yɔkpɔvu lɛ

HUZU XƆ́NTƆN JEHOVAH TƆN

KPƆ́N BǏ

Mǐ ka Ðó Na Nɔ Ðu Jijizánxwe Wɛ À?

Nɛ̌ a ka sixu d’alɔ mɛ ɖevo lɛ bɔ ye na mɔ nukúnnú jɛ nǔ e wu a ma nɔ ɖu jijizánxwe ǎ é wu gbɔn?

HUZU XƆ́NTƆN JEHOVAH TƆN

KPƆ́N BǏ

Jehovah Nɔ Sɔ́ Hwɛ Kɛ Mɛ

Enyi mǐ wà nǔ nyi dò ɔ, mǐ ɖó na jó gbè wɛ à? Mi nú mǐ ni kpɔ́n nǔ e tan Biblu tɔn ɖé kplɔ́n Kalɛbu é.