Neke ki te tumu manako rikiriki

UI TE AU MAPU E

Akapeea te Pipiria me Tauturu Iaku?​—Tuanga 2: Ka Mataora Taau Tatau Pipiria

Akapeea te Pipiria me Tauturu Iaku?​—Tuanga 2: Ka Mataora Taau Tatau Pipiria

 “Te akara anga e mea maromaroa te Pipiria,” i karanga ai tetai mapu ko Will, “me kare koe kite i te ravenga meitaki no te tatau i te reira.”

 Ka inangaro koe kia kite eaa te muna kia mataora taau tatau Pipiria? Ka tauturu teia atikara ia koe.

 Akaoraora i te au irava

 E tuku ia koe uaorai ki roto i taau e tatau ra. Penei ka aru koe i teia au takainga:

 1.   Iki i tetai tua Pipiria ka inangaro koe i te apii. Penei ka iki koe i tetai tupuanga Pipiria me kore tetai tuanga o te au Evangelia, me kore penei ka iki koe i tetai tua mei roto i te tatauanga nuku Pipiria runga i te jw.org.

 2.   Tatau i te reira. Penei ka tatau koe i te tua ko koe anake, me kore ka tatau kapiti ma te au oa me kore ngutuare tangata. Penei na tetai e tatau i te tua e na tetai ke e akatutu mai i te aronga i roto i te tua.

 3.   Tamata i teia au ravenga:

  •   Toro i te au tutu no te tua. Me kore toro i tetai au tutu māmā ei akatutu i te aerenga o te tua. Penei ka tata koe i te au manako i raro ake i te tutu ei akataka eaa te tupu ra.

  •   Maani i tetai papaanga. Ei akaraanga, me tatau koe i te tua o tetai tangata, e akapapa i te au tu e te angaanga a te reira tangata pera katoa eaa te au akameitakianga tana i rauka mai.

  •   Akariro i te tua mei te ripoti nuti rai. Akakite mai i te manako o te aronga ke ke o te tua, e oti kapiti mai i tetai “uiuianga” ki te aronga maata o te tua e pera te aronga tei kite mata eaa tei tupu.

  •   Me kua rave tetai i te ikianga tarevake i roto i te tua, taui i te taopenga anga. Ei akaraanga, akamanako ana i ta Petero karanga anga e kare aia i kite ia Iesu. (Mareko 14:66-​72) Akapeea a Petero me ariu meitaki atu ki te taomianga?

  •   Me e tangata maani tua koe, penei ka inangaro koe i te tata i tetai nuku tei akatumuia ki runga i te tua Pipiria. Kapiti mai te au apiianga ka rauka mai i roto i te reira tua.​—Roma 15:4.

   Ka rauka te akaoraora taau tatau Pipiria!

 Kimikimi!

 Me kimikimi matatio koe i te au akakiteanga, ka kitea mai te au mea umere tei uunaia i roto i te tua. Ko te tika, tetai taime e puapinga maata e tai me kore e rua tuatua i roto i te irava Pipiria.

 Tetai akaraanga, e akaaite ia Mataio 28:7 kia Mareko 16:7.

 •    Eaa a Mareko i karanga e ka akakite a Iesu iaia uaorai ki tana au pipi “e kia Petero”?

 •  Tauturu: Kare a Mareko i kite mata ana i teia au tupuanga; te akara anga, no ko mai ia Petero tana i tata.

 •  Mea umere: Eaa a Petero i akamaroiroiia ai i te rongo atu e ka inangaro a Iesu i te aravei akaou iaia? (Mareko 14:66-​72) Akapeea a Iesu te riro anga ei oa mou no Petero? Akapeea koe me aru ia Iesu e kia riro ei oa mou no etai ke?

 Me akaoraora koe i taau tatau Pipiria e me rave i te kimikimianga, ka mataora roa atu te reira!