mɛ winnyawinnya lɛ

NǓ E MƐ WINNYAWINNYA LƐ NƆ KANBYƆ LƐ É

Nɛ̌ Un ka Sixu Bló Gbɔn Bɔ Akpakpa Na Nɔ Sɔ́ Mì Dó Lanmɛ Bibakpɔ́n Wu?

Gbɔn vo nú agbaza bibloɖó ɔ, lè ɖevo tɛ lɛ lanmɛ bibakpɔ́n ka nɔ hɛn wá?