Ny Taratasy Nosoratan’i Jakoba 5:1-20

  • Fampitandremana ho an’ny mpanankarena (1-6)

  • Hotahin’i Jehovah izay miaritra sy manam-paharetana (7-11)

  • Rehefa “Eny” dia eny (12)

  • Misy vokany ny vavaka atao amim-pinoana (13-18)

  • Mampiverina mpanota hiala amin’ny fahadisoany (19, 20)

5  Ry mpanankarena, mitomania dia midradradradrà noho ny fahoriana efa hanjo anareo.+  Efa lo ny harenanareo, ary efa lanin’ny bibikely ny akanjonareo.+  Harafesenina tanteraka ny volamenanareo sy ny volafotsinareo, ary hiampanga anareo sy hihinana ny nofonareo ny harafesina aminy. Izay nangoninareo dia ho lasa hoatran’ny afo amin’ny andro farany.+  Henoy ange e! Mitaraina foana ny mpiasa nijinja ny sahanareo, fa tsy naloanareo ny karamany. Efa tonga any am-poto-tsofin’i Jehovah* Tompon’ny tafika ny antso vonjy ataon’ireo mpijinja ireo.+  Tena miadana ianareo, ary manaram-po manao izay tianareo eto an-tany. Ny fonareo dia hoatran’ny biby hatavezina mandra-pahatongan’ny andro hamonoana azy.+  Melohinareo sy vonoinareo ho faty ny olo-marina. Angaha izy tsy manohitra anareo?  Manàna faharetana àry, ry rahalahy, mandra-pahatongan’ny fanatrehan’ny Tompo.+ Jereo ange ny mpamboly e! Maharitra miandry ny vokatra sarobidy avy amin’ny tany izy, mandra-pahatongan’ny orana voalohandohany sy ny orana faramparany.+  Manàna faharetana+ koa ianareo, ary hatanjaho ny fonareo, satria efa akaiky ny fanatrehan’ny Tompo.+  Aza mifampimenomenona ianareo,* ry rahalahy, mba tsy homelohina.+ Io fa efa mijoro eo anoloan’ny varavarana ny Mpitsara! 10  Ry rahalahy, ataovy modely ny mpaminany niteny tamin’ny anaran’i Jehovah,*+ satria niaritra fampijaliana+ sy nanam-paharetana+ izy ireo. 11  Ekentsika hoe sambatra* izay efa niaritra.+ Efa henonareo fa niaritra i Joba,+ ary efa fantatrareo fa nitahy azy i Jehovah.*+ Hitanareo àry fa tena be fitiavana* i Jehovah* sady mamindra fo.+ 12  Ambonin’ny zava-drehetra, ry rahalahiko, dia aza mianiana intsony, na amin’ny lanitra izany, na amin’ny tany, na amin’ny zavatra hafa. Fa rehefa “Eny” ny teninareo dia eny, rehefa “Tsia” dia tsia,+ sao ianareo homelohina. 13  Misy miaritra ny mafy ve aminareo? Aoka izy hivavaka foana.+ Misy falifaly ve? Aoka izy hihira fiderana.*+ 14  Misy marary ve aminareo? Aoka izy hiantso ny anti-panahin’ny+ fiangonana. Dia aoka ry zareo hivavaka ho azy sy hanosotra menaka azy+ amin’ny anaran’i Jehovah.* 15  Fa hanasitrana an’ilay marary* ny vavaka atao amim-pinoana, ary hanarina azy i Jehovah.* Raha nanota koa izy, dia havela ny helony. 16  Aoka àry ianareo hifampiaiky heloka* tsy an-kifonofono,+ ary mifampivavaha, mba ho sitrana ianareo. Fa misy vokany be* ny fitalahoan’ny olo-marina.+ 17  Olona nanana fihetseham-po hoatran’ny antsika ihany i Elia. Nivavaka mafy anefa izy mba tsy hilatsaka ny orana, dia tsy nisy orana teo amin’ilay tany, nandritra ny telo taona sy tapany.+ 18  Nivavaka indray izy avy eo, dia nilatsaka ny orana, ka nahavokatra ilay tany.+ 19  Ry rahalahiko, raha misy aminareo voafitaka ka miala amin’ny fahamarinana, ary misy olon-kafa mampiverina azy, 20  dia fantaro fa izay mampiverina mpanota hiala amin’ny fahadisoany,+ dia hamonjy azy tsy ho faty sady hanarona fahotana be dia be.+

Fanamarihana

Jereo F.F. A5.
Na: “mitairana momba anareo samy ianareo.” Abt: “misento lalina.”
Jereo F.F. A5.
Jereo F.F. A5.
Na: “tena mangoraka.”
Jereo F.F. A5.
Na: “tahina.”
Na: “salamo.”
Jereo F.F. A5.
Na mety hoe “reraka.”
Jereo F.F. A5.
Na: “fahotana.”
Abt: “misy heriny be rehefa miasa.”