Neke ki te tumu manako rikiriki

UI TE AU MAPU E

Akapeea Au me Tereni i toku Akava Ngakau?

Akapeea Au me Tereni i toku Akava Ngakau?

 Kua aite toou akava ngakau ki teea o teia au mea?

 •   te compass

 •   te iʼo

 •   tetai oa

 •   tetai akava

 Tano pouroa teia. Ka akamārama mai teia atikara i te tumu.

 Eaa te akava ngakau?

 Toou akava ngakau, ko te kite i te mea tika e te tarevake i roto i toou manako e te ngakau. Kua aite mei “te ture i tataia i roto i to [tatou] ngakau.” (Roma 2:15) Ka tauturu tetai akava ngakau meitaki ia koe kia akamanako i taau ka rave me kore i rave ana.

 •   Toou akava ngakau, mei te compass rai. Ka arataki ia koe na te arataa meitaki kia kore koe e ō ki roto i te manamanata.

 •   Toou akava ngakau, mei te iʼo rai. Ka akaari mai i toou tu akono tau, e eaa to roto i to ngakau.

 •   Toou akava ngakau, mei tetai oa meitaki rai. Ka akamaroiroi e ka tauturu ia koe me akarongo koe ki te reira.

 •   Toou akava ngakau, mei tetai akava rai. Ka akaapa ia koe me rave koe i te kino.

Ka tauturu te akava ngakau meitaki ia koe kia rave i te au ikianga meitaki

 Te tika openga: Toou akava ngakau, e ravenga puapinga no te tauturu ia koe kia (1) rave i te au ikianga meitaki e te (2) kia tataraara e te akatano i te au tarevake taau i rave.

 Eaa ka tereni ei i toou akava ngakau?

 Te akakite ra te Pipiria “ei akava-ngakau meitaki to kotou.” (1 Petero 3:16) Inara kare teia e tupu me kare koe e tereni i te reira.

 “Ka pikikaa au ki toku nga metua i taku ngai i aere ei kia kore raua e kite. I te akamataanga, kua akaapa toku akava ngakau iaku, e aere ua rai kare au i manako akaou ana e tarevake te reira.”​—Jennifer.

 I muri mai, kua akakeu te akava ngakau o Jennifer iaia kia akakite ki tona nga metua eaa tana e rave ra e kare aia e pikikaa akaou kia raua.

 Kia akamanako: Eaa tikai te taime ka tau kia akamatakite mai te akava ngakau o Jennifer iaia?

 “E ngata e te taitaia te noo i tetai oraanga akara anga meitaki inara te rave poiri ra i te tarevake. Me kare koe e akarongo ki toou akava ngakau me rave koe i tetai ikianga kino, ka rave ua rai koe i te reira.”​—Matthew.

 Tetai pae aronga, kare takiri ratou e akarongo ki to ratou akava ngakau. Karanga te Pipiria e kua “kite kore [ratou] i te akama.” (Ephesia 4:19) Te akakite ra te Good News Translation e: “Kare takiri o ratou tu akama.”

 Kia akamanako: E meitaki atu ainei te oraanga o te aronga kare e tataraara no te kino ta ratou i rave? Eaa te au manamanata ka tupu kia ratou?

 Te tika openga: E rauka ai te akava ngakau meitaki, ka anoanoia te reira kia matau i te kite “i te meitaki e te kino.”—Ebera 5:14.

 Akapeea koe me tereni i toou akava ngakau?

 Kia tereni i toou akava ngakau, ka anoanoia tetai kaveinga kia akaaere i taau ka rave. E aru ana tetai aronga i te akaraanga o te:

 •   kopu tangata e te peu

 •   au oa

 •   aronga rongonui

 Inara, e puapinga ake te aru i te au kaveinga Pipiria. No te mea ko te Pipiria, “e mea akauruia mai e te Atua,” koia Tei Anga mai e tei inangaro i te meitaki no tatou.​—2 Timoteo 3:16.

 Akamanako i teia au akaraanga.

 KAVEINGA: “Ei akono meitaki ta matou i te au mea katoa nei.”​—Ebera 13:18.

 •   Akapeea teia kaveinga me arataki i toou akava ngakau me timataia koe kia pikikaa i taau tarere, ki toou nga metua, me kore kia keikeia?

 •   Me akakeu toou akava ngakau ia koe kia rave i te tika i te au mea katoa nei, akapeea koe e puapingaia ai i teianei e a te tuatau ki mua?

 KAVEINGA: “E rere ke atu i te akaturi.”​—1 Korinetia 6:18.

 •    Akapeea teia kaveinga me arataki i toou akava ngakau me timataia koe kia akara i te au tutu ainga viivii e te piri ainga ki tetai kare koe i akaipoipo?

 •   Me akakeu toou akava ngakau ia koe kia rere ke atu i te akaturi, akapeea koe e puapingaia ai i teianei e a te tuatau ki mua?

 KAVEINGA: “Kia takinga-meitaki kotou ia kotou uaorai, ma te ngakau maru aroa ua ra, ma te akakore oki i te ara tetai e tetai.”​—Ephesia 4:32.

 •    Akapeea teia kaveinga me arataki ia koe me tupu te tauetono ki rotopu i toou ngutuare tangata e te au oa?

 •   Me akakeu toou akava ngakau ia koe kia takinga meitaki e kia ngakau maru aroa ua, akapeea koe e puapingaia ai i teianei e a te tuatau ki mua?

 KAVEINGA: “E tei inangaro i te takinga-kino, kua riri roa [to Iehova] ngakau iaia.”​—Salamo 11:5.

 •    Akapeea teia kaveinga me arataki i taau iki anga i te au teata, porokaramu tivi, e te au vitio kangakanga?

 •   Me akakeu toou akava ngakau ia koe kia patoi i te au tamataoraanga kino, akapeea koe e puapingaia ai i teianei e a te tuatau ki mua?

 TUA TIKA TIKAI: “E kanga ana toku au oa, e au katoa i te au vitio kangakanga kino. Akakite mai toku tati e auraka au e kanga akaou i te reira. No reira ka kanga ua au i te reira i ko i te kainga o toku au oa. Me oki mai au ki te kainga, kare au e akakite i taku i rave. Ka ui mai toku tati eaa te manamanata, e ka karanga au e kare e mea. I tetai rā, te tatau ra au ia Salamo 11:5 e kua akamata au i te kinokino no taku i rave. Kite mai au e ka anoanoia au kia akamutu i te kanga i tera au vitio kangakanga. E kua akamutu rai au. Kua akakeu toku akaraanga i tetai o toku au oa kia akamutu katoa i te kanga i te reira.”—Jeremy.

 Kia akamanako: Eaa te taime i akamata ai te akava ngakau o Jeremy te kinokino, e eaa te taime i akarongo ei aia ki tona akava ngakau? Eaa taau ka apii mai mei te tua o Jeremy?

 Te tika openga: Ka akaari mai toou akava ngakau e koai koe e eaa te mea puapinga kia koe. Eaa ta te reira e akakite maira no runga ia koe?