Hijery ny anatiny

Vavolombelon’i Jehovah

Hifidy fiteny Malagasy

MANONTANY NY TANORA HOE...

Tokony Hisaraka ve Izahay? (Fizarana 2)

Tokony Hisaraka ve Izahay? (Fizarana 2)

Raha tapa-kevitra ianao hoe tsy maintsy hisaraka aminy, dia fidio tsara ny toerana sy ny fotoana hiresahanareo. Ahoana izany?

Eritrereto hoe ahoana raha ianao no teo amin’ny toerany. (Matio 7:12) Tianao ve raha eo imason’olona ianao no hilazany fa vita hatreo ny aminareo? Mazava ho azy fa tsia.

Aleo koa tsy hafatra an-telefaonina na e-mail no alefa, raha tsy hoe tsy afa-manoatra angaha ianao. Mitadiava kosa fotoana sy toerana hahafahanareo hiresaka. Zava-dehibe mantsy ilay horesahina.

Inona amin’izay àry no holazainao? Nampirisika ny Kristianina ny apostoly Paoly, mba ‘hilaza ny marina’ amin’ny namany avy.—Efesianina 4:25.

Mila hentitra ianao, nefa koa hahay handanjalanja. Lazao mazava tsara hoe nahoana ianareo no tokony hisaraka, araka ny hevitrao.

Tsy voatery hitanisa ny fahadisoany ianao, na koa hokianinao eo daholo izay tsy tianao aminy. Aza miteny hoe: “Ianao tsy...”, na hoe: “Ianao tsy ... mihitsy.” Asongadino kosa izay tsapanao sy izay eritreretinao, ka milazà teny toy ny hoe: “Olona ... no mety amiko”, na “Tokony hisaraka isika, araka ny hevitro, satria...”

Asehoy fa hentitra ianao. Aza miova hevitra intsony na dia mandresy lahatra anao aza izy. Tadidio fa antony lehibe no nahatonga anao hisaraka aminy. Mitandrema àry raha mitady tetika tsy hisarahanareo izy. Hoy i Lalaina: “Mody nanao nampalahelo be foana ilay ankizilahy, tamin’izaho nisaraka taminy. Tiany hangoraka azy angamba aho. Nalahelo azy tokoa aloha aho e! Fa tsy nataoko nampiova hevitra ahy izany.” Tazòny hatramin’ny farany àry ny teninao. Aoka ny teninao rehefa tsia dia tsia.Jakoba 5:12.

Dia ahoana rehefa misaraka tokoa ianareo?

Aza gaga raha malahelo be ianao mandritra ny fotoana kelikely, aorian’ilay fisarahana. Mety hitovy amin’izay tsapan’ny mpanao salamo mihitsy aza ny tsapanao. Hoy izy: “Sahiran-tsaina aho ka mitanondrika tanteraka. Ary mandehandeha amin’alahelo foana aho.”—Salamo 38:6.

Mety hisy namanao hampirisika anao hiverina hiaraka amin’ilay olona. Te hanampy anao angamba ry zareo. Mitandrema anefa! Ianao no hizaka ny vokatry ny fanapahan-kevitrao fa tsy ny namanao, na dia tia anao aza izy ireo. Aza matahotra mitana ny teninao àry, na malahelo aza ianao noho izay nitranga.

Matokia fa ho afaka ny alahelonao, rehefa mandeha ny fotoana. Mandra-pahatongan’izany, dia ireto misy zavatra azonao atao, mba hahazakanao ny alahelonao: