Neke ki te tumu manako rikiriki

UI TE AU MAPU E

E Mea Meitaki Ainei Kia Rave i te au Angaanga ke i te Taime Okotai?

E Mea Meitaki Ainei Kia Rave i te au Angaanga ke i te Taime Okotai?

 Ka rauka ainei ia koe kia rave i te au angaanga ke i te taime okotai?

 Kua kite ainei koe akapeea me rave i te au angaanga ke i te taime okotai? E maata tei manako e ko te aronga tei taangaanga i te apinga uira mei to ratou meangiti anga, e karape atu ratou i te rave i te au mea ke i te taime okotai, me akaaiteia ki te aronga kare e nakiro ana i te taangaanga i te reira. Inara e tika ainei teia?

 TIKA me e TAREVAKE?

 •   Ka oti viviki te angaanga me rave koe i te au mea ke i te taime okotai.

 •   Me tauta koe, ka nakiro koe i te rave i te au mea ke i te taime okotai.

 •   E kite atu te au mapu i te rave i te au mea ke i te taime okotai me akaaiteia ki te aronga pakarikari.

 Me kua pau koe e “tika” ki tetai o teia au tuatua, kua akavareia koe e te pikikaa o te “raveanga i te au mea ke i te taime okotai.”

 Te pikikaa o te raveanga i te au angaanga ke i te taime okotai

 Ka rauka ainei ia koe kia rave e rua angaanga i te taime okotai? Penei ka rauka ia koe i te rave meitaki i tetai pae angaanga i te taime okotai. Ei akaraanga, me akarongo koe ki te ratio ia koe e tāmā ra i toou pia moe, te mako ua ra te reira.

 Inara me rave koe i tetai nga angaanga i te taime okotai, tei anoano i te maroiroi e te karape, ka mako kore te reira. Karanga tetai vaine mapu ko Katherine no runga i te raveanga i te au mea ke i te taime okotai e: “Ko te karape kia rave i te angaanga paarua i te taime okotai.”

 “Iaku e pukapuka ra ki tetai tangata, kua tae mai tetai karere puapinga i runga i taku phone. Kua tauta au i te puka kiaia e kia tuku i taku karere. Tei tupu, kare au i akarongo ana i tana e tuatua maira e kua tarevake taku karere i tuku atu.”—Caleb.

 Tata a Sherry Turkle, tetai vaine kite i te tua o te technology e: “Me manako tatou e te rave nei tatou i te au angaanga ke i te taime okotai, . . . kare te reira e puapingaia. Penei ka manako tatou e te meitaki atura ta tatou angaanga, inara ko te tika te kino atura.” a

 “I tetai taime, ka manako au e ka rauka iaku i te tuku i tetai karere i runga i taku phone e kia puka ki tetai tangata i taua taime rai, inara te ka tupu, e apinga ke taku i tuku i roto i te karere e e apinga ke taku i tuatua!”—Tamara.

 E ngatā no tetai tangata kia rave i te au mea ke i te taime okotai. Ei akaraanga, kare e oti vave ta ratou apii i te kainga. Me kore kare ratou e rave meitaki i te reira e ka anoanoia kia maani akaou i ta ratou apii. Kare i te mea meitaki kia rave i te au angaanga ke i te taime okotai e ka pou maata te tuatau!

 Karanga tetai taote no te roro ko Thomas Kersting e: “Ko tetai tangata e rave ana i te au angaanga tukeke i te taime okotai, kua aite tona roro ki tetai pia moe paarua tikai.” b

 “Ko te maata atu taau ka rave i te taime okotai, ko te maata atu te au mea kare koe e akamanako meitaki. Te ka tupu, ka angaanga pakari atu koe e ka pou maata atu te tuatau.”—Teresa.

Me rave koe i te au mea ke i te taime okotai, ka aite te reira ki te akaoroanga na runga e rua mataara i te taime okotai

 Tetai ravenga meitaki atu

 •   Tereni kia akamou ki runga i te angaanga okotai. Penei kare teia i te mea māmā noou me kua mātau koe i te rave kapiti i tetai nga angaanga, mei te apii e te tuku karere. Inara kua apii mai te Pipiria ia tatou kia “timata oki kotou i te au mea e maata ua atu te meitaki.” (Philipi 1:10.) E maata ta tatou angaanga. No reira, e kimi ko teea te mea puapinga e kia rave i te reira na mua kia tae ki te openga.

   “Ka aite to tatou manako ki tetai potiki; i tetai taime ka anoanoia koe kia karanga e kare, noatu e māmā atu i te tukutuku ua iaia.”—Maria.

 •   Kopae i te au mea te ka tamanata ia koe. Ka timataia ainei koe kia akara i taau phone ia koe e apii ra? Tuku i te reira i tetai ngai ke. Tamate i te tivi, e e tauta kia kore e aere ki runga i te social media! Karanga te Pipiria: “Taangaanga meitaki i toou taime.”—Kolosa 4:5, Easy-to-Read Version.

   “Kua kite mai au e e meitaki atu me akamou au i toku manako ki runga i te angaanga okotai. Me rave au i te reira, e maata atu toku mataora me oti taku angaanga e ka rauka iaku i te rave i tetai mea ke. Rekareka au me oti meitaki taku angaanga.”—Onya.

 •   Akarongo meitaki me komakoma mai tetai ke. E mea tau kore kia akara i taau phone me te komakoma maira tetai tangata kia koe. Karanga te Pipiria, te au mea ta kotou i anoano ia etai ke ra, e na reira katoa kotou ia ratou.—Mataio 7:12.

   “I tetai taime me pukapuka maua ko taku tuaine, ka aere aia ki runga i tana phone. E riri ana au me rave aia i teia! Inara te tika, i tetai taime e rave katoa ana au i te reira!”—David.

a No roto mai i te puka Reclaiming Conversation.

b No roto mai i te puka Disconnected.