia tana au pipi. (Mataio 28:19, 20) Kua anoano katoaia te au Kerititiano kia papetito. Te karanga ra te Pipiria e ka anoanoia te reira e ora ai te tangata.—1 Petero 3:21.

 Inara, te tumu anga kia papetito koia oki kia akaperepere e te inangaro ra koe ia Iehova. Kia aite toou tu mei te tata salamo rai, tei tata: “Eaa ra taku e apai atu na Iehova, i te au takinga-meitaki katoa nona iaku nei? . . . ka kapiki ei i te ingoa o Iehova. Ka akatupu au i taku i tia ia Iehova.”—Salamo 116:12-14.

 Akamanako ana: Eaa te meitaki ta Iehova i rave noou, e akapeea koe me tutaki iaia? Akara ia Deuteronomi 10:12, 13 e Roma 12:1.