Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

7-13 Janvier

MƐSƐ́DÓ 21-22

7-13 Janvier
 • Han 55 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Lee Aklunɔ Jló Gbɔn ɔ, Ni Bo Nyí Mɔ̌”: (Cɛju 10)

  • Mɛ 21:8-12—Klisanwun hatɔ́ Pɔlu tɔn lɛ savo n’i ɖɔ é ni ma yì Jeluzalɛmu ó, ɖó awovínú e ɖò te kpɔ́n ɛ ɖò dɔ̌n é wutu (bt-EG 177-178 akpá. 15-16)

  • Mɛ 21:13—Pɔlu kánɖeji bo na wà jlǒ Jehovah tɔn (bt-EG 178 akpá. 17)

  • Mɛ 21:14—Ee nɔví lɛ mɔ ɖɔ Pɔlu kánɖeji bo na yì jɛn wɛ é ɔ, ye jó è dó (bt-EG 178 akpá. 18)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Mɛ 21:23, 24—Klisanwun lɛ sɔ́ ɖò Mɔyizisɛ́n ɔ glɔ́ ǎ có, etɛwu mɛxo agun tɔn Jeluzalɛmu tɔn lɛ ka na alixlɛ́mɛ enɛ Pɔlu? (bt-EG 184-185 akpá. 10-12)

  • Mɛ 22:16—Nɛ̌ è ka sixu ɖè Pɔlu sín hwɛ tɔn lɛ mɛ gbɔn? (“klɔ́ hwɛ towe lɛ gbɔn nyikɔ tɔn yiylɔ́ gblamɛ” tinmɛ ɖevo dó Mɛ 22:16 jí, nwtsty)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Mɛ 21:1-19 (th nǔkpɔ́nnúmɛ 5) *

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

^ akpá. 15 ^ akpá. 18 Ayiɖonuwu: Bɛ́sín Kplé Sín Azɔ̌wema elɔ jí ɔ, nǔkpɔ́nnúmɛ e jí wemaxɔmɛví lɛ na nɔ w’azɔ̌ dó bɔ è ɖè sín alɔnuwema Ðǒkan Dó Nǔxixa kpo Mɛkplɔnkplɔn kpo Wu (th) mɛ é na nɔ ɖò gbohwlaxwi mɛ ɖò wemaxɔmɛví sín azɔ̌ ɖokpo ɖokpo nukɔn.