Neke ki te tumu manako rikiriki

Ui te au Mapu E

 

Au Oa

Eaa ka Kore ei Oku Oa?

Kare ko koe anake ua te maromaroa ra e kare e oa. Akara akapeea tetai pae i rauka ai te tauturu.

Ka Akamaata Ainei Au i Toku au Oa?

E reka ana au i toku manga pupu oa, e tetai taime kare au e reka ana. Eaa te tumu?

Akapeea me Tuke Au Mei te Katoatoa?

E puapinga ainei kia aite koe ki tetai aronga kare e meitaki ana to ratou turanga me kia aru i toou tu tikai?

Eaa ra Au ka Tuatua ua ai i te Mea Tarevake?

Eaa te ka tauturu ia koe kia akamanako i taau ka tuatua?

Ngutuare Tangata

Akapeea Au me Tuatua ki Toku Nga Metua no Runga i ta Raua Ture?

Apii akapeea me tuatua ki toou nga metua na roto i te tu akangateitei e penei ka poitirere koe eaa te ka tupu.

Technology

E Puapinga Ainei te Tu Rongonui Online?

E aruaru ana te tangata kia rongonui ratou e kia marekaia. Pauna ainei te taime kia rongonui ratou online?

Eaa Taku ka Tau Kia Kite no te Tuku Anga i te Tutu i Runga i te Initaneti?

Te tuku anga i taau tutu i runga i te initaneti, e ravenga mama no te karangaranga ki toou au oa e te ngutuare, inara ka o mai te kino me tuku tutu.

E Mea Meitaki Ainei Kia Rave i te au Angaanga ke i te Taime Okotai?

Ka rauka ainei ia koe i te rave meitaki i te au angaanga ke i te taime okotai?

Akapeea Au me Akamou i Toku Manako?

Akamanako ana e toru akaraanga ka tavarenga te technology ia koe e akapeea koe me akamou i toou manako.

Apii

Akapeea Au e Puapingaia ai me Apii i te Kainga?

Maata te tamariki e apii ra i te kainga. E rima au ravenga e puapingaia ai koe i teia ngai ou.

Life Skills

Akapeea Au me Kopae i te Manako Tarevake?

Ka rauka ia koe te akaari ua rai te manako papu na te aru anga i teia au manako tauturu.

Akapeea Au me Tāmaru i te Taitaia?

E ono takainga te ka tauturu ia koe me tupu ake te taitaia.

Akapeea Au me Patoi i te Timatanga?

Akara e toru takainga kia autu i te au anoano tau kore.

Akapeea Au me Akanoo Meitaki i Toku Taime?

E rima tauturu eiaa e kaimoumou i te taime.

Akapeea Au me Akakore i te Burnout?

Eaa te akatupu ra i teia tu? Tupu ra ainei teia kia koe? Me koia ia, eaa taau ka rave?

E Tu Ketaketa Ainei Toku?

I te mea ka tupu te kino, e puapinga kia akatupu i te tu ketaketa noatu me tupu te manamanata iti e te maata.

Akapeea Au me Akamou i Toku Manako?

Akamanako ana e toru akaraanga ka tavarenga te technology ia koe e akapeea koe me akamou i toou manako.

Akapeea me Tuke Au Mei te Katoatoa?

E puapinga ainei kia aite koe ki tetai aronga kare e meitaki ana to ratou turanga me kia aru i toou tu tikai?

Eaa ra Au ka Tuatua ua ai i te Mea Tarevake?

Eaa te ka tauturu ia koe kia akamanako i taau ka tuatua?

No Runga Iaku

E Tu Ketaketa Ainei Toku?

I te mea ka tupu te kino, e puapinga kia akatupu i te tu ketaketa noatu me tupu te manamanata iti e te maata.

Akapeea Au me Tereni i toku Akava Ngakau?

Ka akaari mai toou akava ngakau e koai koe e eaa te mea puapinga kia koe. Eaa ta te reira e akakite maira no runga ia koe?

E Puapinga Ainei te Tu Rongonui Online?

E aruaru ana te tangata kia rongonui ratou e kia marekaia. Pauna ainei te taime kia rongonui ratou online?

Akapeea Au me Patoi i te Timatanga?

Akara e toru takainga kia autu i te au anoano tau kore.

E Manea Ainei Au?

Apii kia kite akapeea me kopae i te au tarevake e toru no runga i te kakau.

Bad Habits

E Kino Tikai Ainei te Tuatua Viivii?

Eaa te tarevake o te tuatua viivii?

Akapeea Au me Patoi i te Timatanga?

Akara e toru takainga kia autu i te au anoano tau kore.

E Mea Meitaki Ainei Kia Rave i te au Angaanga ke i te Taime Okotai?

Ka rauka ainei ia koe i te rave meitaki i te au angaanga ke i te taime okotai?

Free Time

Akapeea Au me Akanoo Meitaki i Toku Taime?

E rima tauturu eiaa e kaimoumou i te taime.

Akapeea me Maromaroa Au?

Ka tauturu ainei te technology ia koe kia kore e maromaroa? E puapinga ainei toou tu?

Eaa Koe ka Kopae ei i te Tarekareka Anga Angaanga Temoni?

E maata te reka ra i te akara etu, te vampire, te taunga, e te tupapaku. E au kino ainei tetai kia matakite koe?

Pirianga Āinga

E Pirianga Āinga Ainei te Āinga na Roto i te Vaa?

Ko tetai tangata tei rave i te pirianga āinga vaa te vai ra rai ei virgin?

E Tarevake Ainei te Oraanga Homosexual?

Te apii ra ainei te Pipiria e e aronga kino te aronga homosexual? Ka rauka ainei i tetai Kerititiano i te akamareka i te Atua noatu tona inangaro i te tane e te tane vaine e te vaine?

Akapeea Au me Patoi i te Timatanga?

Akara e toru takainga kia autu i te au anoano tau kore.

Physical Health

Akapeea Au me Akakore i te Burnout?

Eaa te akatupu ra i teia tu? Tupu ra ainei teia kia koe? Me koia ia, eaa taau ka rave?

Eaa te ka Akamaroiroi Iaku Kia Akaetaeta Uaua?

Ia koe e akameitaki atura i toou oraanga, e puapinga ke atu tetai me akaetaeta uaua koe?

Akapeea me Akatopa i Toku Kopapa?

Me ka inangaro koe i te akatopa i toou kopapa, eiaa e aru i tetai akapapaanga kai mari ra e taui i toou tu oraanga.

Emotional Health

Akapeea Au me Kopae i te Manako Tarevake?

Ka rauka ia koe te akaari ua rai te manako papu na te aru anga i teia au manako tauturu.

Akapeea Au me Tāmaru i te Taitaia?

E ono takainga te ka tauturu ia koe me tupu ake te taitaia.

E Tu Ketaketa Ainei Toku?

I te mea ka tupu te kino, e puapinga kia akatupu i te tu ketaketa noatu me tupu te manamanata iti e te maata.

Akapeea Au me Akakore i te Burnout?

Eaa te akatupu ra i teia tu? Tupu ra ainei teia kia koe? Me koia ia, eaa taau ka rave?

Pae Vaerua

Eaa ra Au ka Pure Ei?

E ravenga ainei te pure kia maru te ngakau, me e mea maata atu?

Eaa Koe ka Aere ei ki te au Uipaanga i ko i te Are Uipaanga Patireia?

E rua ra i te epetoma e rave ana te Au Kite o Iehova te au uipaanga i ko i to ratou ngai akamorianga tei kapikiia, ko te Are Uipaanga Patireia. Eaa te raveia ra i reira, e akapeea koe e puapinga ai?

Akapeea te Pipiria me Tauturu Iaku?​—Tuanga 1: Akarakara ki Roto i Taau Pipiria

Me kite koe i tetai āka pia kua kī i te apinganui, kare ainei ka inangaro koe kia kite eaa to roto i te pia? Mei tera pia vairanga apinganui rai te Pipiria.

Akapeea te Pipiria me Tauturu Iaku?​—Tuanga 2: Ka Mataora Taau Tatau Pipiria

E rima ravenga ka tauturu ia koe kia akaoraora i taau tatau Pipiria.

Akapeea Au me Tereni i toku Akava Ngakau?

Ka akaari mai toou akava ngakau e koai koe e eaa te mea puapinga kia koe. Eaa ta te reira e akakite maira no runga ia koe?

Ka Papetito Ainei Au?​—Te Aiteanga o te Papetitoanga

Me te akamanako ra kia papetito, e kimi na mua te aiteanga o te reira.

Ka Papetito Ainei Au?​—Teateamamao Anga no te Papetito

Taangaanga i teia au uianga i te akara me kua papa koe no te papetito.

Ka Papetito Ainei Au?​—Eaa te Tapupu ra Iaku?

Me te ru ra koe te akamanako anga e ka akatapu koe ia koe uaorai kia Iehova e ka papetitoia, ka tauturu teia atikara ia koe.