Onlad karga

Onlad saray karga

Say Komaduan Sulat nen Juan

Saray Kapitulo

1

Sumaryo na Saray Karga

  • Maabig iran balikas (1-3)

  • Mantultuloy kayon manakar ed katuaan (4-6)

  • Manalwar kayo ed saray managpalikdo (7-11)

  • Saray planon ibisita tan saray panangumusta (12, 13)