Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

28 Janvier–3 Février

MƐSƐ́DÓ 27-28

28 Janvier–3 Février
 • Han 129 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Pɔlu Dó Tɔjihun Yì Hlɔma”: (Cɛju 10)

  • Mɛ 27:23, 24—Wɛnsagun ɖé ɖɔ nú Pɔlu ɖɔ mɛ e kpo é kpo ɖò tɔjihun ɔ mɛ lɛ é bǐ wɛ na gán ɖò jɔhɔn ɖaxó ɔ nu (bt-EG 208 akpá. 15)

  • Mɛ 28:1, 2—Tɔjihun gba dó Pɔlu ɖò Maluti (bt-EG 209 akpá. 18; 210 akpá. 21)

  • Mɛ 28:16, 17—Pɔlu wá Hlɔma wuyɛyɛ́ afɔyɛyɛ́ (bt-EG 213 akpá. 10)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Mɛ 27:9, nwt—Etɛ ka nyí tinmɛ “Hwɛ Súnsún Sín Kɔ nú Mɛ Zán Ðaxó Ɔ sín nublabla” tɔn? (“Hwɛ Súnsún Sín Kɔ nú Mɛ Zán Ðaxó Ɔ sín nublabla” tinmɛ ɖevo dó Mɛ 27:9 jí, nwtsty)

  • Mɛ 28:11—Etɛwu gǒflɛ́mɛ e ɖɔ ɖɔ vodun hoxo ɖò tɔjihun ɔ nukɔn é ka ɖò taji? (“Vǐ Sunnu Zewusi Tɔn Lɛ” tinmɛ ɖevo dó Mɛ 28:11 jí, nwtsty)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Mɛ 27:1-12 (th nǔkpɔ́nnúmɛ 5)

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN